Artikelen

Duur van het contract - Als uw kind (bijna) 4 wordt...

Het contract voor kinderdagopvang is mogelijk tot de dag waarop voor het kind de basisschool begint. Standaard loopt een contract bij Kindercentrum ’t Kasteeltje tot de dag waarop het kind 4 jaar wordt. Voor de periode tussen het bereiken van de 4 jarige leeftijd en de dag waarop het kind naar school gaat dient dan een apart contract opgemaakt te worden. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. 

Let op: kinderen gaan niet automatisch over van onze kinderdagopvang naar de Buiten Schoolse Opvang. U moet uw kind hier zelf voor aanmelden! Voor de overbrugging van de dag waarop uw kind 4 jaar wordt, en de dag dat uw kind daadwerkelijk naar school / de BSO gaat dient u een contract te laten maken!