Het kan zijn dat uw kind van u zelfstandig op de fiets of lopend naar de bso mag komen, of dat u ervoor kiest dat uw kind zelfstandig naar huis gaat op een afgesproken tijd. Hierover dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden. Daarvoor kunt u het formulier “Toestemming Zelfstandig van en naar de bso gaan” invullen en opsturen naar de Administratie BSO. Dit formulier kunt u downloaden op onze website www.t-kasteeltje.nl onder [formulieren] of vraag ernaar bij de groepsleiding. Op dit formulier vermeldt u duidelijk hoe laat uw kind op de bso aanwezig zal zijn en hoe laat het mag vertrekken.
Tevens gaat u na ondertekening akkoord met (aansprakelijkheids-)voorwaarden die hieraan verbonden zijn.