Tijdig voor de eerste keer dat uw kind op de bso komt zal een intakegesprek plaatsvinden. Hierbij wordt gevraagd naar voor de opvang benodigde specifieke gegevens van uw kind zoals eventuele allergieën, diëten, medische informatie en / of extra zorg op het sociaal-emotionele vlak. De groepsleiding die met uw kind werkt zal door de organisatie tijdig geïnformeerd worden over eventuele bijzonderheden.

Kinderen die voor het eerst op Kindercentrum ’t Kasteeltje komen kunnen een dagdeel komen wennen, met of zonder de ouders. Hiervoor kunt u een afspraak maken om een dag of middag mee te komen spelen. Op deze tijden is de groepsleiding gericht op de activiteiten met de kinderen, en is er voor een uitgebreid gesprek geen tijd. Vandaar dat wij dus vooraf het intakegesprek plannen.
Op de kennismakingsdag zelf is er natuurlijk wel even tijd voor een kort welkoms gesprek met leidster, kind en ouders als het kind gebracht wordt. Na afloop van de middag is er ook tijd om de ervaringen van die dag te bespreken en indien nodig / wenselijk een afspraak te maken voor een verder gesprek met ouder(s) en groepsleiding.

Kinderen die bijna 4 jaar worden en in de peutergroep op de kinderdagopvang zitten, komen regelmatig even wennen aan de bso.
Let op: kinderen gaan niet automatisch over van onze kinderdagopvang naar de buitenschoolse opvang.
U moet uw kind hier zelf voor aanmelden!
Kinderen die geen gebruik maken van de kinderdagopvang bieden wij natuurlijk ook de mogelijkheid aan om een keer te komen oefenen.

In de beginperiode kunnen ze rekenen op extra aandacht van de leiding om zo snel mogelijk vertrouwd te raken met de andere kinderen in de groep en de activiteiten die ze kunnen ondernemen.