De Hoogstraat 0-4 jaar

  Locatie in cijfers
Totale oppervlakte binnenruimte 286 m 
Verdeling binnenruimte  
Narretjes   43,8 m
Draakjes    35,4 m
Lakeien    35,4 m
Torentjes   49,7 m2 
Kroontjes    49,7 m2 
Gezamenlijke Speelhal   72    m2
Aantal binnenspeelruimtes 6
Buitenspeelruimte  
  230 m2 (ca.) 
  130 m2 (ca.)
Maximale groepsgrootte  
Narretjes   16 kinderen
Draakjes   10   kinderen
Lakeien   9 kinderen
Torentjes   16 kinderen
Kroontjes  (met VVE) 16 kinderen
Bij samenvoeging van groepen   16 per groep

 

  Locatie overzicht
Kinderdagopvang 0-4 jaar JA 
Peuterarrangement JA 
Educatief Cluster NEE 
Voorschoolse opvang 4-12 jaar Kempenland
Naschoolse opvang 4-12 jaar MA-DI-DO 
Opvang woensdag en vrijdag Kempenland 
Vakantie opvang 4-12 jaar MA-DI-DO 
Opvang op schoolvrije dag JA 
Bezoekende basisscholen Springplank 
  Molenven
  Koningslinde
  Avonturier
(*alleen op schoolvrije dagen) Piramide* 
   
Adres Hoogstraat 58
  5261 LA
Telefoonnummer 073-6578835
LRK-nummer 112796369
Inspectierapport pdf icon

 

Beschrijving Groepsgrootte en Beroepskracht-Kind-Ratio

Draakjes:
Deze groep heeft 3 vaste leidsters, waarvan er per dag 2 aanwezig zijn.
Het is een dreumesgroep waarin kinderen van 0,5 tot 2,5 jaar aanwezig zijn.
Er zijn maximaal 10 kinderen tegelijk aanwezig in de groep met twee leidsters.
Lakeien:
Deze groep heeft 3 vaste leidsters.
Het is een babygroep waarin kinderen van 0 tot 1,5 jaar aanwezig zijn.
Er zijn maximaal 9 kinderen tegelijk aanwezig op de groep met drie leidsters.
Kroontjes- Narretjes:
Deze groep heeft drie vaste leidsters, waarvan er per dag 2 of 3 aanwezig zijn.
Het is een peutergroep waarin kinderen van 1 tot 4 jaar aanwezig zijn.
Er zijn maximaal 16 kinderen tegelijk aanwezig, waarbij afhankelijk van de beroepskracht-kind-ratio 2 of 3 leiders zijn.
De leidster-kind-ratio is afhankelijk van de samenstelling in leeftijden van de kinderen die de groep bezoeken.

Op rustige dagen worden groepen samengevoegd. Wij hanteren daarbij steeds de beroepskracht-kind-ratio zoals omschreven in het beleidsplan.
Als er binnen de baby/dreumes groep niet meer dan 9 kinderen zijn voegen we de Draakjes en Lakeien samen met 2 eigen leidsters. 
Als er binnen de baby/dreumes groep meer dan 9 kinderen zijn, worden er 2 groepsruimtes in gebruik genomen. 
Als er binnen de peutergroep meer dan 16 kinderen zijn, worden er 2 groepsruimtes in gebruik genomen.
Er wordt geopend en afgesloten door een vaste leidster van het team. Indien een leidster alleen is op de locatie heeft het kantoor op dat moment een achterwacht functie en is voor deze groepen direct beschikbaar om te komen helpen als dit nodig is.

Verdere informatie over deze locatie

Draakjes & Lakeien:
Per kind wordt er een schema bijgehouden van het dagritme, iedere dag ligt er een lijst klaar waar bijzonderheden of veranderingen op gemeld kunnen worden. De leidsters gebruiken deze lijsten ook en noteren per dag wat uw kind gegeten heeft, slaaptijden en bijzonderheden. Zo kan op het einde van de dag altijd een goede overdracht worden gegeven.
Kroontjes & Narretjes:
Op de peutergroep wordt met een vaste dagindeling gewerkt. Iedere avond staat op het mededelingenbord geschreven wat voor activiteiten er die dag zijn geweest.
BSO-ruimte:
Boven de kinderdagopvang zijn twee grote ruimtes voor de buitenschoolse opvang. Hier zijn onder andere een luchtkussen, mogelijkheden om een film te kijken, een keuken om te bakken en ruimte voor spelactiviteiten. De dreumesen en peuters gaan soms onder begeleiding boven spelen als de bso geen gebruik maakt van deze ruimtes.

Beschrijving Binnenspeelruimte

Bij binnenkomst in de hal komt u uit in een royale speelhal, in deze speelhal bevindt zich de garderobe. De vijf groepen zijn allemaal bereikbaar via deze speelhal. Iedere groep heeft een soort gelijke ruimte en is ingericht voor de leeftijd van de kinderen die daar spelen. Alles kan plaats vinden vanuit de groep. Ieder groep heeft een eigen keuken, verschoonruimte, slaapkamer en een buitendeur naar de buitenspeelplaats
Algemeen: Iedere groep heeft een eigen gedeelte van de garderobe, dit is aangegeven door op het betreffende gedeelte een naambordje van de groep. In de garderobe is plaats voor de stalling van maxi-cosi’s..De tassen van de kinderen worden bij de jassen in de garderobe gehangen. In de centrale speelhal staat verder een ballenbak, een speelhuisje en een speelrups. In deze hal kunnen ook activiteiten zoals dansen, poppenkast of loopspelletjes georganiseerd worden.

Beschrijving Slaap en Verschoonruimte

Iedere groep heeft de slaapkamer(s) direct aangrenzend in de groepsruimte en een eigen verschoonruimte. Ook zijn op iedere groep aangepaste toiletten aanwezig voor de dreumesen en peuters.

Beschrijving Buitenspeelruimte

De kinderdagopvang heeft de beschikking over twee aangrenzende verharde speelplaatsen, gelegen aan beide zijden van het gebouw. Elke groep beschikt over een buitendeur naar een van de speelplaatsen. Op iedere speelplaats staat een klimtoestel, zandbak en zijn er fietsen en rijdend ander materiaal aanwezig. Aan de zuidzijde zijn luifels gemonteerd. Aan de andere buitenspeelruimte grenst een speeltuin waar de bso gebruik van maakt.

Beschrijving Omgeving locatie

De locatie Hoogstraat staat vlakbij twee belangrijke doorgaande wegen in Vught; de Laagstraat en Repelweg. Aan de achterzijde van het gebouw is de politie gehuisvest, aan de zijkant is een locatie van Vivent. Links en rechts van de ingang zijn een aantal parkeerplaatsen, de andere zijde van de straat is bebouwd met woonhuizen. Aan de kant van de speeltuin is eerst nog een strook gras voordat de straat begint. Locatie de Hoogstraat is gevestigd in een woonwijk, en kinderen uit deze wijk spelen dan ook regelmatig samen met de kinderen van de BSO in de speeltuin. Door de bomen en begroeiing rondom het speelveld oogt de omgeving groen. Op loopafstand van de kinderdagopvang is een kinderboerderij die af en toe te voet bezocht wordt.

Beschrijving afwijking Beroepskracht - Kind - Norm

Het streven is altijd volgens de Beroepskracht-Kind-Norm te werken (het aantal leidsters per kind). Het kan zijn dat tussen 07.30 en 09.00 en/of 17.30 en 18.00 wordt afgeweken van die norm. Dit gebeurt maximaal 3 uur per dag, wat binnen de regels voor kinderdagopvang ook toegestaan is.

Hoofdcategorie: Locatie Info