Artikelen

Peuterarrangement (40 weken)

Voor wie?

Voor de kinderen van 2 tot 4 jaar wordt er op alle dagen van 08.30 uur tot 12.00 uur (tijden op schoollocaties is aansluitend aan de schooltijden) een Peuterarrangement aangeboden. Op maandag, dinsdag en donderdag kan dat van 08.30 tot 15.00. De kinderen van de kinderdagopvang nemen hier aan deel maar tijdens deze uren kunnen ook kinderen instromen die alleen gebruik maken van het Peuterarrangement. Er wordt gewerkt met het programma Uk & Puk wat goed aansluit bij het programma van de onderbouw van de basisschool.

Als u gebruik wilt maken van het Peuterarrangement tussen 08.30u en 12.00u (tijden op schoollocaties is aansluitend aan de schooltijden) kiest u voor deze optie. U geeft aan op welke ochtend(-en) van de week u opvang wilt. Het peuterarrangement is alleen in de schoolweken (40 weken). De tijden zijn afhankelijk van de locatie en schooltijden waar het Peuterarrangement op aansluit.

Annuleren van een vaste contractdag

Als u een vaste contractdag om wat voor reden dan ook niet gaat gebruiken, is er de mogelijkheid deze te ruilen. Kijk voor meer informatie bij Incidenteel ruilen van dagdelen. De vaste contractdagen worden altijd gefactureerd, ook als u deze niet gebruikt.

Berekening van uren.

Berekening van de uren is afhankelijk van de dagen en schooltijden van de locatie die u kiest.
Uitgaande van 1 dag van 08.30u – 12.00u gedurende de 40 schoolweken is de berekening als volgt: 40 x 3,5 uur = 140 uur.
Verdeeld over 12 maanden komt dat neer op 11,66 uur per maand.
Uitgaande van 1 dag van 08.30u – 12.15u gedurende de 40 schoolweken is de berekening als volgt: 40 x 3,75 uur = 150 uur.
Verdeeld over 12 maanden komt dat neer op 12,5 uur per maand.

Looptijd

Een contract voor opvang op vaste dagen wordt gesloten van ingangsdatum tot de dag waarop uw kind 4 jaar wordt. Uiterlijk 1 maand voordat een prijswijziging in gaat, ontvangt u van ons bericht. Indien u wijzigingen wilt aanbrengen in het contract dient u dit schriftelijk door te geven aan de Administratie KDV. Dit mag ook per email. In alle gevallen geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Wijze van betaling en factuur

Opvang op vaste dagen wordt op het eind van iedere maand gefactureerd (rond de 20e van de maand ontvangt u de factuur per mail) en rond de 15e van de volgende maand automatisch afgeschreven.
U betaalt dus achteraf.

Programma Uk & Puk 

Een goede start is vaak bepalend voor de toekomst en alle kinderen verdienen een goede start op de basisschool. In de leeftijdsfase 0-6 jaar wordt de basis gelegd voor het verdere leven. Het is belangrijk dat in deze fase élk kind de kans krijgt zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Dit gebeurt in de thuissituatie en op het kinderdagverblijf. Door al op jonge leeftijd extra begeleiding te bieden, wordt de kans kleiner dat een kind aan de basisschool begint met een eventuele ontwikkelingsachterstand. Met Uk & Puk kunnen kinderen op jonge leeftijd meedoen aan een educatief programma. 

Puk is een gekleurde handpop die door kleuters en peuters wordt gezien als een echt speelkameraadje en een allemansvriendje. Puk biedt de kinderen veiligheid en is de schakel tussen leidster en het kind. Het biedt de kinderen speelse activiteiten die aansluiten op het dagelijkse leven van de kinderen. Puk maakt dezelfde dingen mee als de kinderen en leeft daarom in een herkenbare wereld. Het programma bestaat uit tien thema’s en wordt opgedeeld in blokken van zes weken. In elk blok wordt aandacht besteed aan één thema waarin de nadruk ligt op woorden, taal, rekenen en sociale vaardigheden. Hierdoor worden de kinderen extra gestimuleerd om zich goed te ontwikkelen.