Om de gezondheid van kinderen te kunnen waarborgen, is het van belang dat een aantal maatregelen rondom voedingsverzorging worden getroffen die er toe leiden dat de veiligheid van de in de bso verstrekte voeding gegarandeerd is. Hiervoor volgen wij de richtlijnen van de GGD. Enkele belangrijke punten daaruit zijn dat bij de opslag en bereiding van voedsel hygiënisch en veilig wordt gewerkt. Producten die gekoeld bewaard moeten worden gaan direct na levering door onze groothandel in de koeling op de bso-locatie. Producten die te lang buiten de koeling blijven, of om een andere reden besmet kunnen zijn worden direct weggegooid. Er is uiteraard ook controle op de uiterste houdbaarheidsdatum van alle producten en bij twijfel wordt de veilige weg gekozen. Producten die buiten de koeling bewaard kunnen blijven, liggen op een daarvoor aangewezen plaats. Alle materialen en ondergronden die bij de bereiding en gebruik van voeding gebruikt worden zijn hygiënisch schoon en worden na afloop ook zo snel mogelijk gereinigd.

Ontbijt en lunch

Gezond eten levert een belangrijke bijdrage aan een gezond leven. Een gezond eetpatroon is ook de basis voor een gezond gewicht. Over het algemeen geldt een gevarieerd eetpatroon met weinig verzadigd vet en volop groente en fruit als gezond. Elk voedingsmiddel levert verschillende voedingsstoffen in verschillende hoeveelheden. Door gevarieerd te eten, is de kans het grootst dat het lichaam voldoende van alle voedingsstoffen opneemt.

  • Bij de lunch eten de kinderen bruin brood wat aangeboden wordt door ’t Kasteeltje met daarbij het beleg.
  • Het beleg bestaat uit; margarine, paté, smeerkaas, kipfilet, snijworst, ham of kaas.
  • In zoet beleg is er keuze uit vruchtenhagelslag, gestampte muisjes, pindakaas, appelstroop, jam, pasta en hagelslag.
  • Kinderen mogen zelf kiezen welk beleg ze willen, afspraak is wel; niet te dik beleggen/smeren en de eerste boterham mag geen chocoladeproduct zijn (geen pasta / hagelslag).
  • We stimuleren de kinderen om gevarieerd te kiezen uit zowel hartig als zoet beleg.
  • Om te voorkomen dat kinderen tegen elkaar gaan opeten hebben we een richtlijn m.b.t. het aantal boterhammen gekoppeld aan de leeftijd. Zij drinken daarbij tenminste één beker melk / yoghurtdrank, chocomelk of water en mogen daarna als ze willen nog een tweede beker.
  • De kinderen eten minimaal 1 boterham en standaard maximaal 3 boterhammen. Als je ziet dat een kind veel honger heeft en ook lichamelijk veel bezig is of in de groei, kan dat ook een 4e boterham zijn.
  • Soms worden over de hoeveelheid ook afspraken gemaakt met de ouders.
  • Indien uw kind i.v.m. een dieet andere producten gebruikt, dient u dit als ouder zelf mee te brengen.

De kinderen eten gezamenlijk met de groepsleiding aan een of meerdere groepstafels. Hiervoor worden eerst de tafels schoongemaakt en gedekt. Als alles klaar staat gaan de kinderen tegelijkertijd aan tafel. Kinderen die nog naar de wc moeten gaan vooraf zodat er zo min mogelijk gelopen hoeft te worden tijdens het eten. De groepsleiding schenkt vervolgens het drinken in. Als alle kinderen voorzien zijn gaan zij tussen de kinderen zitten om eventueel te helpen met het smeren van boterhammen. Wij stimuleren het kind dit zoveel mogelijk zelf te doen en letten daarbij op de hoeveelheid beleg die het kind gebruikt. De leiding eet samen met de kinderen en daarbij is voldoende ruimte en tijd voor sociale contacten. Als iedereen klaar is wordt gezamenlijk opgeruimd. De kinderen helpen daarbij waar mogelijk. Langzame eters krijgen iets meer tijd als dat nodig is. Als alles in de keuken staat en de tafels schoongemaakt zijn is er weer ruimte om te spelen.

Fruit

Tijdens het verblijf op de opvang krijgen de kinderen vers gesneden fruit. Hierbij is steeds een variatie in het aanbod. Te denken valt aan appels, peren, druiven, mandarijnen, banaan en komkommer. In overleg met onze vaste fruitleverancier wordt bekeken welke fruitsoorten in dat seizoen het best gepresenteerd kunnen worden. Er is altijd keuze uit meerdere soorten, wij vinden het belangrijk dat het fruit fris en in voldoende mate gegeten kan worden.

Snoep, traktaties en andere tussendoortjes

Een keer per dag wordt rondgegaan met snoepjes en koekjes. Hierbij valt te denken aan dropsleuteltjes, colaflesjes, winegums, banaantjes, speculaasje, theebiscuit, etc.
De kinderen mogen dan 2 snoepjes of 1 koekje kiezen. Kinderen mogen tijdens de bso-tijd geen van thuis meegebrachte tussendoortjes gebruiken, dit om het voor de kinderen gelijk te houden.
Als er iets te vieren valt wordt er soms ook iets getrakteerd. In dat geval krijgen alle kinderen iets van de traktatie. Wij vragen iedereen dit binnen normale proporties te houden waarbij te denken valt aan een snoepje of een klein zakje popcorn. Grote snoeprepen, appelflappen of taart is te groot en te veel om als tussendoortje uit te delen. Het is overigens geen verplichting voor het kind om zijn / haar verjaardag of andere feestelijke gebeurtenis te vieren in de groep. Dit gebeurt alleen als de ouders dit zelf aangeven bij de groepsleiding. U kunt dan tevens overleggen over de traktatie en het aantal kinderen wat verwacht wordt op de dag dat u het wil vieren.
In de vakanties is er soms voor de groepsleiding aanleiding om de kinderen op iets extra’s te trakteren. Dit kan zijn tijdens een uitstapje, een erg warme dag (bijv. een ijsje) of gezellige bioscoopmiddag (bijv. popcorn).
Als laatste willen we nog vermelden dat er af en toe iets gekookt of gebakken wordt door de kinderen als activiteit. Denk hierbij aan mini worstenbroodjes, pizza-tjes, koekjes of appelflapjes. Na het koken wordt het resultaat uitgedeeld in de groep. Ook hierbij letten wij er op dat de hoeveelheid niet buitensporig groot is en dat alle kinderen die dat willen iets krijgen.