De Kleine Beer 0-4 jaar

Hoofdcategorie: Locatie Info
  Locatie in cijfers
Totale oppervlakte binnenruimte 90,5 m 
Verdeling binnenruimte  
Peutergroep   52    m
Verticale groep   38,5 m
Aantal binnenspeelruimtes 2
Buitenspeelruimte  
Kleuterplein Kleine Beer          m2 (ca.)
Maximale groepsgrootte  
Peutergroep   14
Verticale groep   11

 

  Locatie overzicht
Kinderdagopvang 0-4 jaar MA-DI-DO-VR
Voorschoolse opvang 4-12 jaar MA-DI-DO
Naschoolse opvang 4-12 jaar MA-DI-DO 
Opvang 4-12 woensdag vrijdag Kempenland
Vakantie opvang 4-12 jaar MA-DI-DO
Opvang 4-12 op schoolvrije dag Kempenland
Bezoekende basisscholen Kleine Beer
   
Adres Westerbroek 2
  5258 SG
Telefoonnummer 073-5031922
LRK-nummer 233526407
Inspectierapport pdf icon

 

Beschrijving Groepsgrootte en Beroepskracht-Kind-Ratio

De peutergroep heeft een maximale groepsgrootte van 14 kinderen en de verticale groep is de maximale groepsgrootte 11 kinderen.
Er wordt geopend en afgesloten door een vaste leidster. Indien een leidster alleen is op de locatie heeft het kantoor op dat moment een achterwacht functie en is voor deze groepen direct beschikbaar om te komen helpen als dit nodig is. 
Er zijn 2 groepen; 1 verticale groep (0-4 jaar) en 1 peuterarrangement (2-4jaar). In het totaal zijn er maximaal 25 kinderen.
Er zijn maximaal 11 kinderen tegelijk aanwezig in de verticalegroep (0-4 jaar) met 2 leidsters.
Er zijn maximaal 14 kinderen tegelijk aanwezig in de peutergroep voor het peuterarrangement (2-4 jaar) met 2 leidsters.

Wij hanteren daarbij steeds de beroepskracht-kind-ratio zoals omschreven in het beleidsplan.

Er wordt geopend en afgesloten door een vaste leidster. Indien een leidster alleen is op de locatie heeft het kantoor op dat moment een achterwacht functie en is voor deze groepen direct beschikbaar om te komen helpen als dit nodig is.

Verdere informatie over deze locatie

Op deze locatie kunt u terecht voor opvang op de verticale groep (0-4 jaar) en opvang via het peuterarrangement (2 -4 jaar)
Het peuterarrangement is mogelijk voor kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar. Het peuterarrangement wordt tussen 8.30 uur tot 12.00 uur aangeboden. De kinderen van de kinderopvang kunnen hieraan deelnemen, maar tijdens deze uren kunnen ook kinderen instromen die alleen gebruikmaken van het peuterarrangement. Er wordt gewerkt met Puk en Co. Het programma bestaat uit thema’s waarin de aandacht wordt gevestigd op woorden, taal, rekenen en sociale vaardigheden. Hierdoor worden de kinderen extra gestimuleerd om zich goed te ontwikkelen.
De verticale groep biedt kinderopvang aan van 0 tot 4 jaar met een programma wat aansluit bij de leeftijden. Op het moment dat de kinderen 2 jaar zijn kunnen ouders kiezen of het kind in de ochtend bij het peuterarrangement aansluit tussen 8.30 uur en 12.00 uur De kinderen verlaten dan voor deze activiteit de vaste stamgroep om deel te nemen aan het programma in de peutergroep. Om 12.00 uur gaan zij weer terug naar de eigen groep.
De kinderdagopvang maakt deel uit van Educatief Cluster De Kleine Beer. Hier wordt ook voorschoolse, buitenschoolse en tussenschoolse opvang door Kindercentrum ’t Kasteeltje aangeboden. Er wordt op deze locatie in principe altijd met 3 groepen gewerkt n.l. verticale groep, peuterarrangement en buitenschoolseopvanggroep. Op rustige dagen of vakantieweken wordt met 1 groep gewerkt, kinderopvang en bso wordt samengevoegd.

Beschrijving Binnenspeelruimte

Het kindercentrum heeft 2 ruimtes binnen de Kleine Beer. De peutergroep is in een ruimte die voorheen als klaslokaal in gebruik was in de basisschool. Het lokaal ligt in het midden van de school en heeft een eigen ingang De ruimte wordt tussen 8.30 en 12.00 uur gebruikt voor het peuterarrangement, na schooltijd wordt deze ruimte ook gebruikt door de bso. In de groep zijn diverse speelhoeken. De ruimte is voorzien van een speelhuis met een boven en beneden verdieping wat extra mogelijkheden geeft. Het materiaal is tijdens de speelochtenden in deze groep is gericht op de kinderen van 2 tot 4 jaar. De toilet en verschoonruimte wordt samen gebruikt met de kinderopvanggroep die aangrenzend is. De kinderopvanggroep was voorheen een open tussenruimte en is nu een nieuw gemaakt lokaal voor kinderopvang, met een eigen slaapkamer, keuken en verschoonruimte. Deze ruimte is nu volledig in gebruik voor de kinderopvang en daar ook specifiek voor ingericht. Het is een verticale groep. Het is een kleurrijke groep met diverse speelhoeken, deze ruimte is ingericht met materialen voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Beschrijving Slaap en Verschoonruimte

De toilet en verschoonruimte wordt samen gebruikt met de kinderopvanggroep die aangrenzend is. De kinderopvanggroep was voorheen een open tussenruimte en is nu een nieuw gemaakt lokaal voor kinderopvang, met een eigen slaapkamer, keuken en verschoonruimte. Deze ruimte is nu volledig in gebruik voor de kinderopvang en daar ook specifiek voor ingericht.

Beschrijving Buitenspeelruimte

De buitenspeelruimte van de school wordt gebruikt, het achterste gedeelte bij het kleuterplein, hier is ook een zandbak gesitueerd, en tijdens het buitenspelen worden er voor de kleintjes pionnen neergezet om het terrein een afbakening te geven waar tussen de kinderen kunnen spelen.. De ondergrond van dit deel van het buitenterrein is betegeld. Het terrein is met een hekwerk en begroeiing afgezet. Er zijn twee poorten in de omheining die uitkomen op het fietspad naast de school. Deze poorten zijn tijdens het buitenspelen altijd dicht, maar niet op slot. Ouders kunnen via deze poorten het KDV bereiken. Aan de school, grenzend aan de buitenruimte is een ruimte waarin het buitenspel materiaal voor het KDV is opgeslagen

Beschrijving Omgeving locatie

De locatie de Kleine Beer grenst aan een rustig fietspad naast school. Links en rechts aan het einde van het fietspad zijn een aantal parkeerplaatsen. Locatie de Kleine Beer is gevestigd in een woonwijk. Door de bomen en begroeiing rondom de speelplaats, oogt de omgeving groen.

Beschrijving afwijking Beroepskracht - Kind - Norm

Het streven is altijd volgens de Beroepskracht-Kind-Norm te werken (het aantal leidsters per kind). Het kan zijn dat tussen 07.30 en 09.00 en/of 17.30 en 18.00 wordt afgeweken van die norm. Dit gebeurt maximaal 3 uur per dag, wat binnen de regels voor kinderdagopvang ook toegestaan is.