Artikelen

Kinderopvangtoeslag en jaaropgave

Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?


Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner allebei werken of een opleiding volgen. U kunt de toeslag ook krijgen als u niet werkt, maar uw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een reïntegratietraject te volgen via UWV of de gemeente. Verder moet uw kind naar een geregistreerde kinderopvanginstelling gaan. Lees meer over de precieze voorwaarden op de website van de belastingdienst: www.toeslagen.nl

Jaaropgave


Als alle facturen over het afgelopen jaar zijn voldaan, ontvangt u medio januari de jaaropgave van Kindercentrum ’t Kasteeltje per mail. Hierop staat het totaal aantal uren kinderopvang over het afgelopen kalenderjaar. U kunt een extra exemplaar op papier (of een overzicht van voorgaande jaren) aanvragen via de Administratie.  

Hoe werkt kinderopvangtoeslag?

Uw kinderopvangtoeslag kunt u eenvoudig aanvragen met het Aanvraag- en wijzigingsprogramma kinderopvangtoeslag.
Het Aanvraag- en wijzigingsprogramma kinderopvangtoeslag kunt u downloaden op www.toeslagen.nl.

U hoeft maar 1 keer kinderopvangtoeslag aan te vragen. Daarna krijgt u de toeslag elk jaar vanzelf.
Binnen 2 maanden na uw aanvraag bij de belastingdienst krijgt u bericht over de hoogte van uw kinderopvangtoeslag.
Vanaf dan krijgt u ook kinderopvangtoeslag.  

  • Kindercentrum ’t Kasteeltje schrijft per automatische incasso rond de 15e van de maand het verschuldigde bedrag van de afgelopen maand af.
  • U krijgt rond de 20e van de maand uw kinderopvangtoeslag voor de volgende maand.
  • Denk er aan, dat als u lopende het jaar meer of minder dagen gaat gebruiken, u dit zelf door moet geven bij de belastingsdienst. Geeft u een wijziging door? Dan krijgt u een nieuwe voorschotbeschikking.
  • Aan het einde van het kalenderjaar krijgt u automatisch de voorschotbeschikking voor het volgende kalenderjaar. Opnieuw aanvragen is dus niet nodig.
  • In de loop van dat jaar krijgt u de definitieve berekening van de kinderopvangtoeslag van het afgelopen jaar, de 'beschikking definitieve berekening'.
  • Hiervoor heeft u een jaaropgave van het werkelijk aantal uren kinderopvang nodig.