Artikelen

Flexibele opvang

Voor wie?

Indien u zeer onregelmatig of incidenteel een dag(deel) nodig heeft, in schoolweken en / of op vakantiedagen, kiest u voor Flexibele opvang. Hierbij geeft u geen vaste dag op, maar overlegt u met de Administratie KDV uw wensen ten aanzien van dagen en tijden. Voorwaarde is wel dat de kinderen ingeschreven staan en dat er een kennismakingsgesprek met de groepsleiding heeft plaatsgevonden. Zolang het KDV ruimte heeft voor extra kinderen is het mogelijk om via de Flexibele opvang een plaats te reserveren. U dient dit dus tijdig aan te vragen. Hierover kunt u telefonisch of per email contact opnemen met de Administratie KDV. (Dus niet bij de groepsleiding). Als u daar bevestigd krijgt dat de aangevraagde Flexibele opvang mogelijk is, kunt u rekenen op een plaats. Het liefst verwerken wij deze aanvragen per email. Voor ons ligt dan schriftelijk vast welke dagen / tijden u wilt gebruiken en u ontvangt het antwoord meteen schriftelijk als bevestiging. Mondelinge afspraken kunnen soms tot communicatie fouten leiden wat voor beide partijen niet prettig is.

Annuleren van een aangevraagde dag.

Als u dit het aangevraagde dag(deel) om wat voor reden dan ook wilt annuleren dient u dit  24 uur vóór dat de opvang daadwerkelijk plaatsvindt aan te kondigen, anders wordt deze toch in rekening gebracht.

Berekening van uren.

Wij berekenen de uren volgens onderstaande tabel.Flexibele opvang kan alleen per dag of dagdeel worden afgenomen, dus niet per uur. Dit is ongeacht de tijd waarop u uw kind komt halen of brengen binnen de aangegeven tijden.

Contract  
Tijden 
Uren
Ochtendopvang  07.30 - 13.30  6 uur 
Verlengde Ochtendopvang  07.30 - 15.00  7,5 uur
Dagopvang  07.30 - 18.00  10,5 uur
Peuterarrangement Niet mogelijk bij Flexibel

Wijze van betaling en factuur

Bij een flexibel contract ontvangt u per mail de factuur rond de 28e van de betreffende maand. De betaling geschiedt altijd achteraf per automatische incasso rond de 15e van de volgende maand.