De Kempenland 0-4 jaar

  Locatie in cijfers
Totale oppervlakte binnenruimte 340 m 
Verdeling binnenruimte  
Herautjes   36    m2
Koningskinderen   44,5 m2
Robin Hoodjes   49,5 m2
Harlekijntjes   49,5 m2
Troubadourtjes   60,5 m2
Gezamenlijke Speelhal   100  m2
Aantal binnenspeelruimtes 6
Buitenspeelruimte 650 m2 (ca.)
Maximale groepsgrootte  
Herautjes   9 (0-2 jaar)
Koningskinderen   9 (0-2 jaar)
Harlekijntjes  (met VVE) 16 (1-4 jaar)
Robin Hoodjes   16 (1-4 jaar)
Troubadourtjes   (met VVE) 16 (1-4 jaar)
Bij samenvoeging groepen   16 per groep

 

  Locatie overzicht
Kinderdagopvang 0-4 jaar JA 
Peuterarrangement JA 
Educatief Cluster NEE 
Voorschoolse opvang 4-12 jaar MA-DI-WO-DO-VR
Naschoolse opvang 4-12 jaar MA-DI-WO-DO-VR
Opvang woensdag en vrijdag JA 
Vakantie opvang 4-12 jaar MA-DI-WO-DO-VR
Opvang op schoolvrije dag JA 
Bezoekende basisscholen Schalm 
  Lichtstraat
  Piramide
  Mischa de Vries
   
Op WO en VR komen de BSO kinderen van verschillende andere locaties naar de Kempenland als hun eigen locatie gesloten is.
   
Adres Kempenlandstraat 1
  5262 GK
Telefoonnummer 073-6841234
LRK-nummer 192485878
Inspectierapport pdf icon

 

Beschrijving Groepsgrootte en Beroepskracht-Kind-Ratio

Herautjes - Konings Kinderen: Deze groepen hebben 3 vaste leidsters. Het zijn babygroepen waarin kinderen van 0 tot 1,5 jaar aanwezig zijn. Er zijn maximaal 9 kinderen tegelijk aanwezig op de groep met drie leidsters.
Harlekijntjes: Deze groepen heeft 2 vaste leidsters. Het is een dreumesgroep waarin kinderen van 1 tot 2,5 jaar aanwezig zijn. Er zijn maximaal 10 kinderen tegelijk aanwezig op de groep met drie leidsters
Robin Hoodjes – Troubadourtjes: Deze groepen hebben drie vaste leidsters, waarvan er per dag 2 of 3 aanwezig zijn. Het zijn peutergroepen waarin kinderen van 1 tot 4 jaar aanwezig zijn. Er zijn maximaal 16 kinderen tegelijk aanwezig met drie leidsters. Op rustige dagen werkt er een leidster met 7-8 kinderen.

Op rustige dagen vakantiedagen, woensdag en vrijdag worden groepen samengevoegd. Dit betekent dat de dreumes / peutergroepen samenwerken, de babygroep met de dreumesgroep of de dreumesgroep met de peutergroep. Wij hanteren daarbij steeds de beroepskracht-kind-ratio zoals omschreven is in het beleidsplan.

Van iedere groep is er een vaste leidster aanwezig om 7.30 uur om de dag te openen. Om 18.00 uur is er eveneens een bekende leidster om de dag af te sluiten. Dit met uitzondering van rustige dagen als er een leidster alleen op de groep werkt. Dan opent of sluit een collega van een andere groep. In dat geval wordt de specifieke informatie over uw kind wel eerst doorgesproken met de andere leidster.

Verdere informatie over deze locatie

Herautjes - Konings Kinderen: Per kind wordt er een schema bijgehouden van het dagritme, iedere dag ligt er een lijst klaar waar bijzonderheden of veranderingen op gemeld kunnen worden. De leidsters gebruiken deze lijsten ook en noteren per dag wat uw kind gegeten heeft, slaaptijden en bijzonderheden. Zo kan op het einde van de dag altijd een goede overdracht worden gegeven.
Harlekijntjes: Op de dreumesgroep zijn vaste elementen in de dag. Verder wordt vooral gekeken wat de kinderen nodig hebben en dat wordt aangeboden.
Robin Hoodjes  - Troubadourtjes: Op de dreumes / peutergroep wordt met een vaste dagindeling gewerkt. Iedere avond staat op het mededelingenbord geschreven wat voor activiteiten er die dag zijn geweest.

BSO-ruimte: Boven de kinderdagopvang zijn verschillende ruimtes voor de buitenschoolse opvang. Hier zijn onder andere een luchtkussen, mogelijkheden om een film te kijken, een keuken om te bakken en ruimte voor spelactiviteiten. De dreumesen en peuters gaan soms onder begeleiding boven spelen als de bso geen gebruik maakt van deze ruimtes.

Beschrijving Binnenspeelruimte

Bij binnenkomst in de hal komt u uit in een royale speelhal, achter in de speelhal bevindt zich de garderobe. De vijf groepen zijn allemaal bereikbaar via deze speelhal. Iedere groep heeft een soort gelijke ruimte en is ingericht voor de leeftijd van de kinderen die daar spelen. Alles kan plaats vinden vanuit de groep. Ieder groep heeft een eigen keuken, verschoonruimte, slaapkamer en twee groepen hebben een buitendeur naar de buitenspeelplaats en de andere groepen kunnen via de speelhal door de zijdeur naar buiten.
Algemeen: Iedere groep heeft een eigen gedeelte van de garderobe, dit is aangegeven door op het betreffende gedeelte een naambordje van de groep. In de garderobe is plaats voor de stalling van Maxi-cosi’s.De tassen van de kinderen worden bij de jassen in de garderobe gehangen. In de centrale speelhal staat verder een ballenbak, een speelhuisje en een auto. In deze hal kunnen ook activiteiten zoals dansen, poppenkast of loopspelletjes georganiseerd worden.

Beschrijving Slaap en Verschoonruimte

Iedere groep heeft de slaapkamer(s) direct aangrenzend in de groepsruimte en een eigen verschoonruimte.
Ook zijn op iedere groep aangepaste toiletten aanwezig voor de dreumesen en peuters.

Beschrijving Buitenspeelruimte

Deze locatie heeft de beschikking over een aangrenzende verharde speelplaats, gelegen aan beide zijkanten van het gebouw en achter het gebouw, afgescheiden met een hek en een groene heg. Via de centrale hal komen de kinderen aan de zijkant op de speelplaats. De Robin Hoodjes en Harlekijntjes hebben een deur die direct uitkomt op de speelplaats. Op de speelplaats staan een klimtoestel, schommel, speelauto, speelhuis en twee zandbakken. In een van de zandbakken is een zandmolen speeltoestel voor zandspel. Verder zijn er fietsen en rijdend ander materiaal aanwezig. De buitenruimte wordt ook door de bso gebruikt, maar kan gescheiden worden door een poort. Aan de achterzijde van de buitenspeelplaats zijn ook parkeerplaatsen voor de medewerkers van 't Kasteeltje. De gehele buitenspeelruimte is afgesloten met hekwerk waar veelal beplanting omheen is geplaatst.

Beschrijving Omgeving locatie

De locatie Kempenlandstraat staat vlakbij een doorgaande weg in Vught; de Laagstraat. Het ligt aan de rand van de woonwijk de Baarzen. Aan de achterzijde van het gebouw is een spoorlijn en aan de voorzijde een ruime parkeergelegenheid. Op loopafstand van de kinderdagopvang is een kinderboerderij en zijn er twee speeltuintjes in de wijk die af en toe te voet bezocht kunnen worden.

Beschrijving afwijking Beroepskracht - Kind - Norm

Het streven is altijd volgens de Beroepskracht-Kind-Norm te werken (het aantal leidsters per kind). Het kan zijn dat tussen 07.30 en 09.00 en/of 17.30 en 18.00 wordt afgeweken van die norm. Dit gebeurt maximaal 3 uur per dag, wat binnen de regels voor kinderdagopvang ook toegestaan is.

Hoofdcategorie: Locatie Info