Compensatieregeling Sluiting BSO

Wie ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage?
De tegemoetkoming is vergelijkbaar met de tegemoetkomingen van de vorige sluitingsperiodes. Dat betekent dat ouders een tegemoetkoming ontvangen die bij benadering overeenkomt met de eigen bijdrage. Net als bij de eerdere sluitingen (voorjaar 2020 en winter 2020) zal er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt worden tussen drie groepen. Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen. Het gaat om de volgende groepen:

  • Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.
  • Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten.
  • Personen die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.

Op dit moment worden de tegemoetkomingen nader uitgewerkt. Hieronder treft u de hoofdlijnen van de tegemoetkomingen.

1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag
Deze ouders krijgen kinderopvangtoeslag voor de kosten van de bso tot de maximum uurprijs (tot € 8,46). Het deel wat boven deze maximum uurprijs zit, zal door ’t Kasteeltje in een aparte creditfactuur aan u terug gestort worden. Er is altijd sprake van een eigen bijdrage die ouders zelf betalen. Voor deze eigen bijdrage zullen ouders een tegemoetkoming ontvangen. De SVB zal in samenwerking met Toeslagen – net als bij de eerdere sluitingen – de tegemoetkoming aan ouders uitbetalen. Het bedrag wordt berekend op basis van de gegevens die Toeslagen gebruikt voor de kinderopvangtoeslag.
Daarbij is het van belang dat de kinderopvanggegevens bij Toeslagen actueel zijn.

  • Geef wijzigingen in uw kinderopvanggegevens, zoals uw contractwijzigingen, tijdig door.
  • Geef de wijziging in uurtarief voor 2022 door! (Dit moet altijd, ook als er geen coronamaatregelen waren. Maar het tijdig doorgeven is nu extra belangrijk om de juiste bedragen in uw compensatie te krijgen!)
  • Gebruik daarvoor de kinderopvangtoeslagapp of het Toeslagenportaal

U ontvangt deze tegemoetkoming automatisch op uw rekening en u hoeft dit dus niet zelf aan te vragen. Het moment van uitbetaling is op dit moment nog niet bekend. Informatie hierover zal later volgen.

2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten
U krijgt een tegemoetkoming via de gemeenten. Informatie hierover zal later volgen.

3. Mensen die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van de bso
Je krijgt ook een tegemoetkoming voor de kosten van de bso tot de maximum uurprijs (tot € 8,46). Dit is een tegemoetkoming voor de kinderopvangfactuur die personen zonder overheidsvergoeding doorbetalen tijdens de sluiting van de buitenschoolse opvang (bso).
Komt u in aanmerking? Dan kunt u deze tegemoetkoming aanvragen bij de SVB. Het moment van het starten van de tegemoetkomings-aanvraag is op dit moment nog niet bekend. Informatie hierover zal later volgen.

Wij hopen u weer voldoende op de hoogte gebracht te hebben. Als u nog vragen heeft laat het ons gerust weten. Ook in de vakantie wordt de email regelmatig gelezen en meestal binnen 1 werkdag beantwoordt. U kunt ons ook telefonisch bereiken via 073-6841160. Het kan zijn dat door vakantie-bezetting van het kantoor uw telefoon niet beantwoord wordt. Spreek gerust een bericht in op het antwoordapparaat. Ook dit wordt dagelijks beluisterd.

Met vriendelijke groet,
Jennie Tasseron.