Kinderen op de BSO gaan ook naar een basisschool. Als er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind is dat vaak de eerste plek waar passende hulp georganiseerd wordt. Soms kunnen er problemen in de ontwikkeling van een kind zijn die juist in een BSO-situatie aan het licht komen, en op school minder spelen. Natuurlijk kunnen er ook handelingsplannen op school gestart zijn die hun verlengde kunnen vinden in een eenduidige aanpak op de BSO. In alle gevallen zullen we eerst in overleg treden met de ouders als ons iets opvalt in de ontwikkeling van een kind. Samen met de ouder kunnen we beslissen de school en het Zorg en Advies Team te betrekken. Met het vormen van een zorgteam wordt er ook gestreefd naar een betere samenwerking tussen de ouders, school en kinderopvang. Kindercentrum ’t Kasteeltje heeft een samenwerking met de teams in Vught en Sint-Michielsgestel.

Doel van het zorgteam

In een zorgteam en adviesteam (ZAT) werken scholen en zorgverleners samen. Een ZAT is bedoeld om problemen op tijd aan bij kinderen en jongeren aan te pakken. Een ZAT is er voor alle kinderen die hulp of zorg nodig hebben. Ziet een pedagogisch medewerker dat een kind hulp nodig heeft? Dan kan die overleggen met de ouders of het inschakelen van school en een ZAT een goede weg is om die hulp te organiseren.

Werkwijze van het zorgteam

Vaak werken de volgende instellingen samen in een ZAT:

  • de school
  • maatschappelijk werk
  • een wijkteam van de gemeente
  • jeugdgezondheidszorg

Het ZAT bespreekt het gedrag en de problemen van een kind. Ze maken samen een plan om de problemen aan te pakken. Daarna start de hulpverlening.

In de praktijk

In de praktijk van ’t Kasteeltje betekent dit dat de leidsters met de ouders de zorgen van hun kind zullen bespreken. Ook zullen de leidsters bij de kwaliteitsmedewerker aangeven wanneer ze zich zorgen maken. De kwaliteitsmedewerker zal samen met de leidsters kijken wat de leidsters op de groep nog meer / anders kunnen aanbieden aan het kind zodat het gestimuleerd wordt om zich te ontwikkelen. Mocht dit nog te weinig vooruitgang bieden dan wordt er aan ouders toestemming gevraagd om de zorgen ook bij het ZAT neer te leggen. Deze informatie uitwisseling gebeurt dan in eerste instantie via de kwaliteitsmedewerker. Zodra er verdere acties uit voortkomen (na afstemming met de ouders) zal dit weer via de vaste leidsters op de groep gaan. Ouders worden door de leidsters altijd op de hoogte gehouden over de voortgang, adviezen of andere relevante informatie over hun kind. Bij deze vorm van samenwerking met het ZAT is altijd toestemming van de ouders nodig.

In de praktijk zal het ook voorkomen dat we als leidsters en kwaliteitsmedewerker ontoereikende kennis hebben om een kind in een bepaalde situatie verder kunnen stimuleren in zijn / haar ontwikkeling. Dit zal ook met ouders gecommuniceerd worden. In dit geval kunnen we de casus anoniem (zonder persoonsgegevens) inbrengen bij het zorgteam. Dit is dan voor advies hoe als leidsters om te gaan met een dergelijke situatie. Het zorgteam kan dan hierin ook alleen maar adviserend zijn. Voor deze informatie inwinning is geen toestemming nodig van ouders.

Mocht u nog vragen hebben over deze samenwerking, kunt u zich richten tot onze kwaliteitsmedewerker:
Marlies Welvaarts
073-6841160 (di-wo-do)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.