Nieuwe versie van Beslisboom... februari 2022

Update 18 februari 2022: versoepelingen
De isolatieperiode wijzigt van 7 dagen naar 5 dagen, waarbij nog wel geldt dat je dan wel minimaal 24 uur klachtenvrij moet zijn. 

Update 25 februari 2022:
- De 1,5 meter maatregel komt te vervallen, ook vervallen looproutes etc. Ook hiervoor geldt: de maatregel komt te vervallen, maar er blijft nog wel een advies is om elkaar de ruimte te blijven geven.
- De mondkapjesplicht komt te vervallen. Daar waar je dat prettig vindt of het heel druk is, staat het je natuurlijk vrij om een mondkapje te dragen.

De geactualiseerde beslisboom met daarin de versoepelingen per 25 februari 2022 is hier te zien.