Bij dreumesen worden de activiteiten steeds aangeboden zolang zij daar belangstelling voor hebben. Dit is aan het begin vaak nog erg kort met veel afwisseling. Bij een peuter/ dreumes groep worden al wat meer gestructureerdere activiteiten aangeboden, waarbij gebruik gemaakt wordt van het voorschoolse programma Uk & Puk. De activiteiten staan beschreven in het activiteiten programma dreumesen - peuters.

 • 07.30
  Binnenkomst / ontvangst kinderen. Kinderen kunnen kiezen uit vrij spel en activiteiten die klaargelegd zijn door de groepsleiding. Er is altijd tijd voor de overdrachtsgesprekken met ouders over de kinderen.
 • 08.30
  Kinderen die deelnemen aan het peuterarrangement gaan daar naar toe of starten hiermee in hun eigen groep (zie dagritme Peuterarrangement)
 • 09.30
  Fruit eten en limonade drinken.
 • 10.15
  De kinderen gaan naar de toilet en / of worden verschoond.
 • 11.00
  Soms een geleide activiteit, soms vrij spel. De activiteiten zijn naar gelang het weer binnen of buiten
 • 11.45
  We gaan lunchen.
 • 12.30
  De kinderen gaan naar de toilet en / of worden verschoond en de jongste gaan naar bed.
 • 14.30
  Tijd om weer uit bed te komen en iets te ondernemen. Ook hier kijken we weer waar de kinderen behoefte aan hebben.
 • 15.30
  Tijd voor fruit, drinken en koekje.
 • 16.00
  De kinderen gaan naar de toilet en / of worden verschoond.
 • 16.30
  Soms een geleide activiteit, soms vrij spel. De activiteiten zijn naar gelang het weer binnen of buiten.
 • 18.00
  Alle kinderen zijn weer opgehaald, we gaan sluiten.