Invulling van een ochtend bij de Voorschoolse Opvang

De kinderen zijn vanaf 07.30u welkom op de Voorschoolse Opvang. Sommige kinderen hebben thuis al gegeten, anderen eten hier eerst hun ontbijt. Daarna kunnen de kinderen gaan spelen, een spelletje uit de kast doen of tekenen en kleuren. In principe blijven de computers en tv uit tijdens de Voorschoolse Opvang. Als het tijd is om naar school te gaan, worden de spullen opgeruimd en gaan we de jassen en tassen pakken. Afhankelijk van de locatie waar uw kind zit en de school waar hij / zij naar school gaat is daar eerst vervoer voor nodig.

Invulling van een middag na school

Als de kinderen op de bso komen gaan ze eerst melden bij de groepsleiding dat ze gearriveerd zijn. Ze worden op een aanwezigheidslijst genoteerd. De BSO-middag wordt na binnenkomst en aanmelden altijd gestart vanuit de basisgroep. Als alle kinderen op de BSO zijn, gaan ze naar hun eigen basisgroep; dit is een vaste groep kinderen met een vaste leidster, op een vaste plaats binnen de BSO-ruimte. De kinderen krijgen in die groep fruit, een koekje, een snoepje of krijgen daar nog wat te drinken (afhankelijk van locatie en wat ze in welke volgorde krijgen) en kunnen even hun verhaal kwijt als ze dat willen. Ook zorgt de vaste leidster dat ze alle kinderen even gezien heeft en indien nodig een gesprekje met ze houdt. Ook wordt vaak even besproken welke activiteit er die dag is, is er speciale aandacht voor een jarige of andere bijzonderheden van die dag. Dit groepsmoment duurt ongeveer 15 minuten, daarna gaan we lekker spelen of meedoen aan een activiteit.

Spelen op de bso is spelen in je vrije tijd. Dit betekent dat er op de bso geen regels zijn over wat kinderen moeten doen. Er is altijd ruimte voor kinderen om naast de (be-)geleide activiteiten eigen initiatieven te ontplooien. Afhankelijk van het aantal kinderen en aanwezige begeleiding op de dag kunnen de kinderen kiezen uit vrijspelen, een geleide (knutsel-)activiteit, even lekker spelen op het springkussen, buitenspelen, een spelletje uit de kast spelen, een boekje lezen op de bank, op het podium dansen of toneelspelen, televisie kijken of een spel op de computer spelen. Als we een film gaan kijken, zijn dat films die passen bij de leeftijd van de kinderen en blijft er altijd de mogelijkheid om iets anders te doen. Meestal kiezen we pas voor een filmpje op dagen dat we niet naar buiten kunnen of als we zien dat de kinderen er aan toe zijn om even rustig te zitten. Ook het computergebruik wordt beperkt door deze niet altijd aan te hebben staan. Vaak mogen de kinderen pas vanaf een bepaalde tijd gebruik maken van de computer (bijvoorbeeld vanaf half vijf). Ook zijn er afspraken na hoeveel tijd de kinderen moeten wisselen bij de computer. Op die manier proberen wij te stimuleren dat een kind op een middag verschillende activiteiten onderneemt.
Over het algemeen gaan de kinderen meteen aan de slag met wat ze willen. Soms zien we dat een kind niet gaat spelen of niet goed weet wat het moet gaan doen. We nodigen het kind dan uit om mee te doen of vragen waar hij / zij zin in heeft. Soms is dat gewoon even op de bank zitten, een boekje voorlezen of kletsen na een schooldag. Soms is dat even zorgen dat het kind aansluiting vindt bij een groepje andere kinderen. Even lekker uitrusten en niets doen mag natuurlijk ook!.

Invulling van een hele dag

Als kinderen een hele dag op de bso zijn (vakantie of schoolvrije dag) is er naast alle mogelijkheden die hierboven genoemd zijn ook sprake van een min of meer vaste dagindeling. Vanaf 07.30u zijn ze welkom. Er is dan ook de mogelijkheid voor een ontbijt. Daarna gaan ze spelen en rond 10.00u is het tijd om samen fruit te eten en iets te drinken. Als het weer het toe laat gaan we daarna vaak even samen naar buiten. Tot ongeveer 12.30u kan er gespeeld worden. Dan gaan we allemaal tegelijk eten. Ook na de lunch gaan we graag even allemaal naar buiten. Rond 15.00u is het tijd voor fruit en rond 16.30u gaan we weer met een snoepje langs.
Tijdens de schoolvakantie weken willen wij dat de kinderen ook een vakantie gevoel krijgen. Daarom zijn er op deze dagen ook altijd bijzondere activiteiten of soms uitstapjes. Veel knutselactiviteiten die meer tijd nodig hebben worden op deze dagen gedaan. Het team heeft altijd mogelijkheden en ideeën paraat, maar ook hier mogen kinderen ideeën zelf aanleveren en wij zorgen voor de mogelijkheden. Koekjes, taart of appelflappen bakken. Alles wat lekker is, is bij kinderen favoriet om dat op deze dagen zelf te maken. Daarbij kunnen we op deze dagen ook een activiteit buiten de deur ondernemen. We gaan dan met een groepje kinderen met ons eigen vervoer naar het bos of naar een sportveldje. Speurtocht lopen, hutten bouwen in het bos, gaan sporten of picknicken… het is dan allemaal mogelijk.
Ook worden soms uitstapjes gemaakt, samen met de kinderen wordt gekeken wat geschikt is voor de groep afhankelijk van de leeftijd en het soort groep. Bij uitstapjes wordt altijd gekeken naar de veiligheid en overzichtsmogelijkheden van een terrein. Er gaat altijd extra begeleiding mee en daarbij is er een leidster achter de hand die we kunnen bellen op het moment dat het nodig is. Favoriet bij de kinderen is; ’t Kwekkeltje (speeltuin met veel waterspelletjes), Kinderboerderij en naar de bossen.
Omdat wij afhankelijk zijn van het weer en van wat de kinderen graag willen, weten wij niet altijd van tevoren wat we die dag gaan doen. Bij iedere activiteit zijn wij altijd mobiel te bereiken. Op het dagverblijf weten ze altijd waar wij naar toe zijn en het tijdstip van terugkeer.