Vanuit de consultatiebureaus zijn er zorgteams gemaakt. Met het vormen van een zorgteam wordt er ook gestreefd naar een betere samenwerking tussen de diverse kindercentra en consultatiebureaus. Kindercentrum ’t Kasteeltje heeft een samenwerking met de bureaus in Vught en Sint-Michielsgestel

Doel van het zorgteam

Het doel van het zorgteam 0-4 is te komen tot vroegtijdige signalering van kinderen met cognitieve, emotionele en/of psychosociale problematiek. Daarnaast heeft het zorgteam ten doel het kind naar de juiste instantie door te verwijzen waar hulp geboden kan worden. Leidsters en pedagogisch medewerkers zijn voldoende vaardig in de signalering van problematiek en kunnen daarnaar handelen.
Uitgangspunt is dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, ondersteuning en hulp krijgen bij belemmeringen in de ontwikkeling en dat kinderen en hun ouders passende hulp krijgen bij problemen. Het zorgteam bereikt dit door samenwerking en het uitgangspunt is zorg aan te bieden onder het motto ‘zoveel als nodig, niet meer dan noodzakelijk’

Werkwijze van het zorgteam

Een zorgteam bestaat altijd uit de jeugdverpleegkundige (verpleegkundige in de jeugdgezondheidszorg) en een leidster / pedagogisch medewerker. Het zorgteam kan richting andere professionals adviseren. Kinderen kunnen aangemeld worden vanuit de peuterspeelzaal / het kinderdagverblijf of vanuit de jeugdverpleegkundige.

In de praktijk

In de praktijk van ’t Kasteeltje betekent dit dat de leidsters met de ouders de zorgen van hun kind zullen bespreken. Ook zullen de leidsters bij de kwaliteitsmedewerker aangeven wanneer ze zich zorgen maken. De kwaliteitsmedewerker zal samen met de leidsters kijken wat de leidsters op de groep nog meer / anders kunnen aanbieden aan het kind zodat het gestimuleerd wordt om zich te ontwikkelen. Mocht dit nog te weinig vooruitgang bieden dan wordt er aan ouders toestemming gevraagd om de zorgen ook bij het consultatiebureau neer te leggen. Deze informatie uitwisseling gebeurt dan in eerste instantie via de kwaliteitsmedewerker. Zodra de jeugdverpleegkundige verdere acties wil ondernemen (na afstemming met de ouders) zal dit weer via de vaste leidsters op de groep gaan. Ouders worden door de leidsters altijd op de hoogte gehouden over de voortgang, adviezen of andere relevante informatie over hun kind. Bij deze vorm van samenwerking met het consultatiebureau is altijd toestemming van de ouders nodig.

In de praktijk zal het ook voorkomen dat we als leidsters en kwaliteitsmedewerker ontoereikende kennis hebben om een kind in een bepaalde situatie verder kunnen stimuleren in zijn / haar ontwikkeling. Dit zal ook met ouders gecommuniceerd worden. In dit geval kunnen we de casus anoniem (zonder persoonsgegevens) inbrengen bij het zorgteam. Dit is dan voor advies hoe als leidsters om te gaan met een dergelijke situatie. Het zorgteam kan dan hierin ook alleen maar adviserend zijn. Voor deze informatie inwinning is geen toestemming nodig van ouders.

Mocht u nog vragen hebben over deze samenwerking, kunt u zich richten tot onze kwaliteitsmedewerker:
Marlies Welvaarts
073-6841160 (di-wo-do)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.