Opvang op woensdagen en schoolvrije vrijdagmiddagen (Middagen vrij).

Alle kinderen gaan op woensdagmiddag naar onze locatie Kempenland.
Kinderen van locatie de Piramide gaan op vrijdagmiddag naar de Piramide, alle andere kinderen naar onze locatie Kempenland.

Openingstijden op A.D.V.- / Vakantiedagen basisschool (Hele dagen vrij).

In de onderstaande tabellen ziet u waar de kinderen naar toe gaan op schoolvrije dagen. Soms is dat gewoon op hun eigen vaste locatie, maar soms combineren we locaties om er voor te zorgen dat ze voldoende kinderen ontmoeten om mee te spelen. (Schoolvrije dag = adv, studiedag, losse vakantiedag, etc.)
U dient uw kind(-eren) voor opvang op vakantie- , adv- of andere schoolvrije dagen wel apart op te geven!

Uitleg
U ziet bovenaan de tabel over welke locatie het gaat. U zoekt de BSO-locatie waar uw kind in normale schoolweken naar toe gaat. Tussen haakjes staan de scholen vermeld waarvan de meeste kinderen op die locatie komen.
LET OP:
-Als er een schoolvrije dag of vakantie is op de scholen die tussen haakjes vermeld staan, is de locatie geopend zoals in de tabel staat.
-Als uw kind normaal een andere locatie bezoekt, kijkt u op een schoolvrije / vakantiedag naar de locatie waar de naam van uw school achter staat.

VOORBEELD 1:
Uw kind zit op de Springplank en bezoekt BSO De Hoogstraat. In een vakantieweek gaat hij naar de Hoogstraat, op een schoolvrije maandag gaat hij naar de Hoogstraat maar op een schoolvrije vrijdag gaat hij naar de Kempenland.

VOORBEELD 2:
Uw kind zit op De Bolster en bezoekt BSO De Bolster. Op een woensdag middag gaat uw kind naar de Kempenland. Bij een schoolvrije dag van de Bolster gaat uw kind naar de Wilgenstraat.

Bijzondere situaties
Als de situatie zich voor doet dat er door een vrije dag / vakantie slechts enkele kinderen op een bso-locatie zijn, terwijl een andere locatie met méér kinderen ook geopend is, zullen wij de groepen combineren op de locatie met de meeste kinderen. U wordt hier dan tijdig over ingelicht. Zo willen we bereiken dat kinderen op een bso (mid-)dag genoeg andere kinderen treffen om een leuke tijd te hebben.

 BSO Bolster (Bolster)
   Locatie Ma Di Wo  Do  Vr 
 Schoolweek  Bolster          
   Kempenlandstraat          
 Schoolvrije dag  Wilgenstraat          
   Kempenlandstraat          
 Vakantieweek  Wilgenstraat           
   Kempenlandstraat          

 

 BSO Wilgenstraat (Roald Dahl)
   Locatie Ma Di Wo  Do  Vr 
 Schoolweek  Wilgenstraat           
   Kempenlandstraat          
 Schoolvrije dag  Wilgenstraat           
   Kempenlandstraat          
 Vakantieweek  Wilgenstraat           
   Kempenlandstraat          

 

 BSO Kempenland (Lichtstraat - Schalm - Piramide - Mischa de Vries)

   Locatie Ma Di Wo  Do  Vr 
 Schoolweek  Kempenlandstraat          
 Schoolvrije dag  Kempenlandstraat          
 Vakantieweek  Kempenlandstraat          

 

 BSO Hoogstraat (Molenven - Koningslinde - Springplank -   Avonturier)
   Locatie Ma Di Wo  Do  Vr 
 Schoolweek  Hoogstraat          
   Kempenlandstraat          
 Schoolvrije dag  Hoogstraat          
   Kempenlandstraat          
 Vakantieweek  Hoogstraat          
   Kempenlandstraat          

 

 BSO Kleine Beer (Kleine Beer)
   Locatie Ma Di Wo  Do  Vr 
 Schoolweek  Kleine Beer          
   Kempenlandstraat          
 Schoolvrije dag  Kleine Beer          
   Kempenlandstraat          
 Vakantieweek  Kleine Beer          
   Kempenlandstraat