De Bolster 4-12 jaar

  Locatie in cijfers
Totale oppervlakte binnenruimte 275 m 
Verdeling binnenruimte  
Lokaal 100 m2
Speelzaal 101 m
Groepslokaal 74   m
Aantal binnenspeelruimtes 4
Buitenspeelruimte 380 m2 (ca.)
Maximale groepsgrootte 70 kinderen

 

  Locatie overzicht
Kinderdagopvang 0-4 jaar JA
Peuterarrangement JA 
Educatief Cluster JA 
Voorschoolse opvang 4-12 jaar MA-DI-WO-DO-VR
Naschoolse opvang 4-12 jaar MA-DI-DO 
Opvang woensdag en vrijdag Kempenlandstraat
Vakantie opvang 4-12 jaar Wilgenstraat 
Opvang op schoolvrije dag Wilgenstraat
Bezoekende basisscholen Bolster 
   
Adres Ericastraat 33
  5271 KL
Telefoonnummer 06-13515211
LRK-nummer 684564968
Inspectierapport  pdf icon

 

Beschrijving Binnenspeelruimte

De BSO en kinderopvang is in een ruimte die voorheen als klaslokaal in gebruik was in de basisschool de Bolster. Deze ruimte is nu volledig in gebruik voor de kinderopvang en BSO ( zowel ‘s middags als ‘s morgens de voorschoolse opvang) en daar ook specifiek voor ingericht. Het lokaal ligt tussen een kleutergroep, de toiletten en de speelzaal, vlakbij de centrale ruimte van de school. Als entree wordt de buitendeur naar de speelplaats gebruikt. De kinderen komen via deze deur, direct in de groep binnen en hebben dus ook op deze manier toegang tot de speelplaats. Het is een kleurrijke groep met verschillende speelhoeken. Midden in de ruimte staat een grote speelauto en tegen de wand een groot speeltoestel. De toiletgroep ligt naast de groep.
Als u deze ruimte via de binnendeur verlaat komt u in de hal die leidt naar de andere groepen van de BSO. Deze grote ruimte is door een kastenwand verdeeld in twee kleinere ruimtes. Aan de ene zijde van de kastenwand is een knutselruimte met een keukentje. Daar kan ook gegeten en gedronken worden. De kinderen vinden hier vier tafelgroepen voor allerlei activiteiten. Aan de andere zijde van de kastenwand is een hoek met tafels waar spelletjes gespeeld kunnen worden..
In de speelhal is veel open ruimte voor sport-spel activiteiten. Deze speelhal wordt onder schooltijden door de onderbouw gebruikt als gymzaal. Deze ruimte kan ook gebruikt worden als bioscoopruimte waarbij de matten op de grond worden gelegd en de kinderen lekker kunnen relaxen en tv / film kijken.
Aangrenzend aan de BSO-ruimte wordt de toiletgroep van school gebruikt door de kinderen van de buitenschoolse opvang.

Beschrijving Buitenspeelruimte

Op de aangrenzende buitenspeelruimte kunnen de kinderen spelen op en in diverse speeltoestellen. Zo staat er een klauterbaan met glijbaan, duikelstangen, een grote zandbak en een speelhuisje. De ondergrond van dit deel van het buitenterrein bestaat uit houtsnippers en kunstgras zodat overal veilig gespeeld kan worden. Het terrein is met een hekwerk en begroeiing afgezet. Er zijn twee poorten in de omheining die uitkomen op het trottoir rondom de school. Een poort is tijdens het buitenspelen onder BSO-tijd altijd op slot, de andere poort is dicht maar niet op slot. Ouders kunnen via deze poort de BSO bereiken. Aan de school, grenzend aan de buitenruimte is een ruimte waarin het buitenspeelmateriaal voor de BSO is opgeslagen.

Beschrijving Omgeving locatie

De locatie in de Bolster grenst aan een rustige weg rondom school. Links en rechts van de ingang zijn een aantal parkeerplaatsen, de andere zijde van de straat is bebouwd met woonhuizen. Locatie de Bolster is gevestigd in een woonwijk. Door de bomen en begroeiing rondom de speelplaats, oogt de omgeving groen. Op loopafstand van de Bolster bevindt zich locatie de Wilgenstraat.

Basisgroepen & Informatie over deze locatie

Als de school uit is gaan de kinderen van de BSO naar hun eigen basisgroep waar hun mentor (vaste leidster van de BSO) de tijd heeft voor een praatje, de kinderen kunnen vertellen wat hun bezig houdt of even verteld kan worden wat we die dag gaan doen. Soms gebruiken we die momenten voor een kringactiviteit, een gesprekje of een andere activiteit die gezellig is om even samen te doen. De kinderen krijgen dan ook fruit en drinken en mogen daarna zelf gaan spelen op de BSO. De basisgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen en een vaste leiding. Dit is altijd op een vaste plaats in de BSO. De groep waarin 4 tot en met 6 jarigen zitten bestaat uit maximaal 10 kinderen, de groep waarin 4 tot en met 12 jarigen zitten bestaat uit maximaal 11 kinderen en de groep waarin de 7 tot en met 12 jarigen zitten heeft maximaal 12 kinderen. Kinderen die incidenteel op een andere dag dan hun vaste contract dag komen gaan naar de basisgroep waar ze op hun vaste dag ook zitten. Kinderen met een flexibel contract gaan in de basisgroep die past bij hun leeftijd.
Bij de intake wordt u verteld in welke basisgroep en met welke mentor uw kind wordt ingedeeld. De indeling van de basisgroepen wordt lopende de jaren dat uw kind op de BSO is natuurlijk af en toe gewijzigd omdat kinderen ouder worden en naar een andere basisgroep gaan. Wij proberen het aantal wijzigingen voor uw kind zo laag mogelijk te houden, zodat uw kind zo lang mogelijk bij dezelfde mentor in de groep blijft. U kunt op de BSO altijd zien in welke basisgroep uw kind zit en wie de mentor van uw kind is, u mag daar ook altijd naar vragen.

Bso ’t Kasteeltje De Bolster heeft vier groepsruimtes van de school in gebruik , die vanuit de vierkante meters per kind geschikt zijn voor 70 kinderen. In deze ruimtes staan verschillende tafelgroepen zo opgesteld dat er diverse activiteiten mogelijk zijn. De meeste ruimtes zijn in eerste instantie ingericht voor schooldoeleinden.
Er is een bouwhoek en een speelzaal met spelmateriaal. In de speelzaal worden hutten en eigen hoekjes gemaakt met de spelmaterialen. Er staat ook een springkussen. In de knutselruimte staat een grote kast, waarin allerlei activiteiten staan. Spelletjes, stofjes, stiften, scharen, plak strijkkralen, enzovoorts. Ook is er een computer aanwezig die van 15.30 tot 16.30 aanstaat. Zo is er voor alle kinderen van diverse leeftijden keus voor het spel waar zij de middag (of voorschoolse ochtend) mee willen invullen. Iedere middag wordt er in de basis ruimte een activiteit onder begeleiding aangeboden. De keus wat kinderen willen doen is altijd aan de kinderen.

De keus is gemaakt voor grotere ruimtes met verschillende activiteiten zodat kinderen vrienden kunnen kiezen uit de hele groep waar zij graag mee willen spelen en wat zij willen gaan spelen. De mogelijkheden tot samenspelen en keus met wie je wil samen spelen zijn hierdoor veel groter, waardoor ook de ontwikkelingskansen van de kinderen vergroot worden. Doordat er verschillende leeftijden in de groep zijn kunnen broertjes en zusjes met elkaar spelen als zij dit willen, maar kunnen ze ook eigen vriendjes kiezen. Kinderen kunnen veel van elkaar leren doordat deze mogelijkheden geboden worden. Kinderen ervaren het als heel prettig dat zij de keus hebben. Natuurlijk is er altijd aandacht en ruimte voor de kinderen die zich even niet zo prettig voelen, onafhankelijk van hun leeftijd. Een van de leidsters maakt ruimte en tijd om de kinderen te ondersteunen die dat op dat moment nodig hebben zodat ze zich welkom en geborgen voelen.
Rond 16.30u krijgen alle kinderen nog de keuze tussen 2 snoepjes of een koekje De kinderen mogen dan om beurten met de trommels langs bij de anderen kinderen om uit te delen.

Hoofdcategorie: Locatie Info