Buitenspelen is van belang voor alle kinderen van alle leeftijden. We willen dat graag stimuleren door ze een veilige maar tevens ook uitdagende buitenruimte aan te bieden. (bij KDV liefst meermalen per dag, bij BSO graag na een dag op school gezeten te hebben). Denk bij het spelen aan vormen die de grove motoriek ontwikkelen: rennen, klimmen, fietsen / skelteren, hinkelspelen, touwtje springen, bouwen en sjouwen in de zandbak met scheppen en emmers, schommelen, etc.
Buiten is er ook ruimte om aandacht te besteden aan thema’s die zich bijna natuurlijk aanbieden; wandelen door de natuur bij een uitstapje, de jaargetijden bespreken en ervaren met wat het kind allemaal opvalt, ervaren wat het is om met modder of zand te spelen (zintuigen), de wereld om je heen ontdekken en naspelen door wegen te tekenen op de speelplaats, enzovoorts

  • We stimuleren het buitenspelen
  • We streven ernaar minimaal 1 keer per dag met de kinderen naar buiten te gaan
  • Minder mooi weer (warmer / zonniger / kouder of natter) is geen belemmering om toch naar buiten te gaan; wij vragen u de kinderen passend bij het weerbeeld te kleden, wij zorgen indien nodig voor schaduwplekken, en realiseer u dat een beetje nat worden of het fris hebben ook een ervaring is voor de kinderen
  • We bieden voor het buitenspel naast veel vrij spel ook activiteiten aan
  • We zorgen voor een veilige buitenruimte die voldoende uitdaging biedt
  • We zorgen dat kinderen volgens duidelijke afspraken en regels zo zelfstandig mogelijk buiten kunnen spelen (denk daarbij aan afspraken over toilet gebruik, makkelijk zelfstandig naar buiten en binnen kunnen gaan, veilig omgaan met poorten en deuren, afspraken over speelzones voor snel en rustig spel, etc.)
  • We maken indien nodig en toepasbaar in de veilige omgeving binnen de BSO afspraken met de oudere BSO kinderen over mogelijkheden om veilig zonder direct toezicht te kunnen spelen
  • We zorgen dat kinderen veilig buiten kunnen spelen en hebben daarvoor beleid rondom insmeren bij zon, spelen in de schaduw, voldoende drinken bij hogere temperaturen, voorkomen van onderkoeling, hoe we handelen bij insectenbeten / tekenbeten.