Artikelen

Duur van het contract

Het contract van buitenschoolse opvang is mogelijk vanaf de dag waarop de 4 jarige leeftijd wordt bereikt. Een contract wordt gesloten van ingangsdatum tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint, tenzij anders is overeengekomen. Wij verwijzen hier verder naar onze Algemene Voorwaarden die hierop van toepassing zijn