Kindercentrum ‘t Kasteeltje hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In het privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Voor de volledige tekst verwijzen we naar de Privacy Policy op www.t-kasteeltje.nl
Wij doen er alles aan om de privacy van u en uw kind(-eren) te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kindercentrum ‘t Kasteeltje houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in het privacy beleid.
  • verwerking van de persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van de persoonsgegevens.
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Kindercentrum ‘t Kasteeltje zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid op www.t-kasteeltje.nl, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via
Jennie Tasseron; 073-6841160 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Foto en / of video-opnames van uw kind tijdens het verblijf op het Kindercentrum en / of bij activiteiten.

Het maken van video-opnames is binnen het gehele kindercentrum niet toegestaan omdat wij van mening zijn dat bewegende beelden met geluid in grotere inbreuk kunnen vormen op de privacy van kinderen en leidsters dan foto’s.
Wel worden regelmatig door groepsleiding en eventueel aanwezige ouders foto’s gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens uitstapjes, verjaardagen, Kerstmis of Sinterklaas. Deze foto’s zijn nadrukkelijk bedoeld voor privé-doeleinden en / of uitgeprint op de groep van uw kind bijvoorbeeld naar aanleiding van een activiteit op de groep of het gezicht op een bakje.
Foto’s die door ons gepubliceerd worden op onze website, dan wel in informatiemateriaal, worden vooraf beoordeeld op de inhoud. Wij letten er daarbij op dat er geen foto’s gepubliceerd worden die volgens algemeen geldende normen belastend kunnen zijn voor uw kind.
Mocht U ondanks onze zorgvuldige selectie bij publicatie toch beeldmateriaal van uw kind tegenkomen, waar U het niet mee eens kunt zijn, laat het ons dan DIRECT weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij dragen er dan zorg voor dat dit beeldmateriaal niet meer gebruikt wordt of, indien mogelijk, zo snel mogelijk verwijderd wordt.
Indien u bezwaar heeft dat uw kind op foto’s te zien is, dient u ons dat kenbaar te maken via het formulier “Foto’s en Privacy”.
Indien er op het Kindercentrum foto’s of video-opnames gemaakt ten behoeve van bijvoorbeeld commerciële doeleinden of een documentaire wordt u daarvan door ons op de hoogte gebracht. Vanzelfsprekend zullen wij u daarvoor apart om toestemming vragen.
Als laatste kan het zijn dat op uw locatie observatiecamera’s aanwezig zijn. Deze zijn alleen bedoeld om het toezicht op hoeken, deuren en ruimtes te kunnen houden vanuit een centrale ruimte waar de groepsleiding aanwezig is. Dit beeldmateriaal wordt niet langdurig opgeslagen en / of bewaard.

Video-opnames van uw kind tijdens het verblijf op het Kindercentrum en / of bij activiteiten voor VIB-doeleinden

Het maken van video-opnames is binnen het gehele kindercentrum niet toegestaan. Een uitzondering hierop zijn video-opnames die gemaakt worden door onze eigen organisatie voor de Video-Interactie-Begeleiding, kortweg VIB. VIB maakt deel uit van het kwaliteits-beleid en heeft als doel de leidster heel specifiek naar de initiatieven (signalen) van kinderen te laten kijken en ze daar op in te leren spelen, zodat de leidsters nog beter kan aansluiten bij de behoeftes van het kind en de interactie tussen leidster en kind verbeterd wordt.
Een VIB-traject bestaat uit 1 film moment tussen spelende kinderen en 3 film momenten met een leidster en kind(eren).
Dit kan zijn tijdens de verzorging, het eten of een spelmoment.
Hierna kijkt de begeleidster (VIB'er) met de leidster de video-opname terug. Ze laat aan de hand van de beelden zien welke signalen het kind of leidster geeft. Deze signalen zijn soms zo klein dat ze zonder het stilstaande beeld van de video niet te zien zijn. Deze trajecten worden altijd begeleid door onze eigen kwaliteits-medewerkster. Zij maakt de opnames, bespreekt deze met de medewerkster en draagt er zorg voor dat opnames alleen voor trainingsdoeleinden binnen onze organisatie gebruikt worden. Opnames worden niet langer opgeslagen dan voor VIB-doelen nodig zijn.