We beschrijven in het protocol belangrijke richtlijnen om de veiligheid van zowel kinderen, pedagogisch medewerkers, ouders en bezoekers van ons kindercentrum op het gebied van hygiëne en voedselveiligheid te waarborgen. Deze beschrijving is niet alles dekkend en volledig, maar het beschrijft in welke geest gehandeld dient te worden; veiligheid en gezondheid van een ieder staat voorop en met die gedachte in het hoofd vragen wij iedereen logisch te handelen en zaken te bespreken met elkaar bij twijfel daarover.
De werkinstructies in het protocol zorgen voor een basis voor een veilige omgeving voor kinderen, pedagogisch medewerkers, ouders en bezoekers van ons kindercentrum.

De werkinstructies bevatten een aantal essentiële punten met betrekking tot persoonlijke hygiëne, hygiëne bij de kinderen en in de groep / leefomgeving op het kindercentrum en omgaan met voedingsmiddelen / schoonmaakmiddelen. We hebben de werkinstructies opgesplitst in de volgende thema’s;

Om een goede hygiëne te kunnen waarborgen, is de medewerking van kinderen en ouders noodzakelijk.
Daarom zijn er werkinstructies voor pedagogisch medewerkers (leidsters) en voor Kind en Ouder. Deze worden met kind en ouder besproken. Hieronder beschrijven we enkele punten uit dit protocol:

Handen wassen

Hoesthygiëne

Binnenmilieu

Buitenmilieu