De Wet Kinderopvang regelt de kwaliteit, de financiering en het toezicht binnen de kinderopvang. De regels binnen de kinderopvang worden bepaald door algemene wettelijke kaders, zoals de Wet Kinderopvang, bouwbesluiten, en andere wettelijke richtlijnen en beleidsregels. De controlerende taak van de GGD is gebaseerd op landelijk geldende regels.
U sluit zelf een overeenkomst af met het kindercentrum. U kunt in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. De aanvraag moet door uzelf ingediend worden bij de belastingdienst.Onze administratie kan u ondersteunen bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag .Alle locaties van Kindercentrum ’t Kasteeltje zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Meer informatie over de Wet Kinderopvang kunt u vinden op: