Aansprakelijkheidsverzekering:

Kindercentrum ‘t Kasteeltje heeft voor alle kinderopvang activiteiten de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering.
Uw kind is in tweede instantie verzekerd, dat wil zeggen dat bij een schade gebeurtenis in eerste instantie de verzekering van de ouders wordt aangesproken. Iedere ouder dient dus zelf een WA-verzekering te hebben.
Behalve in het geval van opzet of grove schuld draagt Kindercentrum ‘t Kasteeltje op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor enige schade, als deze schade niet door de aansprakelijkheidsverzekering van Kindercentrum ’t Kasteeltje wordt gedekt of hoger is dan wat de verzekering dekt. De aansprakelijkheidsverzekering van Kindercentrum ’t Kasteeltje geldt voor de duur van de opvang en is afgesloten tegen de risico’s die zijn verbonden aan de opvang van het kind. De originele polis ligt ter inzage op het kantoor. Kindercentrum ’t Kasteeltje is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van eigendommen van kinderen en / of ouders. Zie verder de Algemene Voorwaarden, in het bijzonder Artikel 14.

Ongevallenverzekering:

Er is ook een school (lees kinderdagopvang) ongevallenverzekering. Uw kind is in tweede instantie verzekerd, dat wil zeggen dat bij een ongeval in eerste instantie de verzekering van de ouders wordt aangesproken. Iedere ouder dient dus zelf een ziektekosten verzekering te hebben.
Behalve in het geval van opzet of grove schuld draagt Kindercentrum t Kasteeltje op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor enige schade, als deze schade niet door de ongevallenverzekering van Kindercentrum ’t Kasteeltje wordt gedekt of hoger is dan wat de verzekering dekt.
De ongevallenverzekering van Kindercentrum ’t Kasteeltje geldt voor de duur van de opvang en is afgesloten tegen de risico’s die zijn verbonden aan de opvang van het kind. De originele polis ligt ter inzage op het kantoor.