De Kleine Beer Educatief Cluster

De kracht van Educatief Cluster De Kleine Beer...

De kleine Beer is een Eductief Cluster waarin de basisschool en kinderopvang nauw samenwerken om kinderen in de leeftijd van 0 tot het einde van de basisschool een ononderbroken ontwikkeling aan te kunnen bieden. De kracht van het cluster is dat dit aangeboden kan worden in een veilige en vertrouwde omgeving onder deskundige leiding waar voortdurend overleg en afstemming is op en met elkaar. Het cluster biedt leren en spelen in een kindvriendelijke ruimte, ingericht met materialen passend bij hun leeftijd en ontwikkelingsfase.

Wij vinden het belangrijk om uw kind tijdens zijn verblijf op het educatief cluster een veilige, vertrouwde en plezierige plaats te bieden en te stimuleren in zijn ontwikkeling;
bv. de taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfredzaamheid en dat deze actieve speel- / werkhouding een doorgaande lijn heeft tot het verlaten van de school in groep 8. Door gebruik te maken van elkaars specifieke kennis en kwaliteiten bieden we zorg in een systeem waar de methodes en werkwijze op elkaar is afgestemd zodat uw kind daar optimaal van kan profiteren...

Zekerheid & Flexibiliteit...

Door ruimte te bieden aan kinderen van 0 tot 13 jaar op 1 locatie is er zekerheid dat er altijd een oplossing mogelijk is als opvang nodig is. Dat geeft rust en veiligheid voor kinderen en ouders. Er worden verschillende mogelijkheden aangeboden zoals opvang tussen 7.30u - 13.30u, 7.30u - 15.00u, 8.30u - 12.00u, 7.30u - 18.00u, of 12.00u - 18.00u. Dat kan op vaste dagen of als flexibel contract. De tijden zijn aangepast aan de schooltijden, en op schoolvrije dagen is er altijd extra opvang mogelijk. Mochten er bijzondere wensen zijn is er vaak ook een maatwerk oplossing mogelijk!
Zo wordt kwaliteit, zekerheid en flexibiliteit gecombineerd in een opvang die voor uw kind rust en veiligheid biedt! Informeer gerust naar de mogelijkheden in uw situatie.

Kinderopvang 0-4 jaar

Op de Kleine Beer zijn 2 lokalen ingericht voor de BSO- en peuteractiviteiten. Samen met de algeme ruimte in school en de buitenspeelplaats biedt dit een goede en uitdagende locatie. De school blijft de gymzaal en algemene ruimte gebruiken voor het school programma en dat kan goed gecombineerd worden met het peuterarrangement en de kinderdagopvang. Zo biedt Educatief Cluster de Kleine Beer ruimte aan het complete programma van 0 tot 13 jaar!

Het Peuterarrangement 2 -4 jaar

Van 08.30 uur tot 12.00 uur wordt een peuterarrangement aangeboden. De kinderen van de kinderdagopvang nemen hier aan deel maar tijdens deze uren kunnen ook kinderen
instromen die alleen gebruik maken van het peuterarrangement. Het programma dat wordt aangeboden valt onder verantwoording van ’t Kasteeltje. Er wordt gewerkt met het VVE programma (Voor- en Vroeg-schoolse Educatie) wat goed aansluit bij het programma van de onderbouw van de Kleine Beer.

Programma Puk & Co (Voor- en vroegschoolse Educatie)

Een goede start is vaak bepalend voor de toekomst en alle kinderen verdienen een goede start op de basisschool. In de leeftijdsfase 0-6 jaar wordt de basis gelegd voor het verdere leven. Het is belangrijk dat in deze fase élk kind de kans krijgt zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Dit gebeurt in de thuissituatie en op het kinderdagverblijf. Door al op jonge leeftijd (in de voorschoolse periode) extra begeleiding te bieden, wordt de kans kleiner dat een kind aan de basisschool begint met een eventuele ontwikkelingsachterstand. Via het VVE-traject kunnen kinderen op jonge leeftijd meedoen aan een educatief programma. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de 'Puk' methode. Puk is een gekleurde handpop die door kleuters en peuters wordt gezien als een echt speelkameraadje en een allemansvriendje. Puk biedt de kinderen veiligheid en is de schakel tussen leidster en het kind. Het biedt de kinderen speelse activiteiten die aansluiten op het dagelijkse leven van de kinderen. Puk maakt dezelfde dingen mee als de kinderen en leeft daarom in een herkenbare wereld. Het programma bestaat uit tien thema’s en wordt opgedeeld in blokken van zes weken. In elk blok wordt aandacht besteed aan één thema waarin de nadruk ligt op woorden, taal, rekenen en sociale vaardigheden. Hierdoor worden de kinderen extra gestimuleerd om zich goed te ontwikkelen. 

De deur staat voor u open

Als u interesse heeft in de mogelijkheden die geboden worden op het Educatief Cluster kunt u altijd een afspraak maken om een keer te komen kijken. De pedagogisch medewerkers geven u graag uitleg en een rondleiding. Of u nu geïnteresseerd bent in de basisschool, kinderdagopvang, voorschoolse educatie, het peuterarrangement, voorschoolse of naschoolse opvang, iedereen is van harte welkom om te kijken, luisteren en vragen te stellen. 

Download hier de folder over De Kleine Beer

Hoofdcategorie: Locatie Info