Artikelen

Extra afname van uren

Voor wie?

Het is mogelijk om extra opvang af te nemen op dagen / ochtenden die u niet heeft vastgelegd. Voorwaarde hierbij is wel dat:

  • Op de kinderdagopvang-groep ruimte moet zijn om deze extra opvang te bieden.
  • In principe gebeurt ook de extra afname in de eigen stamgroep van uw kind. Mocht opvang in de stamgroep niet mogelijk zijn, kan door de groepsleiding voorgesteld worden de opvang in een andere groep plaats te laten vinden. Als u als ouder hiermee akkoord gaat, geeft u toestemming dat er voor de periode van de extra afname afgeweken wordt van de stamgroep. Hiervoor moet u een formulier tekenen op het moment dat u uw kind naar de opvang brengt.

Annuleren van een aangevraagde dag.

Als u dit het aangevraagde dag(deel) om wat voor reden dan ook wilt annuleren dient u dit  24 uur vóór dat de opvang daadwerkelijk plaatsvindt aan te kondigen, anders wordt deze toch in rekening gebracht.

Berekening van uren.

Extra opvang wordt gefactureerd volgens het geldende contracttarief en kan alleen in overleg met de groepsleiding per dag of dagdeel worden afgenomen, dus niet per uur.

Wijze van betaling en facturen.

De extra afgenomen uren worden apart gefactureerd. De betaling geschiedt altijd achteraf per automatische incasso rond de 15e van de volgende maand, gelijktijdig met de automatische incasso van de vaste contractdagen. Alleen van de extra afgenomen uren ontvangt u een factuur.