We beschrijven in het protocol belangrijke richtlijnen om de veiligheid van zowel kinderen, pedagogisch medewerkers, ouders en bezoekers van ons kindercentrum op het gebied van hygiëne en voedselveiligheid te waarborgen. Deze beschrijving is niet alles dekkend en volledig, maar het beschrijft in welke geest gehandeld dient te worden; veiligheid en gezondheid van een ieder staat voorop en met die gedachte in het hoofd vragen wij iedereen logisch te handelen en zaken te bespreken met elkaar bij twijfel daarover.
De werkinstructies in het protocol zorgen voor een basis voor een veilige omgeving voor kinderen, pedagogisch medewerkers, ouders en bezoekers van ons kindercentrum.

De werkinstructies bevatten een aantal essentiële punten met betrekking tot persoonlijke hygiëne, hygiëne bij de kinderen en in de groep / leefomgeving op het kindercentrum en omgaan met voedingsmiddelen / schoonmaakmiddelen. We hebben de werkinstructies opgesplitst in de volgende thema’s;

 • Werkinstructie Persoonlijke Hygiëne
 • Hygiëne Verzorging Kind 0-4 jarigen
 • Hygiëne Voeding
 • Hygiëne Leefruimtes
 • Hygiëne Spelmateriaal
 • Hygiëne Uitstapjes
 • Hygiëne Overig
 • Hygiëne Voedingsverzorging

Om een goede hygiëne te kunnen waarborgen, is de medewerking van kinderen en ouders noodzakelijk.
Daarom zijn er werkinstructies voor pedagogisch medewerkers (leidsters) en voor Kind en Ouder. Deze worden met kind en ouder besproken. Hieronder beschrijven we enkele punten uit dit protocol:

Handen wassen

 • Zowel de begeleiding als de peuters worden regelmatig gewezen op een goede handhygiëne.
 • We wijzen daarbij op het gebruik van zeep, goed verdelen en wrijven en afspoelen onder stromend water.
 • Daarna afdrogen met een papieren handdoek.
 • Voor het bereiden van eten, bij zichtbaar vuile handen, voor en na het verschonen, verzorgen van wonden, verder daar waar nodig is worden de handen gewassen.

Hoesthygiëne

 • Zowel de begeleiding als de kinderen wordt regelmatig gewezen op een goede hoesthygiëne.
 • We leren de kinderen dat je bij het hoesten altijd je hoofd wegdraait en in je elleboog hoest of niest.
 • Je hoest niet in de richting van anderen en wast na het snuiten van je neus (of ander handcontact met speeksel) je handen.

Binnenmilieu

 • In de groepsruimtes worden dagelijks de vloeren schoongemaakt door vegen, stofzuigen of dweilen.
 • De afvalbakken worden minimaal iedere dag verschoond, indien nodig natuurlijk vaker.
 • De vaat-, hand- en theedoeken worden na gebruik vervangen.
 • De rest van de ruimte, in het lokaal en in de hal wordt wekelijks goed schoongemaakt. Speelgoed wat vies is wordt direct schoongemaakt, verder wordt iedere week een andere hoek onder handen genomen en de betreffende materialen schoongemaakt, zodat alle materialen regelmatig aan de beurt komen. Het stoffen speelgoed zoals knuffels en verkleedkleren worden iedere maand gewassen.
 • Alle binnenruimtes, waaronder dus ook de slaapruimtes, worden dagelijks goed geventileerd.
 • Bij de stoffering en aankleding van onze binnenruimtes wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met mogelijke allergieën.
 • Dagelijks worden de toiletten schoongemaakt. Daarbij horen natuurlijk ook de deurklinken en de kranen.
 • Verschoonkussen wordt na gebruik gereinigd.
 • Beddengoed gaat eenmaal per week in de was, als er zichtbaar vlekken in zijn gekomen wordt het direct vervangen.
 • Het onderlaken wordt per kind gebruikt, ieder kind slaapt dus op een ‘eigen’ onderlaken

Buitenmilieu

 • De buitenruimte wordt gecontroleerd op afval, als dit er ligt wordt het opgeruimd.
 • De zandbak controleren we op uitwerpselen van dieren, als er uitwerpselen in liggen wordt dit met het zand eromheen verwijderd.
 • In onze eigen aanplanting wordt rekening gehouden met mogelijke allergische reacties