Update Corona 14 december 2021 | 21.00u

NOODOPVANG Cruciale beroepsgroep:

Kinderopvangorganisaties en basisscholen bieden noodopvang aan voor:

  • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
  • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u tijdens reguliere openingstijden (globaal tussen 14.00u en 18.00u) gebruik maken van extra kinderopvang of heeft u een flexibel contract, neem dan contact met ons op om te kijken wat mogelijkheden zijn.