Voor wie?

Als u een flexibel contract heeft, kiest u zelf de dagen waarop u opvang nodig heeft. Deze regeling is dus niet van toepassing. Heeft u een contract op vaste dagen, dan is deze regeling van toepassing op de 40 schoolweken. De dagen uit de 8 of 12 (basisschool-)vakantieweken staan standaard op uw vaste dag, maar u kunt deze ruilen volgens deze ruilregeling. 

Naast de verschillende contractvormen kan het altijd voor komen dat u een contractdag niet gebruikt of juist op een andere dag nodig hebt. Daarvoor kunt u dagen zonder bijkomende kosten ruilen. Uiteraard zitten daar wel een paar regels aan vast omdat ook wij gehouden zijn aan maximale groepsgroottes en aantallen leidsters per groep kinderen. Wij willen die regels graag bij u onder de aandacht brengen. Zo wordt kwaliteit, zekerheid en flexibiliteit gecombineerd in een opvang die voor uw kind rust en veiligheid biedt!

Gewoonlijk brengt u uw kind op vaste dagen, incidenteel kan het voorkomen dat u hiervan wilt afwijken. Het is mogelijk om een vaste dag te wisselen voor een dag dat uw kind gewoonlijk niet komt. Voorwaarde hierbij is wel dat:

  • op de kinderdagopvang groep ruimte moet zijn om deze opvang te bieden.
  • In principe is de opvang, ook bij ruilen, in de eigen stamgroep van uw kind. Mocht opvang in de stamgroep niet mogelijk zijn, kan door de groepsleiding voorgesteld worden de opvang in een andere groep plaats te laten vinden. Als u als ouder hiermee akkoord gaat, geeft u toestemming dat er voor die dag afgeweken wordt van de stamgroep. Hiervoor moet u een formulier tekenen op het moment dat u uw kind naar de opvang brengt.
  • u kunt een hele dag alleen als hele dag ruilen, dus niet opsplitsen in losse dagdelen of losse uren.
  • als uw kind ziek is geworden op een contractdag en u haalt hem voor 12.00u op, heeft u voor die middag recht op een ruilmiddag.
  • u kunt een ochtend of verlengde ochtend wel verlengen naar een hele dag als dit op de groep mogelijk is.
  • u mag een niet gebruikte dag die u volgens contract af zou nemen binnen een maand voor of na de niet gebruikte dag opnemen. U kunt deze ruildag via de administratie KDV aanvragen. U geeft bij het aanvragen duidelijk aan dat het om een ruildag gaat. Als u dit niet zelf aangeeft, wordt de dag namelijk als extra genoteerd en gefactureerd.
  • over het incidenteel ruilen van dagen kunt contact opnemen met de administratie kdv (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
  • als u bevestigd krijgt dat de aangevraagde wisseling van dag mogelijk is, kunt u rekenen op een plaats.

Berekening van uren.

Bij het wisselen van dagen worden geen extra uren berekend, behalve wanneer het een wisseling van ochtend naar verlengde ochtend of hele dag betreft. Wij brengen in dat geval alleen het aantal extra gebruikte uren in rekening. De administratie gebruikt hiervoor de aanwezigheidslijsten en kijkt daarbij naar de datum die u doorgeeft als niet gebruikte dag. Wij adviseren u om dit soort data ook zelf in uw agenda te noteren.

Wijze van betaling en facturen.

De extra afgenomen uren worden apart gefactureerd. De betaling geschiedt altijd achteraf per automatische incasso rond de 15e van de volgende maand, gelijktijdig met de automatische incasso van de vaste contractdagen. Alleen van de extra afgenomen uren ontvangt u een factuur. U ziet daarop ook op welke datum die uren afgenomen zijn.