Artikelen

Middagopvang 52, 48 of 40 weken

Voor wie?

Als u op vaste dagen gedurende een langere periode gebruik wilt maken van de kinderdagopvang tussen 12.00u en 18.00u kiest u voor deze optie. U geeft aan op welke middag(-en) van de week u opvang wilt. Dit geldt dan voor alle weken tijdens de looptijd van het contract.

Annuleren van een vaste contractdag

Als u een vaste contractdag om wat voor reden dan ook niet gaat gebruiken, is er de mogelijkheid deze te ruilen. Kijk voor meer informatie bij Incidenteel ruilen van dagdelen. De vaste contractdagen worden altijd gefactureerd, ook als u deze niet gebruikt.

Berekening van uren.

Berekening van de uren is afhankelijk van de dagen en contractvorm die u kiest (52, 48 of 40 weken).
Wij berekenen in een kalenderjaar 52 weken. Voor 1 dag middagopvang wordt 6 uur gerekend (12.00u-18.00u).
Op jaarbasis wordt voor 1 middag per week 312 uur gerekend. Dit aantal uren wordt door 12 gedeeld. Dit is dan 26 uur per maand.
Als u kiest voor een 48-weken contract zijn dat alle weken waarin de basisschool open is, plus in 8 vakantieweken naar keuze. Voor 1 dag middagopvang wordt 6 uur gerekend (12.00u-18.00u). Op jaarbasis wordt voor 1 middag per week 288 uur gerekend. Dit aantal uren wordt door 12 gedeeld. Dit is dan 24 uur per maand.
Als u kiest voor een 40-weken contract zijn dat alle weken waarin de basisschool open is. Voor 1 dag middagopvang wordt 6 uur gerekend (12.00u-18.00u). Op jaarbasis wordt voor 1 middag per week 240 uur gerekend. Dit aantal uren wordt door 12 gedeeld. Dit is dan 20 uur per maand.
Middagen die u vastlegt in het contract, maar die door welke reden dan ook niet door u opgenomen worden, worden wel gefactureerd. Indien er een feestdag op uw vaste dag valt, waardoor het Kindercentrum gesloten is, wordt deze dag wel gefactureerd. 
U kunt voor deze dag wel gebruik maken van de regeling "Incidenteel ruilen van contractdagen".

Looptijd

Een contract voor opvang op vaste dagen wordt gesloten van ingangsdatum tot de dag waarop uw kind 4 jaar wordt. Uiterlijk 1 maand voordat een prijswijziging in gaat, ontvangt u van ons bericht. Indien u wijzigingen wilt aanbrengen in het contract dient u dit schriftelijk door te geven aan de Administratie KDV. Dit mag ook per email. In alle gevallen geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Wijze van betaling en factuur

Opvang op vaste dagen wordt op het eind van iedere maand gefactureerd en rond de 15e van de volgende maand automatisch afgeschreven. U betaalt dus achteraf. U ontvangt hiervan geen factuur.
Na een prijswijziging ontvangt u in de maand van de eerste incasso eenmalig een nieuwe factuur waarop u alle gegevens kunt controleren.