Artikelen

Middagopvang 52, 48 of 40 weken

Voor wie?

Als u op vaste dagen gedurende een langere periode gebruik wilt maken van de kinderdagopvang tussen 12.00u en 18.00u kiest u voor deze optie. U geeft aan op welke middag(-en) van de week u opvang wilt. Dit geldt dan voor alle weken tijdens de looptijd van het contract.

Annuleren van een vaste contractdag

Als u een vaste contractdag om wat voor reden dan ook niet gaat gebruiken, is er de mogelijkheid deze te ruilen. Kijk voor meer informatie bij Incidenteel ruilen van contractdagen De vaste contractdagen worden altijd gefactureerd, ook als u deze niet gebruikt.

Berekening van uren.

Berekening van de uren is afhankelijk van de dagen en contractvorm die u kiest (52, 48 of 40 weken). Voor 1 dag middagopvang wordt 6 uur gerekend (12.00u-18.00u).

Contract  
 1 dag 
Uren op jaarbasis 
Per maand
52 weken  6 uur  312 uur 26 uur 
48 weken  6 uur 288 uur 24 uur
40 weken  6 uur  240 uur 20 uur


Middagen die u vastlegt in het contract, maar die door welke reden dan ook niet door u opgenomen worden, worden wel gefactureerd. Indien er een feestdag op uw vaste dag valt, waardoor het Kindercentrum gesloten is, wordt deze dag wel gefactureerd. U kunt voor deze dag wel gebruik maken van de regeling Incidenteel ruilen van contractdagen.

Looptijd

Een contract voor opvang op vaste dagen wordt gesloten van ingangsdatum tot de dag waarop uw kind 4 jaar wordt. Uiterlijk 1 maand voordat een prijswijziging in gaat, ontvangt u van ons bericht. Indien u wijzigingen wilt aanbrengen in het contract dient u dit schriftelijk door te geven aan de Administratie KDV. Dit mag ook per email. In alle gevallen geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Wijze van betaling en factuur

Opvang op vaste dagen wordt op het eind van iedere maand gefactureerd (rond de 20e van de maand ontvangt u de factuur per mail) en rond de 15e van de volgende maand automatisch afgeschreven. U betaalt dus achteraf.