Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte varieert per locatie. U vindt de informatie hierover terug bij de Locatiespecifieke Informatie. Op de website staat deze bij Locaties, in het Beleidsplan bij punt 4 Accommodatie en inrichting.

Beroepskracht-Kind-Ratio

Wij werken volgens de normen die beschreven staan in de BKR. De beroepskracht kind ratio (bkr) kinderopvang wordt ookwel leidster kind ratio genoemd. Deze bkr voor de kinderopvang geeft aan hoeveel kinderen een beroepskracht (pedagogisch medewerker of leidster) mag opvangen. Dit hangt af van het soort opvang (kinderdagverblijf, bso of peuterspeelzaal), de leeftijd van de kinderen, het aantal aanwezige kinderen, de groepsgrootte en de samenstelling van de groep. Hoe jonger een kind, hoe minder kinderen een leidster mag opvangen. Bijvoorbeeld: voor baby's (nuljarigen) geldt een beroepskracht kind ratio van 1 op 3: 1 pedagogisch medewerker mag 3 kinderen van 0 jaar opvangen. In de bso geldt voor kinderen boven de 7 jaar een leidster kind ratio van 1 op 12: 1 pedagogisch medewerker mag 12 kinderen tussen de 7 en 12 jaar opvangen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar 1ratio.nl

Beschrijving afwijking Beroepskracht - Kind – Ratio

Het streven is altijd volgens de Beroepskracht-Kind-Ratio te werken (het aantal leidsters per kind). Op de dagen in de schoolweken kan het zijn dat in het eerste half uur van de opvang afgeweken wordt van deze norm. Dit gebeurt omdat leiding dan bezig is met het ophalen van kinderen op school.
Op hele dagen opvang (Bijvoorbeeld in de basisschoolvakantie) kan het zijn dat tussen 07.30 en 09.00 en/of 16.30 en 18.00 wordt afgeweken van die norm. Dit gebeurt maximaal 1,5 uur per dag, wat binnen de wet kinderdagopvang toegestaan is.