Pedagogisch Beleidsmedewerker

Binnen Kindercentrum ’t Kasteeltje is 1 persoon werkzaam als Pedagogisch Beleidsmedewerker.
Binnen het takenpakket valt:

 • Volgen van wet en regelgeving
 • Ontwikkeling nieuw/nieuwe onderdelen pedagogisch beleid. 
 • Aanwezigheid op teamleidsteroverleg, voorbereiding en uitwerking van punten op dit overleg die verband houden met het Pedagogisch Beleidsplan
 • Actueel houden van
  • het algemeen Pedagogisch Beleid voor alle locaties met communicatie naar ouders en pedagogisch medewerkers
  • Meldcode
  • AVG
  • Protocollen
  • Risicomonitor
 • Voorbereiding en uitvoering geven aan interne bijscholing mbt bovenstaande items
 • Teams of individuele pedagogisch mederwerkers begeleiden in de uitvoering van beleidsplan

Pedagogisch Coach

Binnen Kindercentrum ’t Kasteeltje is 1 persoon werkzaam als Coach Pedagogisch Medewerkers.

Binnen het takenpakket valt:

 • Individuele coaching pedagogisch medewerkers volgens wet IKK.
 • Coaching op individuele vraag van pedagogisch medewerker
 • Aanwezigheid op teamoverleg locaties waar het een kindbespreking of andere coachings/ teamvragen betreft
 • Aanwezigheid teamleidster overleg
 • Meewerkend coach op de groep als er een vraag, of meedenken wenselijk is over een specifieke plan van aanpak bij een kind
 • Opleidingen
 • Begeleiding Studenten
 • Video Interactie Begeleiding op vraag van collega’s of ouders
 • Samenwerking / netwerk onderhouden voor de doorgaande lijn van de kinderen

Opleidingsplan 2023

Kinderopvang 0-12 jaar

 • Protocol Buitenspelen & Bewegen: In dit speerpunt kijken we naar de mogelijkheden die iedere locatie en zijn omgeving biedt om kinderen méér uit te nodigen tot bewegen & buitenspel. We kijken met welke materialen en organisatorische aspecten we de leidsters kunnen helpen hier nóg meer mogelijkheden te geven met de kinderen actief en betrokken bezig te zijn. 
 • Training Pedagogisch Beleid: Gedragsontwikkeling van kinderen
 • Training Sensomotorische Ontwikkeling
 • Training Ritme en Slaap
 • Training Baby's voor pedagosich medewerksters op de babygroepen

Beleid Veiligheid en Gezondheid

 • Training BHV en Kinder EHBO (Zowel herhaling als voor nieuwe medewerkers)
 • Protocol Buitenspelen & Bewegen in de praktijk
 • Training Beroepscode Pedagogisch medewerker in de Kinderopvang
 • Training Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Deelname vrijwillig cursusaanbod

 • Wij maken onze medewerkers attent op interessante workshops/bijeenkomsten die passen bij de kinderopvang, zij kunnen dan zelf bedenken of het voor hun verruiming/verrijking is van hun kennis.
 • Wij spelen als organisatie in op de wensen van scholing die onze medewerkers hebben. Vaak staan de trainingen die gegeven worden in het teken van de ontwikkeling van kinderen.
 • Het aanbod is niet van tevoren bepaald. Wij zoeken jaarrond naar passend aanbod bij de wensen van onze medewerkers