Binnen Kindercentrum 't Kasteeltje hebben we verschillende locaties voor de Buitenschoolse opvang. We willen graag zo dicht mogelijk bij u of de school van uw kinderen in de buurt zitten. Op woensdagen en vrijdagen zijn een aantal locaties gesloten en gaan die kinderen naar locatie de Kempenlandstraat. We hebben die keuze gemaakt omdat er op woensdagen en vrijdagen minder kinderen naar de opvang gaan. Door deze kinderen op 1 locatie samen te laten komen is er toch een groep waarmee meer spel mogelijkheden of activiteiten mogelijk zijn. Dat is voor de kinderen en groepsleiding leuker en gezelliger. Omdat we ook belang hechten aan het vierogenprincipe, waarbij er altijd meerdere volwassen bij de kinderen in de buurt zijn, is gekozen voor een centrale opvang. Op de locaties Piramide en Kleine Beer is wel opvang op de eigen locatie. Lees meer hierover bij Openingstijden op vakantie-, adv- of andere schoolvrije dagen.
Lees meer...