Artikelen

Kinderopvangtoeslag en jaaropgave

Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?


Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner allebei werken of een opleiding volgen. U kunt de toeslag ook krijgen als u niet werkt, maar uw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een reïntegratietraject te volgen via UWV of de gemeente. Verder moet uw kind naar een geregistreerde kinderopvanginstelling gaan. Lees meer over de precieze voorwaarden op de website van de belastingdienst: www.toeslagen.nl

Jaaropgave


Als alle facturen over het afgelopen jaar zijn voldaan, ontvangt u medio januari de jaaropgave van Kindercentrum ’t Kasteeltje per mail. Hierop staat het totaal aantal uren kinderopvang over het afgelopen kalenderjaar. 

Hoe werkt kinderopvangtoeslag?

Uw kinderopvangtoeslag kunt u eenvoudig aanvragen met het Aanvraag- en wijzigingsprogramma kinderopvangtoeslag of via de kinderopvangtoeslag app.
Het Aanvraag- en wijzigingsprogramma kinderopvangtoeslag kunt u downloaden op www.toeslagen.nl.

U hoeft maar 1 keer kinderopvangtoeslag aan te vragen. Daarna krijgt u de toeslag elk jaar vanzelf.
Binnen 2 maanden na uw aanvraag bij de belastingdienst krijgt u bericht over de hoogte van uw kinderopvangtoeslag.
Vanaf dan krijgt u ook kinderopvangtoeslag.  

  • U krijgt rond de 20e van de maand uw kinderopvangtoeslag voor de volgende maand.
  • U kunt er voor kiezen om uw kinderopvangtoeslag rechtstreeks door de belastingdienst aan kindercentrum 't Kasteeltje over te laten maken; u ontvangt dan facturen waarop de ontvangen kinderopvangtoeslag in mindering is gebracht.
  • Denk er aan, dat als u lopende het jaar meer of minder dagen gaat gebruiken, u dit zelf door moet geven bij de belastingsdienst. Geeft u een wijziging door? Dan krijgt u een nieuwe voorschotbeschikking.
  • Aan het einde van het kalenderjaar krijgt u automatisch de voorschotbeschikking voor het volgende kalenderjaar. Opnieuw aanvragen is dus niet nodig. Wel is het van belang dat u de nieuwe uurtarieven doorgeeft bij de belastingdienst.
  • In de loop van dat jaar krijgt u de definitieve berekening van de kinderopvangtoeslag van het afgelopen jaar, de 'beschikking definitieve berekening'.
  • Hiervoor heeft u een jaaropgave van het werkelijk aantal uren kinderopvang nodig.
  • Let op: Kindercentrum ’t Kasteeltje factureert achteraf en u ontvangt kinderopvangtoeslag vooraf! Dit betekent dat u 2 x kinderopvangtoeslag heeft ontvangen, voordat de eerste maand geïncasseerd wordt.