Inschrijven 4-12 jarigen

U vindt hier alle formulieren voor de inschrijving van 4-12 jarigen op een rij. 

Formulieren Inschrijving:

 pdf icon

Aanmeldingsformulier 4-12 jaar

 pdf icon

Formulier Automatische Incasso

 pdf icon

Algemene Voorwaarden 

 

Contract Algemeen

Wat u netto gaat betalen

Wat gaat kinderopvang mij nu werkelijk per maand kosten? Een vraag die wij met regelmaat krijgen, maar die moelijk voor iedereen te beantwoorden is. Wat u netto per maand aan opvang kwijt bent is naast de contractvorm en uurprijs afhankelijk van het aantal kinderen wat u op de opvang hebt en wat u aan toeslag ontvangt. Om het snel inzichtelijk te maken kunt u via deze rekentool snel uitrekenen wat u nu werkelijk netto per maand kwijt bent. Benieuwd? Kijk dan bij TOESLAGEN op deze website en vul de rekentool in. Heeft u nog vragen? Laat het ons weten! Wij helpen u graag verder, ook als het om het aanvragen van de toeslag gaat.

Aanmelden

Het aanmelden van kinderen (0-12 jaar) kan op ieder gewenst moment, dus ook als het kind nog niet geboren is. Wel vragen wij de te verwachten geboortedatum als u besluit uw ongeboren kind in te schrijven. In het eerste contact wordt samen gekeken naar de meest geschikte locatie en vorm van opvang. Dit kan onder andere afhankelijk zijn van de dagen waarop de opvang gewenst is en of er broertjes / zusjes zijn die ook naar de kinderdagopvang of buitenschoolse opvang gaan of van de basisschool die uw kind bezoekt (of gaat bezoeken). Het is altijd mogelijk om eerst de locaties te bezoeken en / of kennis te maken met de groepsleiding van de betreffende locatie.
Ouders die een kind willen aanmelden ontvangen een aanmeldingsformulier. De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle vormen van kinderdagopvang bij Kindercentrum ’t Kasteeltje, de Privacy Policy en het beleidsplan vindt u op onze website www.t-kasteeltje.nl. Deze kunnen op verzoek ook toegestuurd of meegegeven worden. Door het aanmeldingsformulier in te vullen en in te sturen is uw kind aangemeld.

Plaatsingsbeleid

Uiterlijk 1 maand voor de ingangsdatum van het contract wordt het definitieve contract opgesteld. U ontvangt van ons het contract en een formulier voor de Automatische Incasso. Nadat door u het contract en het formulier voor Automatische Incasso zijn getekend en op onze administratie aanwezig zijn, wordt uw kind definitief geplaatst. Door het ondertekenen van het contract gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en de Privacy Policy. U vindt deze op de website. Op verzoek wordt een papieren exemplaar opgestuurd.

Betaling, uurtarief en facturen

Uurtarief Kinderdagopvang (0-4 jaar)

Vast contract 52 weken
Het tarief is per 1 januari 2022 de kinderdagopvang opvang € 8,44 per uur voor de vaste contracten van 52 weken. 

Vast contract 48 weken
Het tarief is per 1 januari 2022 voor de kinderdagopvang opvang € 8,86 per uur voor de vaste contracten van 48 weken. Bij deze contractvorm neemt u 40 schoolweken en 8 vakantieweken vaste dagen af. U heeft een vrije keuze welke 8 weken u van de 12 weken wilt gebruiken. Uw kind wordt in die vakantieweken op de vaste contractdag(-en) verwacht.

Vast contract 40 schoolweken & Flexibel contract
Het tarief is per 1 januari 2022 voor de kinderdagopvang opvang € 9,33 per uur voor de vaste contracten van 40 schoolweken. Bij deze contractvorm neemt u in de 40 schoolweken opvang af op vaste dagen, of u kiest voor flexibele opvang waarbij u geen gebruik maakt van vaste dagen maar per keer doorgeeft wanneer u opvang wenst. Bij alle contractvormen heeft u de keuze uit hele dagen, ochtenden, middagen, verlengde ochtenden of het peuterarrangement.

Afnemen van extra uren
Het afnemen van extra uren kan bij alle contractvormen. U betaalt voor de extra uren dan het uurtarief behorende bij het door u afgenomen contracttarief.

Uurtarief Buitenschoolse Opvang (4-12 jaar)

Vast contract 52 weken
Het tarief is per 1 januari 2022 voor de buitenschoolse opvang € 7,90 per uur voor de vaste contracten van 52 weken. Bij deze contractvorm neemt u 40 schoolweken en 12 vakantieweken vaste dagen af. In het contract wordt gerekend met 40 weken middagopvang en 12 weken hele dag opvang op de vaste contract dagen. De hele dagen van de 12 vakantieweken kunnen, ruimer dan de ruilregeling, het gehele kalenderjaar ingezet worden. Denk daarbij aan studie of schoolvrije dagen. U moet deze dagen wel binnen het kalenderjaar gebruiken. De dagen van de 40 schoolweken vallen wel onder de ruilregeling.

Vast contract 48 weken
Het tarief is per 1 januari 2022 voor de kinderdagopvang opvang € 8,29 per uur voor de vaste contracten van 48 weken. Bij deze contractvorm neemt u 40 schoolweken en 8 vakantieweken vaste dagen af. In het contract wordt gerekend met 40 weken middagopvang en 8 weken hele dag opvang op de vaste contract dagen. Daarbij heeft u een vrije keuze welke 8 van de 12 weken u wilt gebruiken. De hele dagen van de 8 vakantieweken kunnen, ruimer dan de ruilregeling, het gehele kalenderjaar ingezet worden. Denk daarbij aan studie of schoolvrije dagen. U moet deze dagen wel binnen het kalenderjaar gebruiken. De dagen van de 40 schoolweken vallen wel onder de ruilregeling.

Vast contract 40 schoolweken & Flexibel contract
Het tarief is per 1 januari 2022 voor de kinderdagopvang opvang € 8,71 per uur voor de vaste contracten van 40 schoolweken. Bij deze contractvorm neemt u in de 40 schoolweken opvang af op vaste dagen, of u kiest voor flexibele opvang waarbij u geen gebruik maakt van vaste dagen maar per keer doorgeeft wanneer u opvang wenst.

Afnemen van extra uren
Het afnemen van extra uren kan bij alle contractvormen. U betaalt voor de extra uren dan het uurtarief behorende bij het door u afgenomen contracttarief.

Betaling en Facturen

De betaling geschiedt altijd achteraf per automatische incasso rond de 15e van de volgende maand. In de maand van de eerste incasso ontvangt u van ons een factuur. Daarna krijgt u geen maandelijkse facturen. Van de extra afgenomen uren of bij een flexibel contract ontvangt u maandelijks een factuur. Na een prijswijziging ontvangt u in de maand van de eerste incasso eenmalig een nieuwe factuur waarop u alle gegevens kunt controleren

Kinderopvangtoeslag en jaaropgave

Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?


Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner allebei werken of een opleiding volgen. U kunt de toeslag ook krijgen als u niet werkt, maar uw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een reïntegratietraject te volgen via UWV of de gemeente. Verder moet uw kind naar een geregistreerde kinderopvanginstelling gaan. Lees meer over de precieze voorwaarden op de website van de belastingdienst: www.toeslagen.nl

Jaaropgave


Als alle facturen over het afgelopen jaar zijn voldaan, ontvangt u medio januari de jaaropgave van Kindercentrum ’t Kasteeltje per mail. Hierop staat het totaal aantal uren kinderopvang over het afgelopen kalenderjaar. U kunt een extra exemplaar op papier (of een overzicht van voorgaande jaren) aanvragen via de Administratie.  

Hoe werkt kinderopvangtoeslag?

Uw kinderopvangtoeslag kunt u eenvoudig aanvragen met het Aanvraag- en wijzigingsprogramma kinderopvangtoeslag.
Het Aanvraag- en wijzigingsprogramma kinderopvangtoeslag kunt u downloaden op www.toeslagen.nl.

U hoeft maar 1 keer kinderopvangtoeslag aan te vragen. Daarna krijgt u de toeslag elk jaar vanzelf.
Binnen 2 maanden na uw aanvraag bij de belastingdienst krijgt u bericht over de hoogte van uw kinderopvangtoeslag.
Vanaf dan krijgt u ook kinderopvangtoeslag.  

 • Kindercentrum ’t Kasteeltje schrijft per automatische incasso rond de 15e van de maand het verschuldigde bedrag van de afgelopen maand af.
 • U krijgt rond de 20e van de maand uw kinderopvangtoeslag voor de volgende maand.
 • Denk er aan, dat als u lopende het jaar meer of minder dagen gaat gebruiken, u dit zelf door moet geven bij de belastingsdienst. Geeft u een wijziging door? Dan krijgt u een nieuwe voorschotbeschikking.
 • Aan het einde van het kalenderjaar krijgt u automatisch de voorschotbeschikking voor het volgende kalenderjaar. Opnieuw aanvragen is dus niet nodig.
 • In de loop van dat jaar krijgt u de definitieve berekening van de kinderopvangtoeslag van het afgelopen jaar, de 'beschikking definitieve berekening'.
 • Hiervoor heeft u een jaaropgave van het werkelijk aantal uren kinderopvang nodig.

 

Opzegging en gedeeltelijke opzegging van het contract

Er geldt bij alle vormen van opvang die door Kindercentrum ’t Kasteeltje geboden worden een opzegtermijn van 1 maand.
Dit geldt zowel voor volledige beëindiging van het contract, als voor het opzeggen van 1 of meerdere dagen binnen uw contract.
Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren op de Administratie. Dit kan ook per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
In enkele gevallen heeft Kindercentrum ‘t Kasteeltje het recht de door u gehuurde kindplaats te weigeren c.q. zonder 1 maand opzegging de plaatsingsovereenkomst te beëindigen: Wij verwijzen hier dan ook nadrukkelijk naar de Algemene Voorwaarden.


Contract 4-12

Kiezen van de juiste contractvorm

Voor de kinderen van de Buitenschoolse Opvang (4-12 jaar) zijn er 4 contractvormen;

 • Opvang op vaste dagen voor 52 weken
 • Opvang op vaste dagen voor 48 weken
 • Opvang op vaste dagen voor 40 weken
 • Flexibele opvang

Als u kiest voor opvang op vaste dagen voor 52 weken:

 • bent u verzekerd van een opvangplaats op de dagen van de week die u kiest, gedurende het hele kalenderjaar.
 • betaalt u het lage uurtarief (zie uurtarief).
 • kunt u een vaste dag tot een maand ervoor of erna ruilen als dat een keer beter uitkomt.
 • kunt u op ieder moment een extra dag aanvragen buiten uw vaste dagen, u betaalt voor die extra uren ook het lage tarief.
 • betaalt u een vast bedrag per maand waarbij eventuele extra uren apart worden gefactureerd.

Als u kiest voor opvang op vaste dagen voor 48 weken:

 • bent u verzekerd van een opvangplaats op de dagen van de week die u kiest, gedurende de 40 weken van de basisschool en in 8 zelfgekozen vakantieweken
 • betaalt u een iets hoger uurtarief (zie uurtarief).
 • kunt u een vaste dag tot een maand ervoor of erna ruilen als dat een keer beter uitkomt.
 • kunt u op ieder moment een extra dag aanvragen buiten uw vaste dagen, u betaalt voor die extra uren het hogere tarief.
 • die extra dagen mogen ook in de vakantie of op schoolvrije dagen vallen.
 • betaalt u een vast bedrag per maand waarbij eventuele extra uren apart worden gefactureerd.

Als u kiest voor opvang op vaste dagen voor 40 weken:

 • bent u verzekerd van een opvangplaats op de dagen van de week die u kiest, gedurende de 40 weken van de basisschool.
 • betaalt u het hoge uurtarief (zie uurtarief).
 • kunt u een vaste dag tot een maand ervoor of erna ruilen als dat een keer beter uitkomt.
 • kunt u op ieder moment een extra dag aanvragen buiten uw vaste dagen, u betaalt voor die extra uren het hoge tarief.
 • die extra dagen mogen ook in de vakantie of op schoolvrije dagen vallen.
 • betaalt u een vast bedrag per maand waarbij eventuele extra uren apart worden gefactureerd.

Als u kiest voor flexibele opvang:

 • overlegt u per keer met de administratie Buitenschoolseopvang als u een dag opvang wilt gebruiken. 
 • betaalt u het hoge uurtarief (zie uurtarief).
 • kan dat in alle 52 weken, dus ook in basisschoolvakanties.
 • betaalt u achteraf per maand de gebruikte uren 

Afnemen van extra uren

Het afnemen van extra uren kan bij alle contractvormen. U betaalt voor de extra uren dan het uurtarief behorende bij het door u afgenomen contract.

Opvang op vaste dagen 52, 48 of 40 weken

Voor wie?

Als u op vaste dagen gedurende een langere periode gebruik wilt maken van de buitenschoolse opvang kiest u voor Opvang op vaste dagen. U geeft aan op welke dag(-en) van de week u opvang wilt. Dit geldt dan voor alle schoolweken (40 weken op jaarbasis), alle weken (52 weken) of schoolweken + 8 vakantieweken naar keuze (48 weken). U bent hiermee zeker van een plaats op de overeengekomen dagen in de schoolweken, de dagen in de vakantie (52 of 48 weken) kunt u zelf kiezen (dus op de vaste dag of een dag naar keuze). De vakantiedagen moet u apart aanvragen. Ook als een vaste contractdag op een adv- of gedeeltelijk schoolvrije dag valt, dient u zelf aan te geven of uw kind naar de bso komt. In dat geval worden alleen de extra uren meegerekend als extra gebruikte opvang.

Annuleren van een vaste contractdag

Als u een vaste contractdag om wat voor reden dan ook niet gaat gebruiken, is er de mogelijkheid deze te ruilen. Kijk voor meer informatie bij Incidenteel ruilen van dagdelen. De vaste contractdagen worden altijd gefactureerd, ook als u deze niet gebruikt.

Berekening van uren.

Wij berekenen in een kalenderjaar 40 schoolweken volgens onderstaande tabel. Wij berekenen van de normale eindtijd van de school tot 18.00u. Dit is ongeacht de tijd waarop u uw kind komt halen of brengen binnen de aangegeven tijden. Bij een 52 of 48 weken contract worden bij 1 vaste middag 12 of 8 hele dagen (10,5 uur per dag) extra opgenomen in het contract.

Overzicht berekening van uren MAANDAG DINSDAG DONDERDAG
Locatie VSO Tijden BSO School   Tijden Aantal uren
op jaarbasis
bij 1 middag
per week
Kempenlandstraat   1 uur 07.30 - aanvang school   3 uur 30 min Schalm 14.30-18.00   140 uur 
      3 uur 45 min   Lichtstraat   14.15-18.00 150 uur 
      3 uur Misha de Vries  15.00-18.00 120 uur
Hoogstraat     4 uur Koningslinde 14.00-18.00 160 uur 
      4 uur Molenven 14.00-18.00 160 uur
      3 uur Avonturier 15.00-18.00 120 uur
      3 uur 30 min Springplank 14.30-18.00 140 uur
Piramide 1 uur   07.30 - aanvang school 3 uur Piramide 15.00-18.00 120 uur 
Bolster 1 uur 07.30 - aanvang school 2 uur 45 min Bolster 15.15-18.00 110 uur 
Wilgenstraat 1 uur 07.30 - aanvang school 4 uur Roald Dahl 14.00-18.00 160 uur
Kleine Beer 1 uur 07.30 - aanvang school 2 uur 45 min Kleine Beer 15.15-18.00 110 uur
             
Overzicht berekening van uren WOENSDAG VRIJDAG
Locatie VSO   Tijden BSO School Tijden Aantal uren
op jaarbasis
bij 1 middag
per week
Kempenlandstraat 1 uur 07.30 - aanvang school 5 uur Schalm Woensdag 13.00-18.00 200 uur
      3 uur 30 min Schalm Vrijdag 14.30-18.00 140 uur
      5 uur 30 min Lichtstraat Woensdag 12.30-18.00 220 uur
      3 uur 45 min Lichtraat Vrijdag 14.15-18.00 150 uur
      4 uur Koningslinde 14.00-18.00 160 uur
      4 uur Molenven 14.00-18.00 160 uur
      5 uur 30 min Avonturier 12.30-18.00 220 uur
      5 uur 30 min Springplank 12.30-18.00 220 uur
      5 uur 30 min Misha de Vries  12.30-18.00 220 uur
      5 uur 30 min Bolster Woensdag 12.30-18.00 220 uur
      2 uur 45 min Bolster Vrijdag 15.15-18.00 110 uur
      4 uur Roald Dahl 14.00-18.00 160 uur
      5 uur 30 min Kl.Beer Woensdag 12.30-18.00 220 uur
      2 uur 45 min Kl.Beer Vrijdag 15.15-18.00 110 uur
Piramide 1 uur 07.30 - aanvang school 6 uur Piramide Woensdag 12.00-18.00 240 uur
      3 uur Piramide Vrijdag 15.00-18.00 120 uur


Voorbeeld:
U heeft een 40 weken contract voor dinsdag en donderdag op locatie de Hoogstraat en uw kind gaat naar de Avonturier
Dat zijn 240 uren voor de schoolweken. Dat wordt per maand 20 uur.

U heeft een 48 weken contract voor dinsdag en donderdag op locatie de Hoogstraat en uw kind gaat naar de Avonturier.
Dat zijn dan 240 uren voor de schoolweken, plus 168 "vakantie-uren" (16 hele dagen vrij inzetbaar gedurende het hele kalenderjaar), dus 408 uren op jaarbasis. Dat wordt per maand 34 uur.

U heeft een 52 weken contract voor dinsdag en woensdag (lange middag) op locatie de Kempenland en uw kind gaat naar de Schalm
Dat zijn 140+200=340 uren voor de schoolweken, plus 252 "vakantie-uren" (24 hele dagen, vrij inzetbaar gedurende het hele kalenderjaar), dus 592 uren op jaarbasis. Dat wordt per maand 49,33 uur.

Looptijd

Een contract voor opvang op vaste dagen wordt gesloten van ingangsdatum tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor uw kind begint. Uiterlijk 1 maand voordat een prijswijziging in gaat, ontvangt u van ons bericht. Indien u wijzigingen wilt aanbrengen in het contract of in het aantal geschatte extra uren dient u dit schriftelijk door te geven aan de Administratie BSO. Dit mag ook per email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. In alle gevallen geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Wijze van betaling en factuur

Opvang op vaste dagen wordt op het eind van iedere maand gefactureerd en rond de 15e van de volgende maand automatisch afgeschreven. U betaalt dus achteraf. U ontvangt hiervan geen factuur.
Na een prijswijziging ontvangt u in de maand van de eerste incasso eenmalig een nieuwe factuur waarop u alle gegevens kunt controleren.

Flexibele opvang

Voor wie?

Indien u incidenteel een dag(deel) nodig heeft of een wisselend werkrooster, in schoolweken en / of op vakantie-, adv-, andere (gedeeltelijk-) schoolvrije dagen, kiest u voor Flexibele opvang. Hierbij geeft u geen vaste dag op, maar overlegt u met de Administratie BSO uw wensen ten aanzien van dagen en tijden. Voorwaarde is wel dat de kinderen ingeschreven staan en dat er een kennismakingsgesprek met de groepsleiding heeft plaatsgevonden. Zolang de bso ruimte heeft voor extra kinderen is het mogelijk om via de Flexibele opvang een plaats te reserveren. U dient dit dus tijdig aan te vragen. Hierover kunt u telefonisch of per email contact opnemen met de Administratie BSO. (Dus niet bij de groepsleiding). Als u daar bevestigd krijgt dat de aangevraagde Flexibele opvang mogelijk is, kunt u rekenen op een plaats. Het liefst verwerken wij deze aanvragen per email. Voor ons ligt dan schriftelijk vast welke dagen / tijden u wilt gebruiken en u ontvangt het antwoord meteen schriftelijk als bevestiging. Mondelinge afspraken kunnen soms tot communicatie fouten leiden wat voor beide partijen niet prettig is.

Annuleren van een aangevraagde dag

Als u het aangevraagde dag(deel) om wat voor reden dan ook wilt annuleren dient u dit in schoolweken 24 uur vóór dat de opvang daadwerkelijk plaatsvindt aan te kondigen, anders wordt deze toch in rekening gebracht. Valt het aangevraagde dag(deel) in een vakantieweek, dient u dit 3 werkdagen vóór dat de opvang daadwerkelijk plaatsvindt te annuleren, anders wordt deze toch in rekening gebracht.

Berekening van uren.

Wij berekenen de uren volgens onderstaande tabel.Flexibele opvang kan alleen per dag of dagdeel worden afgenomen, dus niet per uur. Dit is ongeacht de tijd waarop u uw kind komt halen of brengen binnen de aangegeven tijden.

Overzicht berekening van uren MAANDAG DINSDAG DONDERDAG
Locatie VSO Tijden BSO School   Tijden
Kempenlandstraat   1 uur 07.30 - aanvang school   3 uur 30 min Schalm 14.30-18.00  
      3 uur 45 min   Lichtstraat   14.15-18.00
      3 uur Mischa de Vries  15.00-18.00
Hoogstraat     4 uur Koningslinde 14.00-18.00
      4 uur Molenven 14.00-18.00
      3 uur Avonturier 15.00-18.00
      3 uur 30 min Springplank 14.30-18.00
Piramide 1 uur   07.30 - aanvang school 3 uur Piramide 15.00-18.00
Bolster 1 uur 07.30 - aanvang school 2 uur 45 min Bolster 15.15-18.00
Wilgenstraat 1 uur 07.30 - aanvang school 4 uur Roald Dahl 14.00-18.00
Kleine Beer 1 uur 07.30 - aanvang school 2 uur 45 min Kleine Beer 15.15-18.00
           
Overzicht berekening van uren WOENSDAG VRIJDAG
Locatie VSO   Tijden BSO School Tijden
Kempenlandstraat 1 uur 07.30 - aanvang school 5 uur Schalm Woensdag 13.00-18.00
      3 uur 30 min Schalm Vrijdag 14.30-18.00
      6 uur Lichtstraat 12.00-18.00
      4 uur Koningslinde 14.00-18.00
      4 uur Molenven 14.00-18.00
      6 uur Avonturier 12.00-18.00
      6 uur Springplank 12.00-18.00
      3 uur Mischa de Vries 15.00-18.00
      5 uur 30 min Bolster Woensdag 12.30-18.00
      2 uur 45 min Bolster Vrijdag 15.15-18.00
      4 uur Roald Dahl 14.00-18.00
      6 uur Kl.Beer Woensdag 12.00-18.00
      2 uur 45 min Kl.Beer Vrijdag 15.15-18.00
Piramide 1 uur 07.30 - aanvang school 6 uur Piramide Woensdag 12.00-18.00
      3 uur Piramide Vrijdag 15.00-18.00

Looptijd

Een contract voor Flexibele opvang wordt gesloten van ingangsdatum de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor uw kind begint. Uiterlijk 1 maand voordat een prijswijziging in gaat, ontvangt u van ons bericht.

Wijze van betaling en factuur

Flexibele opvang wordt op het eind van iedere maand gefactureerd en rond de 15e van de volgende maand automatisch afgeschreven. U betaalt dus achteraf. U ontvangt hiervan maandelijks een factuur indien u uren heeft afgenomen.

Extra afname / incidentele opvang

Voor wie?

Het is mogelijk om extra opvang af te nemen op dagen die u niet heeft vastgelegd. Voorwaarde hierbij is wel:

 • op de bso-groep ruimte moet zijn om deze extra opvang te bieden.
 • Het liefst verwerken wij deze aanvragen per email. Voor ons ligt dan schriftelijk vast welke dagen / tijden u wilt gebruiken en u ontvangt het antwoord meteen schriftelijk als bevestiging. Mondelinge afspraken kunnen soms tot communicatie fouten leiden wat voor beide partijen niet prettig is.

Annuleren van een aangevraagde dag

Als u het aangevraagde dag(deel) om wat voor reden dan ook wilt annuleren dient u dit in schoolweken 24 uur vóór dat de opvang daadwerkelijk plaatsvindt aan te kondigen, anders wordt deze toch in rekening gebracht. Valt het aangevraagde dag(deel) in een vakantieweek, dient u dit 3 werkdagen vóór dat de opvang daadwerkelijk plaatsvindt te annuleren, anders wordt deze toch in rekening gebracht.

Berekening van uren.

Wij berekenen de extra uren volgens onderstaande tabel. Extra opvang kan alleen per dag of dagdeel worden afgenomen, dus niet per uur. Extra opvang wordt gefactureerd volgens het geldende contracttarief. Dit is ongeacht de tijd waarop u uw kind komt halen of brengen binnen de aangegeven tijden. 

Overzicht berekening van uren MAANDAG DINSDAG DONDERDAG
Locatie VSO Tijden BSO School   Tijden
Kempenlandstraat   1 uur 07.30 - aanvang school   3 uur 30 min Schalm 14.30-18.00  
      3 uur 45 min   Lichtstraat   14.15-18.00
      3 uur Mischa de Vries  15.00-18.00
Hoogstraat     4 uur Koningslinde 14.00-18.00
      4 uur Molenven 14.00-18.00
      3 uur Avonturier 15.00-18.00
      3 uur 30 min Springplank 14.30-18.00
Piramide 1 uur   07.30 - aanvang school 3 uur Piramide 15.00-18.00
Bolster 1 uur 07.30 - aanvang school 2 uur 45 min Bolster 15.15-18.00
Wilgenstraat 1 uur 07.30 - aanvang school 4 uur Roald Dahl 14.00-18.00
Kleine Beer 1 uur 07.30 - aanvang school 2 uur 45 min Kleine Beer 15.15-18.00
           
Overzicht berekening van uren WOENSDAG VRIJDAG
Locatie VSO   Tijden BSO School Tijden
Kempenlandstraat 1 uur 07.30 - aanvang school 5 uur Schalm Woensdag 13.00-18.00
      3 uur 30 min Schalm Vrijdag 14.30-18.00
      6 uur Lichtstraat 12.00-18.00
      4 uur Koningslinde 14.00-18.00
      4 uur Molenven 14.00-18.00
      6 uur Avonturier 12.00-18.00
      6 uur Springplank 12.00-18.00
      3 uur Mischa de Vries 15.00-18.00
      5 uur 30 min Bolster Woensdag 12.30-18.00
      2 uur 45 min Bolster Vrijdag 15.15-18.00
      4 uur Roald Dahl 14.00-18.00
      6 uur Kl.Beer Woensdag 12.00-18.00
      2 uur 45 min Kl.Beer Vrijdag 15.15-18.00
Piramide 1 uur 07.30 - aanvang school 6 uur Piramide Woensdag 12.00-18.00
      3 uur Piramide Vrijdag 15.00-18.00

Looptijd

Niet van toepassing

Wijze van betaling en factuur

De extra afgenomen uren worden apart gefactureerd. De betaling geschiedt altijd achteraf per automatische incasso rond de 15e van de volgende maand, gelijktijdig met de automatische incasso van de vaste contractdagen. Alleen van de extra afgenomen uren ontvangt u een factuur.

Incidenteel ruilen van dagdelen

Voor wie?

Wij bieden u graag zekerheid en flexibiliteit in onze buitenschoolse opvang. Zekerheid dat er altijd een oplossing mogelijk is als opvang nodig is. Dat geeft rust en veiligheid voor kinderen en ouders. Naast de verschillende contractvormen kan het altijd voor komen dat u een contractdag niet gebruikt of juist op een andere dag nodig hebt. Daarvoor kunt u dagen zonder bijkomende kosten ruilen. Uiteraard zitten daar wel een paar regels aan vast omdat ook wij gehouden zijn aan maximale groepsgroottes en aantallen leidsters per groep kinderen. Wij willen die regels graag bij u onder de aandacht brengen. Zo wordt kwaliteit, zekerheid en flexibiliteit gecombineerd in een opvang die voor uw kind rust en veiligheid biedt!

Als u een flexibel contract heeft, kiest u zelf de dagen waarop u opvang nodig heeft. Deze regeling is dus niet van toepassing voor een flexibel contract. Heeft u een contract op vaste dagen, dan is deze regeling van toepassing op de 40 schoolweken. De dagen uit de 8 of 12 vakantieweken kunt u gedurende het kalenderjaar zelf inzetten op ieder dag van de week in de vakanties of op andere schoolvrije dagen. Deze geeft u gedurende het jaar zelf door. U kiest dus zelf de dagen, maar u moet ze wel binnen het kalenderjaar gebruiken.
(Per vakantie wordt dit per mail aan u gevraagd, u kunt dit ook via de website voor het hele schooljaar regelen)

Gewoonlijk brengt u uw kind op vaste dagen, incidenteel kan het voorkomen dat u hiervan wilt afwijken. Het is mogelijk om een vaste dag te wisselen voor een dag dat uw kind gewoonlijk niet komt. Voorwaarde hierbij is wel dat:

 • op de buitenschoolse opvang groep ruimte moet zijn om deze opvang te bieden.
 • In principe is de opvang, ook bij ruilen, in de eigen groep van uw kind.
 • u mag een niet gebruikte dag die u volgens contract af zou nemen binnen een maand voor of na de niet gebruikte dag opnemen.
  U kunt deze ruildag per mail aanvragen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). U geeft bij het aanvragen duidelijk aan dat het om een ruildag gaat. Als u dit niet zelf aangeeft, wordt de dag namelijk als extra genoteerd en gefactureerd.
 • als u bevestigd krijgt dat de aangevraagde wisseling van dag mogelijk is, kunt u rekenen op een plaats.

Berekening van uren:

Bij het wisselen van dagen worden geen extra uren berekend. Wij brengen alleen het aantal extra gebruikte uren in rekening als u i.p.v. een korte middag een lange middag gebruikt. De administratie gebruikt hiervoor de aanwezigheidslijsten en kijkt daarbij naar de datum die u doorgeeft als niet gebruikte dag. Wij adviseren u om dit soort data ook zelf in uw agenda te noteren.

Looptijd

Niet van toepassing

Wijze van betaling

De extra afgenomen uren worden apart gefactureerd. De betaling geschiedt altijd achteraf per automatische incasso rond de 15e van de volgende maand, gelijktijdig met de automatische incasso van de vaste contractdagen. Alleen van de extra afgenomen uren ontvangt u een factuur. U ziet daarop ook op welke datum die uren afgenomen zijn.

Duur van het contract

Het contract van buitenschoolse opvang is mogelijk vanaf de dag waarop de 4 jarige leeftijd wordt bereikt. Een contract wordt gesloten van ingangsdatum tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint, tenzij anders is overeengekomen. Wij verwijzen hier verder naar onze Algemene Voorwaarden die hierop van toepassing zijn