Artikelen

Kiezen van de juiste contractvorm

Voor de kinderen van de Buitenschoolse Opvang (4-12 jaar) zijn er 4 contractvormen;

 • Opvang op vaste dagen voor 52 weken
 • Opvang op vaste dagen voor 48 weken
 • Opvang op vaste dagen voor 40 weken
 • Flexibele opvang

Als u kiest voor opvang op vaste dagen voor 52 weken:

 • bent u verzekerd van een opvangplaats op de dagen van de week die u kiest, gedurende het hele kalenderjaar.
 • betaalt u het lage uurtarief (zie uurtarief).
 • mits er plaats is op de groep, kunt u een vaste dag tot een maand ervoor of erna ruilen als dat een keer beter uitkomt.
 • mits er plaats is op de groep, kunt u op ieder moment een extra dag aanvragen buiten uw vaste dagen, u betaalt voor die extra uren ook het lage tarief.
 • kunt u 126 uur  (12 x 10,5 uur) per kalenderjaar inzetten voor opvang op adv-middagen, schoolvrije dagen, vakantie-opvang of andere extra uren. 
 • betaalt u een vast bedrag per maand waarbij eventuele extra uren boven de 126 uur op het einde van het kalenderjaar apart worden gefactureerd.

Als u kiest voor opvang op vaste dagen voor 48 weken:

 • bent u verzekerd van een opvangplaats op de dagen van de week die u kiest, gedurende de 40 weken van de basisschool en in 8 zelfgekozen vakantieweken
 • betaalt u een iets hoger uurtarief (zie uurtarief).
 • mits er plaats is op de groep, kunt u een vaste dag tot een maand ervoor of erna ruilen als dat een keer beter uitkomt.
 • mits er plaats is op de groep, kunt u op ieder moment een extra dag aanvragen buiten uw vaste dagen, u betaalt voor die extra uren het hogere tarief.
 • kunt u 84 uur  (8 x 10,5 uur) per kalenderjaar inzetten voor opvang op adv-middagen, schoolvrije dagen, vakantie-opvang of andere extra uren. 
 • betaalt u een vast bedrag per maand waarbij eventuele extra uren boven de 84 uur op het einde van het kalenderjaar apart worden gefactureerd.

Als u kiest voor opvang op vaste dagen voor 40 weken:

 • bent u verzekerd van een opvangplaats op de dagen van de week die u kiest, gedurende de 40 weken van de basisschool.
 • betaalt u het hoge uurtarief (zie uurtarief).
 • mits er plaats is op de groep, kunt u een vaste dag tot een maand ervoor of erna ruilen als dat een keer beter uitkomt.
 • mits er plaats is op de groep, kunt u op ieder moment een extra dag aanvragen buiten uw vaste dagen, u betaalt voor die extra uren het hoge tarief.
 • die extra dagen mogen ook in de vakantie of op schoolvrije dagen vallen.
 • betaalt u een vast bedrag per maand waarbij tevens eventuele extra uren van die maand worden gefactureerd.

Als u kiest voor flexibele opvang:

 • overlegt u per keer met de administratie Buitenschoolseopvang als u een dag opvang wilt gebruiken. 
 • er wordt per aanvraag gekeken of er plaats is op de groep, pas na de bevestiging bent u zeker van een plaats.
 • betaalt u het hoge uurtarief (zie uurtarief).
 • kan dat in alle 52 weken, dus ook in basisschoolvakanties.
 • betaalt u achteraf per maand de gebruikte uren 

Afnemen van extra uren

Het afnemen van extra uren kan bij alle contractvormen. U betaalt voor de extra uren dan het uurtarief behorende bij het door u afgenomen contract.