Kinderdagopvang 0-4 jaar

De openingstijden voor alle locaties is van 07.30u tot 18.00u. U kunt uw kinderen op alle afgesproken tijden halen en brengen.

Buitenschoolse Opvang 4-12 jaar

 Tabel voor de 40 schoolwekenmaandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
VSO BSO VSO BSO VSO BSO VSO BSO VSO BSO
Hoogstraat                    
Kempenland                    
De Bolster                    
Wilgenstraat                    
Kleine Beer                    

Ochtend : 
07.30 - aanvang school (08.30)

Middag   : 
vanaf eindtijd school - 18.00u
Omdat de eindtijden van de scholen verschillen, zijn de aanvangstijden van de BSO per locatie verschillend. U leest bij punt C Aanmelden, contractvormen en opzegging wat de aanvangstijdentijden voor uw school / BSO locatie zijn.

OPENINGSTIJDEN OP VAKANTIE-, ADV- OF ANDERE SCHOOLVRIJE DAGEN BASISSCHOOL

Opvang op woensdagen en schoolvrije vrijdagmiddagen (Middagen vrij).
Op woensdag- en vrijdagmiddag gaan alle kinderen naar locatie Kempenland.

Openingstijden op A.D.V.- / Vakantiedagen basisschool (Hele dagen vrij).
Kinderen die altijd naar de Kempenland, Hoogstraat, Kleine Beer of Wilgenstraat gaan, gaan altijd naar die locatie.
Kinderen van de Bolster gaan op schoolvrije dagen naar de Wilgenstraat

Bijzondere situaties
Als de situatie zich voor doet dat er door een vrije dag / vakantie slechts enkele kinderen op een bso-locatie zijn, terwijl een andere locatie met méér kinderen ook geopend is, zullen wij de groepen combineren op de locatie met de meeste kinderen. U wordt hier dan tijdig over ingelicht. Zo willen we bereiken dat kinderen op een bso (mid-)dag genoeg andere kinderen treffen om een leuke tijd te hebben.

SLUITINGSDAGEN

Alle locaties voor kinderopvang (0-12jaar) zijn gesloten op

  • 25 en 26 december en 1 januari
  • Tweede Paasdag
  • Koningsdag
  • 5 mei eenmaal per 5 jaren (Eerst volgende 2025).
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede Pinksterdag