Kinderen ontwikkelen zich snel, zijn nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken. Daarbij zien ze geen gevaar. Hoe ouder kinderen worden, hoe beter ze leren wat wel en niet mag en wat wel en niet gevaarlijk is. Leidsters oefenen veilig gedrag met de kinderen. Omdat het voor de leidsters onmogelijk is om elke minuut van de dag alle kinderen in de gaten te houden, is een veilige omgeving van groot belang. Hierbij is een spanningsveld tussen veiligheid en pedagogische aspecten. Dit spanningsveld moet uitmonden in een goede mix tussen het bieden van veiligheid en het bieden van voldoende uitdaging en leermomenten. Om de veiligheid te waarborgen wordt gewerkt met een veiligheidsbeleid. Dit houdt in dat we steeds knelpunten en verbeterpunten inventariseren, maatregelen nemen en evalueren hoe het met de veiligheid op de verschillende locatie gesteld is. Op iedere locatie wordt gewerkt met een Risicomonitor en protocollen. In enkele protocollen zijn regels opgesteld.

Die regels zijn op 3 manieren geformuleerd:

 • Regels voor leidsters.
 • Regels voor kinderen.
 • Regels voor ouders.

Samen zorgen deze regels ervoor dat we onveilige situaties zoveel als mogelijk inperken en waar mogelijk uitsluiten. In de regels voor de leidsters staat vaak vernoemd wat we de kinderen aan willen leren als veilig gedrag, daarnaast staan er veel zaken beschreven die (dagelijks) gecontroleerd dienen te worden. Natuurlijk is het ook van belang dat u als ouder op de hoogte bent van een aantal afspraken die de veiligheid van uw en andere kinderen verhoogt.
Daarom staat hieronder een overzicht van de regels waarbij we u om uw medewerking vragen:

REGELS VEILIGHEIDSRISICO’S KINDERCENTRUM ’T KASTEELTJE VOOR OUDERS

1. Binnenkomen en weggaan

 • U bent vanaf 7.30 uur welkom, voor die tijd zijn leidsters vaak bezig om nog even spullen klaar te zetten.
 • Vanaf 7.30 uur nemen wij de verantwoordelijkheid voor uw kind over.
 • Indien u uw kind met de auto komt brengen / halen, ben dan extra alert op kinderen die op de parkeerplaats lopen.
 • Probeer uw auto dusdanig te parkeren dat de verkeerssituatie overzichtelijk blijft.
 • Laat uw kinderen niet alleen naar binnen lopen / naar de auto lopen
 • U bent verantwoordelijk voor uw kind totdat de overdracht in de groep is gedaan
 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw kind als u voor of na de opvangtijd met uw kind in de het kindercentrum bent
 • Ben met het openen van deuren op het kindercentrum altijd voorzichtig; let op dat er geen kind achter de deur zit
 • U dient deuren / poorten na gebruik altijd te sluiten
 • Laat jonge kinderen niet de buiten deuren openen door gebruik te maken van opstapjes / klimmen op stoelen; zo leert u ze hoe ze het pand zelfstandig zonder toezicht kunnen verlaten
 • Plaats eventuele kinderwagens / maxicosi’s op de aangewezen plaats zodat geen gevaar of hinder ontstaat
 • Huisdieren mogen niet mee naar binnen in het kindercentrum, eveneens mogen zij niet aangelijnd direct naast de toegang blijven wachten.
 • Hang de jassen en tassen op de daarvoor aangewezen plaats
 • In de tassen / jassen van uw kind mogen geen medicijnen / gevaarlijke voorwerpen zitten. Deze levert u altijd in bij de groepsleiding.
 • Voorkeur heeft dat u uw oudste kind eerst weg brengt, hierna pas uw baby, dit in verband met de (on)rust op de babygroep
 • Bij het ophalen vragen wij u eerst uw baby, daarna het oudste kind op te halen
 • U dient uw kind altijd af te melden bij de leiding
 • Let bij het naar buitengaan op of er geen andere kinderen alleen mee naar buiten lopen
 • Indien u uw kind niet om 18.00 uur kunt ophalen en er komt een andere persoon die niet bekend is bij de opvang uw kind ophalen, moet u dit melden dit kunt u ook opgeven d.m.v. het formulier “Toestemming ophalen kinderen”

2. Eten, drinken, speelgoed

 • Indien uw kind speciale voeding heeft, dient u dit zelf mee te geven naar het Kindercentrum.
 • In geval van een (voedsel-)allergie dient u het formulier “Allergische Reacties” in te vullen en af te geven bij de groepsleiding
 • Als er bijzonderheden te melden zijn voor de dag waarop uw kind het Kindercentrum bezoekt, dient u dit even te melden bij de groepsleiding. Dit kan persoonlijk bij het brengen, per telefoon naar de specifieke locatie, naar het algemene nummer van de administratie. Er wordt dan gezorgd dat de groepsleiding op de hoogte is.
 • Voor meegebracht speelgoed dragen wij geen verantwoordelijkheid.

3. Bereikbaarheid

 • Zorg dat de groep altijd een telefoonnummer heeft waar u die dag te bereiken bent
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in telefoonnummers etc.
 • Zorg dat in uw (mobiele) telefoon het juiste nummer van het Kindercentrum staat. U vindt een overzicht op www.t-kasteeltje.nl bij [contact]

4. Aanmelden / afmelden voor de (mid-)dag

 • Als uw kind niet naar de opvang komt moet u dat doorgeven op onze administratie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
 • Als u uw kind een (mid-)dag extra wilt laten komen kunt u dat aanvragen bij de administratie. Laat dit eventueel ook aan de leerkracht van uw kind weten.
 • Als u uw kind op school ziek meldt, dient u dat ook door te geven aan de administratie
 • Als u uw kind op school ophaalt / op laat halen, dient u dat ook door te geven aan de administratie
 • U kunt op de scholen doorgeven op welke dagen uw kind naar de bso gaat, de leerkracht van uw kind kan er dan mede voor zorgen dat uw kind naar de verzamelplaats gaat.

5. Buitenspelen in de zon

 • Op het kindercentrum is bij zonnig weer altijd een zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor aanwezig waarmee de groepsleiding de kinderen in smeert. Indien u liever een eigen crème gebruikt dient u deze zelf mee te geven.
 • Geef bij zonnig weer eventueel beschermende kleding mee (petje, hoedje, extra t-shirt)
 • Bij zonnig weer dient u uw kind thuis alvast in te smeren.

6. Buitenspelen bij minder mooi weer

 • Minder mooi weer (warmer / zonniger / kouder of natter) is geen belemmering om toch naar buiten te gaan; wij vragen u de kinderen passend bij het weerbeeld te kleden, wij zorgen indien nodig voor schaduwplekken, en realiseer u dat een beetje nat worden of het fris hebben ook een ervaring is voor de kinderen

7. Formulieren die voor u van toepassing kunnen zijn

Voor verschillende voorkomende situaties zijn formulieren ontworpen. Deze kunt u bij de groepsleiding krijgen of zelf downloaden via onze website; www.t-kasteeltje.nl. [formulieren]. U dient er zelf voor te zorgen dat deze informatie actueel bij de groepsleiding bekend is.

 • Toestemming Gebruik Geneesmiddel (Indien uw kind medicijnen gebruikt)
 • Actieplan bij Allergisch Reacties
 • Toestemming Ophalen Kinderen
 • Toestemming Zelfstandig van / naar de bso gaan
 • Afspraken Deelname Externe verenigingen / Sportclubs.

TER INFO: WERKWIJZE ENKELE VEILIGHEIDSRISICO’S KINDERCENTRUM ’T KASTEELTJE OP DE GROEP

1. Halen en brengen
Ophalen

 • Alle vaste begeleiding krijgt per dag een lijst mee waarop staat welke kinderen opgehaald moeten worden.
 • Alle wisselingen die doorgegeven zijn, zijn aangepast op de lijst.
 • Indien er kinderen missen op school die wel op de lijst staan, volgen wij het protocol Vermist Kind BSO. Bij de leerkracht wordt nagevraagd of dit kind wel op school was en of zij gezien hebben dat het kind met de ouder of iemand anders is weg gegaan. Is het kind wel op school geweest en is het kind op het moment van ophalen niet op school en de leerkracht heeft niet gezien met wie het kind is meegegaan, wordt gecontroleerd of het kind wellicht ongezien toch op de locatie aangekomen is.
 • Afwezigheid van een kind wat niet mee gekomen is wordt door de chauffeur gemeld bij de groepsleiding van de betreffende groep.
 • De groepsleiding zal daarna direct contact met u opnemen om te controleren of het kind met een bij u bekende reden niet op school was.

Binnenkomst bso

 • Bij binnenkomst worden alle kinderen genoteerd op een aanwezigheidslijst, zodat we altijd weten wie er in het gebouw is.
 • Bij afwezige kinderen zonder afmelding, worden ouders gebeld of het inderdaad klopt dat de kinderen niet zijn afgemeld.
 • Indien u uw kind zelf naar de bso-locatie brengt vragen wij u zich even te melden bij de groepsleiding zodat dit genoteerd kan worden op de aanwezigheidslijst.

2. Gebruik van gangen, toilet en garderobe

 • Gangen zijn bedoeld om door te lopen en niet om in te spelen.
 • Lange gangen nodigen uit om te rennen, hier wordt consequent op gereageerd dat dit niet mag.
 • Er heeft altijd een leidster de taak om het toezicht te houden op de bijruimtes zoals toiletten en garderobe.
 • In principe wordt in deze ruimtes niet gespeeld, tenzij de gang is aangemerkt als speelruimte.

3. Leefruimte
Deuren / ramen beleid

 • De deuren binnen het gebouw staan open tijdens de bso tijd.
 • Wij leren de kinderen dat ze niet met deuren mogen spelen.
 • Ook mogen ze niet op de hal of bij de voordeur spelen, kinderen worden erop gewezen dat ze niet door de voordeur naar buiten mogen zonder ouders / begeleiders.
 • Kinderen mogen nooit zelf ramen open of dicht doen.

Vloeren

 • Er wordt bij de bso veel gespeeld op de vloeren. Er worden met de groepsleiding goede afspraken gemaakt over plaatsen die vrijgehouden moeten worden om te lopen en waar gespeeld mag worden.
 • Na het spelen moeten de kinderen het gebruikte materiaal weer opruimen op de daarvoor aangewezen plaats.
 • In principe liggen alle materialen na gebruik opgeruimd in kasten en / of planken en is de vloer vrij.

Eten / drinken

 • Er wordt gelet op het gevaar van hete thee op een aanrecht of op de tafel.
 • Kinderen en leiding zijn alert op het lopen met drinken en ook eten gebeurt bij voorkeur zittend aan tafel of zittend in een kring op de grond.
 • Bij het uitdelen van fruit en / of snoepjes is de leiding extra alert. Kinderen worden gewezen op het gevaar van verstikking bij spelen met iets in je mond. Ze mogen dan ook geen loopspelletjes doen of op het springkussen met een snoepje of stukje fruit.

Springkussen

 • Het springkussen is bedoeld om op te spelen. Duwen en trekken aan elkaar vinden wij geen spel waar respectvol met elkaar omgaan wordt, en mag daarom ook niet. Na een duidelijke waarschuwing met uitleg worden kinderen van het springkussen gehaald als ze hinderlijk voor anderen blijven spelen.
 • Na een 2de keer van het springkussen halen mogen die kinderen de rest van de dag niet meer op het springkussen.
 • Verder moeten de kinderen schoenen uittrekken, mag er niet gegeten / gedronken worden op het springkussen en bepalen de groepsleidsters hoeveel kinderen er tegelijkertijd op het springkussen kunnen.
 • Soms bepalen zij tijden waarop het springkussen alleen voor oudsten of jongeren is.

4. Keuken

 • Indien er een keuken aanwezig is op de bso kan met de kinderen wat gekookt of gebakken worden in de keuken, dit altijd met een klein groepje en onder begeleiding van de groepsleiding.
 • De kinderen wordt het gevaar van kookplaten, oven, en waterkokers geleerd als de leeftijd van de kinderen dit toestaat.
 • Het gebruik van andere (elektrische-) keukenapparatuur gebeurt alleen onder toeziend oog van de begeleiding en mits de begeleiding inschat dat het kind dit op een veilige manier kan gezien leeftijd en ontwikkeling.
 • Wij zien er op toe dat er geen losse kabels en snoeren hangen en elektrische apparaten zijn zo opgesteld dat kinderen er niet per ongeluk aan kunnen trekken.
 • Schoonmaakmiddelen worden zodanig opgeborgen dat de kinderen daar niet bij kunnen.

5. Buitenruimte

 • De omheining van het terrein wordt met regelmaat gecontroleerd en bij gebreken wordt dit zo spoedig mogelijk gerepareerd.
 • Speeltoestellen die onder onze verantwoordelijkheid vallen worden jaarlijks aan een inspectie onderworpen.
 • Eventuele gebreken die door het jaar heen geconstateerd worden en een gevaar op kunnen leveren voor de kinderen worden zo spoedig mogelijk hersteld. Indien nodig worden de toestellen tijdelijk buiten gebruik gesteld door de groepsleiding.
 • Kinderen spelen buiten altijd onder begeleiding van groepsleiding, tenzij hierover met (oudere) kinderen bijzondere afspraken gemaakt zijn.
 • Bij de eventueel aanwezige speeltoestellen wordt kinderen ook geleerd dat zij rekening moeten houden met elkaar als ze met meerdere kinderen een toestel gebruiken.
 • Kinderen zijn heel creatief in het bedenken van nieuwe varianten om het speeltoestel te gebruiken, omdat het leeftijd verschil tussen kinderen groot is, kan een kind het wel en voor de ander is het gevaarlijk. Wij passen de begeleiding ook aan op mogelijkheden van de kinderen. Willen kleine kinderen wat proberen op de klimtoestellen waarvan de moeilijkheidsgraad misschien wat te hoog is gaan wij erbij staan en proberen we het samen. Kinderen hebben vaak van nature wel een gevoel van wat ze wel of niet kunnen, wij blijven ze helpen totdat kinderen het zelfstandig kunnen.
 • Indien er spelmateriaal buiten gebruikt wordt wat eventueel gevaar op kan leveren voor andere spelende kinderen, denk hierbij aan balspelen of gebruik van fietsjes / skelters, wordt daarvoor een gebied aangewezen waarbinnen gespeeld mag worden met die materialen. Ook worden bijbehorende afspraken met de kinderen besproken. Denk hierbij aan het halen van de bal als deze over de terreinafbakening gaat, niet botsen met rijdend materiaal, rekening houden met elkaar tijdens het spel