Wat wij bieden...

Wij willen een opvang creëren waarin een kind zich op de eerste plaats veilig en thuis voelt. Een huiselijke en gezellige opvang met een persoonlijk karakter waar respect voor jezelf en anderen een belangrijke leidraad is in hoe we omgaan met elkaar. De meerwaarde voor een kind om naar de buitenschoolse opvang te gaan is het samen zijn met andere kinderen van verschillende leeftijden, het spelen of leren van en met elkaar. Hierdoor kunnen kinderen hun kwaliteiten, in samenspel met andere kinderen én door hun relatie met de groepsleiding leren herkennen, ontwikkelen en bevestigen. Wij vinden daarom de interacties tussen de groepsleiding en de kinderen heel waardevol. Hierbij willen wij rekening houden met de verschillende leeftijden en ontwikkelingsfases van het kind. De activiteiten en wijze van interactie tussen het kind en de groepsleiding dient in overeenstemming te zijn met de behoefte van het kind.
Langzaam aan verschuift de rol van leidster daarin ook naar begeleidster om het gevoel van autonomie en competentie bij het kind te stimuleren. Dit alles in een veilige omgeving waar de relatie met andere kinderen en groepsleiding centraal staat. 

Kernbegrippen in onze pedagogische taak zijn:

Relatie
het gevoel welkom te zijn. Zowel tussen leidsters en het kind als kinderen onderling. We willen kinderen laten ervaren dat ze erbij horen, mee mogen doen en dat anderen met hen willen spelen.
Competentie
Voor vol worden aangezien. We willen kinderen laten ervaren wat ze kunnen door de activiteiten en situaties af te stemmen op hun leeftijd en mogelijkheden.
Autonomie
ruimte krijgen. Kinderen mogen zelf beslissingen nemen, keuzes maken en dragen (mede-)verantwoordelijkheid voor hun initiatieven en activiteiten.

In onze visie is er een duidelijk onderscheid tussen school en vrije tijd. Kinderen kunnen, in overleg, zelf bepalen met wie en wat het wil spelen. Door een gevarieerd spel en speelgoed aanbod, maar ook door ruimte en tijd te maken voor sport en / of clubs willen wij de ontwikkeling van het individuele kind stimuleren.
Lees meer over pedagogisch beleid...

Mogelijkheden en adviezen voor een contract wat bij u past?

Wat wij en ouders belangrijk vinden voor de kinderen is de zekerheid dat er altijd een oplossing mogelijk is. Dat geeft rust en veiligheid. We bieden daarom een aantal verschillende contract-vormen op vaste dagen of als flexibel contract. Mocht u bijzondere wensen hebben is er vaak ook een maatwerk oplossing mogelijk! Zo willen we kwaliteit, zekerheid en flexibiliteit combineren in een opvang die voor uw kind rust en veiligheid biedt! Informeer gerust naar de mogelijkheden in uw situatie.
Lees meer over contracten...