Artikelen

Verlengde Ochtendopvang 52, 48 of 40 weken

Voor wie?

Als u op vaste dagen gedurende een langere periode gebruik wilt maken van de kinderdagopvang tussen 07.30u en 15.00u kiest u voor deze optie. U geeft aan op welke ochtend(-en) van de week u opvang wilt. Dit geldt dan voor alle weken tijdens de looptijd van het contract.

Annuleren van een vaste contractdag

Als u een vaste contractdag om wat voor reden dan ook niet gaat gebruiken, is er de mogelijkheid deze te ruilen. Kijk voor meer informatie bij Incidenteel ruilen van dagdelen. De vaste contractdagen worden altijd gefactureerd, ook als u deze niet gebruikt.

Berekening van uren.

Berekening van de uren is afhankelijk van het aantal dagen en contractvorm die u kiest (52, 48 of 40 weken). Voor 1 dag verlengde ochtendopvang wordt 7,5 uur gerekend (07.30u-15.00u). 

Contract  
 1 dag 
Uren op jaarbasis 
Per maand
 52 weken  7,5 uur   390 uur  32,5 uur 
 48 weken  7,5 uur  360 uur  30 uur
40 weken  7,5 uur   300 uur  25 uur


Ochtenden die u vastlegt in het contract, maar die door welke reden dan ook niet door u opgenomen worden, worden wel gefactureerd. Indien er een feestdag op uw vaste dag valt, waardoor het Kindercentrum gesloten is, wordt deze dag wel gefactureerd. U kunt voor deze dag wel gebruik maken van de regeling Incidenteel ruilen van dagdelen.

Looptijd

Een contract voor opvang op vaste dagen wordt gesloten van ingangsdatum tot de dag waarop uw kind 4 jaar wordt. Uiterlijk 1 maand voordat een prijswijziging in gaat, ontvangt u van ons bericht. Indien u wijzigingen wilt aanbrengen in het contract dient u dit schriftelijk door te geven aan de Administratie KDV. Dit mag ook per email. In alle gevallen geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Wijze van betaling en factuur

Opvang op vaste dagen wordt op het eind van iedere maand gefactureerd (rond de 20e van de maand ontvangt u de factuur per mail) en rond de 15e van de volgende maand automatisch afgeschreven. U betaalt dus achteraf.