Vanaf ongeveer 7 maanden gaat uw kind meedraaien met de dagindeling van een dreumesgroep. In tegenstelling tot de babygroep waar het individuele ritme van het kind wordt aangehouden, wordt op de baby / dreumes groep voor de dreumesen met een vaste dagindeling gewerkt. Een leidster heeft de zorg voor de kleinste baby’s, de andere leidster(s) zorgt voor de activiteiten en verzorging van de dreumesen. Voor de allerkleinste wordt het voeding en slaapschema aangehouden zoals ’s morgens met de ouder besproken wordt. Een baby krijgt soms om 5 uur de eerste voeding en een andere dag pas om 7 uur. Naar gelang de baby de eerste voeding heeft gehad wordt de rest van de dag ingepland, zodat de baby het juiste aantal voedingen krijgt. De slaaptijden worden hier ook per kind bekeken. De baby’s krijgen veel aandacht tijdens de voeding en verschoonmomenten. Deze momenten is de leidster helemaal alleen met de baby bezig en deze waardevolle momenten worden dan ook extra gebruikt om een band met de kinderen op te bouwen. Deze gezamenlijke groepsindeling is ervoor om met elkaar dingen te leren; zoals leren wachten op elkaar, met elkaar opruimen, zelfstandig eten en drinken, zelf aan en uit leren kleden, op het potje plassen etc. Gedurende de hele dag worden er geregeld kleine activiteiten ondernomen, zoals beschreven is bij activiteiten baby en dreumesen waarbij gebruik gemaakt wordt van het voorschoolse programma Uk & Puk.

 • 07.30
  Binnenkomst / ontvangst kinderen. Kinderen kunnen kiezen uit vrij spel en activiteiten die klaargelegd zijn door de groepsleiding. Er is altijd tijd voor de overdrachtsgesprekken met ouders over de kinderen.
 • 09.30
  Fruit eten en limonade drinken.
 • 10.15
  De kinderen worden verschoond en de kleinsten gaan naar bed 
 • 11.15
  De kinderen gaan uit bed en gaan spelen. Soms een geleide activiteit, soms vrij spel. De activiteiten zijn naar gelang het weer binnen of buiten. 
 • 11.45
  We gaan lunchen met de dreumesen.
 • 12.30
  De kinderen worden verschoond en de grootste gaan naar bed.
 • 14.30
  Tijd om weer uit bed te komen en iets te ondernemen. Ook hier kijken we weer waar de dreumesen behoefte aan hebben.
 • 15.30
  Tijd voor fruit, drinken en koekje. Daarna is het voor de kleinsten tijd om even te gaan slapen. Zij worden voor het slapengaan verschoond.
 • 16.00
  Kinderen die in deze tijd wakker blijven worden nu verschoond.
 • 18.00
  Alle kinderen zijn weer opgehaald, we gaan sluiten.