De Kleine Beer 4-12 jaar

Hoofdcategorie: Locatie Info
  Locatie in cijfers
Totale oppervlakte binnenruimte 60 m 
Verdeling binnenruimte  
Groepsruimte    52 m
Speelverdieping    8   m
Aantal binnenspeelruimtes 2
Buitenspeelruimte  
Schoolplein        m2 (ca.)
Maximale groepsgrootte 20 kinderen

 

  Locatie overzicht
Kinderdagopvang 0-4 jaar MA-DI-DO-VR
Peuterarrangement MA-DI-DO-VR
Voorschoolse opvang 4-12 jaar MA-DI-DO
Naschoolse opvang 4-12 jaar MA-DI-DO
Opvang 4-12 woensdag en vrijdag Kempenland
Vakantie opvang 4-12 jaar MA-DI-DO
Opvang 4-12 op schoolvrije dag Kempenland
Bezoekende basisscholen Kleine Beer 
   
Adres Westerbroek 2
  5258 SG
Telefoonnummer 073-5031922
LRK-nummer 815854675
Inspectierapport  pdf icon

 

Beschrijving Binnenspeelruimte

Het kindercentrum heeft 2 ruimtes binnen de Kleine Beer. De buitenschoolseopvanggroep is in een ruimte die voorheen als klaslokaal in gebruik was in de basisschool. Het lokaal ligt in het midden van de school en heeft een eigen ingang De ruimte wordt tussen 8.30 en 12.00 uur gebruikt voor het peuterarrangement, na schooltijd wordt deze ruimte ook gebruikt door de bso. In de groep zijn diverse speelhoeken. De ruimte is voorzien van een speelhuis met een boven en beneden verdieping wat extra mogelijkheden geeft. Het spelmateriaal is tijdens de bso aangepast voor kinderen van 4 tot 12 jaar, aangrenzend aan het lokaal is een speelhal met diverse speelhoeken voor de bso kinderen.

Beschrijving Buitenspeelruimte

De bso kinderen kunnen gebruik maken van het schoolplein, wat ingericht is met klim- en klautermateriaal op zand , met gedeeltes met verharding voor rijdend materiaal en andere spelsoorten.

Beschrijving Omgeving locatie

De locatie de Kleine Beer grenst aan een rustig fietspad naast school. Links en rechts aan het einde van het fietspad zijn een aantal parkeerplaatsen. Locatie de Kleine Beer is gevestigd in een woonwijk. Door de bomen en begroeiing rondom de speelplaats, oogt de omgeving groen.

Informatie over deze locatie

Als de school uit is gaan de kinderen van de BSO naar hun basisgroep. Rond 15.30u mogen de kinderen weer gaan spelen. De bso heeft altijd 1 tot 2 (afhankelijk van het aantal kinderen) vaste begeleidsters ingepland. Wij houden de wettelijke leidster kind ratio aan, dus aanvulling van leiding of minder leiding is afhankelijk van het aantal werkelijk op te vangen kinderen. Op de bso is het regelmatig aan de orde dat kinderen de middag elders in gaan vullen, dit wordt altijd vooraf gemeld, wij kunnen daar dan met de bezetting van leiding altijd rekening mee houden.

Binnen de Kleine Beer kunnen de bso kinderen tijdens de opvangtijd kiezen tussen de beide binnenspeelruimtes. Deze ruimtes zijn verdeeld over een 7 tal hoeken met verschillende speelmogelijkheden. Zo is er voor alle kinderen van diverse leeftijden keus voor het spel waar zij de middag mee willen invullen. Iedere middag wordt er in de basis ruimte een activiteit onder begeleiding aangeboden. De keus wat kinderen willen doen is altijd aan de kinderen.

Kinderen kunnen vrienden kiezen uit de hele groep waar zij graag mee willen spelen en wat zij willen gaan spelen. De mogelijkheden tot samenspelen en keus met wie je wil samen spelen zijn hierdoor veel groter, waardoor ook de ontwikkelingskansen van de kinderen vergroot worden. Doordat er verschillende leeftijden in de groep zijn kunnen broertjes en zusjes met elkaar spelen als zij dit willen, maar kunnen ze ook eigen vriendjes kiezen. Kinderen kunnen veel van elkaar leren doordat deze mogelijkheden geboden worden. Kinderen ervaren het als heel prettig dat zij de keus hebben.
Speciaal voor de kleinsten is er in een van de ruimtes ook een hoek ingericht waar wat rust gecreĆ«erd kan worden als de kinderen dit nodig hebben. Hier mogen de grotere kinderen op die momenten niet spelen en is het materiaal afgestemd op de kleinere kinderen. Natuurlijk is er altijd aandacht en ruimte voor de kinderen die zich even niet zo prettig voelen, onafhankelijk van hun leeftijd. Een van de leidsters maakt ruimte en tijd om de kinderen te ondersteunen die dat op dat moment nodig hebben zodat ze zich welkom en geborgen voelen.