Geen specifieke maatregelen voor de kinderopvang

In de persconferentie van vrijdag 12 november 2021 zijn aangescherpte corona-maatregelen afgekondigd omdat de besmettingen oplopen in Nederland.
Voor de kinderopvang zijn geen nieuwe specifieke maatregelen van toepassing. U kunt uw kind(-eren) dus op de gebruikelijke manier blijven brengen en ophalen, maar voor heel Nederland geldt per 13 november dat op plekken waar geen toegangsbewijs verplicht is;

  • Houd 1,5 meter afstand van andere mensen.
  • En draag een mondkapje.

Wij vragen u deze basisregels op de kinderopvang te blijven volgen. Voor al onze locaties hebben wij weer een poster gemaakt met de huisregels. Als u twijfelt of uw kind naar de opvang kan komen geeft de Beslisboom het juiste antwoord. Er wordt nu (15-november) weer gewerkt aan een update van deze poster. Wij publiceren op onze website altijd de meest actuele versie.

Specifiek voor BSO:
Wat moet u doen als de groep van uw kind op school naar huis wordt gestuurd met de mededeling dat de groep in quarantaine moet? Volgens de huidige versie van de Beslisboom (15 november) zou uw kind als die zelf klachtenvrij is, naar de opvang mogen. Wij achten het echter verstandig dat u toch het quarantaine-advies van de school (lees; GGD) opvolgt en de maatregelen volgt die de school met u communiceert over het testen en de duur van de quarantaine.

Bij twijfel of vragen mag u altijd met ons bellen; 073-6841160.