Kinderopvang duur? Zeker niet!

Het is een regelmatig terugkerend onderwerp: kinderopvang is duur. Nu zijn wij van mening dat goede opvang niet duur hoeft te zijn en hanteren wij het laagste uurtarief in de regio, maar hoeveel kost de kinderopvang nou netto per maand? En als dat dan duur is, wat krijgt u ervoor terug? Anders gesteld; wat levert de kinderopvang u op? Twee onderwerpen die we hier beter onder de loep nemen.

De kosten voor ouders

Ouders die werken, studeren of re-integreren hebben recht op kinderopvangtoeslag. Daardoor krijgen ouders een groot deel van de kosten van kinderopvang terug. De kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk, bij een lager inkomen krijgt u een grotere tegemoetkoming oplopend tot 90,7% bij het eerste kind en 93,3% bij twee of meer kinderen. U betaalt als ouder door kinderopvangtoeslag netto fors minder dan op de factuur staat. Kinderopvang is daardoor veel minder duur dan u denkt.
U kunt voor een actuele proefberekening kijken op www.toeslagen.nl

Waaruit bestaat de uurprijs?

Kwaliteit is belangrijk in de kinderopvang. Daarom zijn er wetten en regels én hebben wij verschillende maatregelen genomen die leiden tot kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Dat betekent dat de uurprijs van kinderopvang opgebouwd is uit verschillende kosten. Waaruit is die kostprijs nu precies opgebouwd?

prijsopbouw  

In bovenstaand overzicht is weergegeven waar de kosten van kinderopvang gemiddeld uit bestaan. Het overgrote deel van de kosten wordt gevormd door personeelskosten. Kinderopvang is een arbeidsintensieve dienst. Dit komt ook tot uiting in de uurprijs, de uurprijs is voor een groot deel ter dekking van de personeelskosten. Een andere belangrijke kostenpost voor kinderopvang is de huisvesting. Ook dit is een belangrijke kostencomponent die terugkomt in de uurprijs. Voor kinderopvang moeten allerlei materialen gekocht worden en overige kosten worden betaald (van uitstapje tot voedsel, van elektriciteit tot verzekering). Gemiddeld is dit percentage 12 % van de kosten. Kinderopvang is een innovatieve sector, waardoor ook ruimte nodig is voor investeringen en het aanleggen van reserves. Zo wordt de continuïteit gegarandeerd en wordt ook geïnvesteerd in de toekomst van uw kind. Deze reservebestemming wordt ook gebruikt om belangrijke materialen te vervangen en om te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving.

Kinderopvang: een investering in uw kind!

Kwalitatief hoogwaardige kinderopvang bieden, dat is ons doel! Ervoor zorgen dat uw kind zich onbekommerd kan ontwikkelen, vriendjes en vriendinnetjes kan ontmoeten en voor u de combinatie tussen arbeid en zorg voor uw naasten mogelijk maken. Kinderopvang biedt uw kind een ontwikkelingsstimulerende omgeving, een plezierig verblijf en een goede voorbereiding op de basisschool en het middelbaar onderwijs. Dat is ook een investering waard!