De Wilgenstraat 0-4 jaar

  Locatie in cijfers
Totale oppervlakte binnenruimte 217 m 
Verdeling binnenruimte  
Kabouters   40,7 m2
Reuzen   40,7 m
Elfjes   40,7 m2 
Draken   51,6 m2
Gezamenlijke speelhal   43,3 m2
Aantal binnenspeelruimtes 5
Buitenspeelruimte 200 m2 (ca.)
Maximale groepsgrootte  
Kabouters   12 (0-2 jaar)
Reuzen   16 (1,5-4 jaar)
Elfjes 16 (2-4 jaar)
Draken 16 (2-4 jaar)
Bij samenvoegen van groepen   16 per groep

 

  Locatie overzicht
Kinderdagopvang 0-4 jaar JA
Kinderdagopvang 0-4 jaar MA-DI-WO-DO-VR
Voorschoolse opvang 4-12 jaar MA-DI-DO
Naschoolse opvang 4-12 jaar MA-DI-DO
Opvang woensdag en vrijdag Kempenlandstraat
Vakantie opvang 4-12 jaar MA-DI-DO
Bezoekende basisscholen Roald Dahl
(*alleen op schoolvrije dagen) Bolster*
   
Adres Wilgenstraat 18
  5271 JH
Telefoonnummer 073-5518749
LRK-nummer 204266373
Inspectierapport pdf icon

 

 

Beschrijving Groepsgrootte en Beroepskracht-Kind-Ratio

Deze locatie biedt plaats aan 4 groepen:
Kabouters baby-dreumesgroep (0-2 jaar), Draken peutergroep (2-4 jaar), de Elfjes dreumes / peutergroep (1-4 jaar) en de Reuzen peutergroep (2-4 jaar)

De Kabouters:
Dit is een baby-dreumesgroep waarin kinderen van 0-2 jaar geplaatst kunnen worden, op deze groep zijn maximaal 12 kinderen tegelijk aanwezig met drie leidsters
De Reuzen:
Dit is een peutergroep waarin kinderen van 2-4 jaar geplaatst kunnen worden, op deze groep zijn maximaal 16 kinderen aanwezig met twee leidsters.
De Draken:
Dit is een peutergroep waarin kinderen van 2-4 jaar geplaatst kunnen worden , op deze groep zijn maximaal 14 kinderen aanwezig met twee leidsters.
Op dit moment wordt deze ruimte gebruikt voor de drie plus kinderen om extra activiteiten aan te bieden.
De Elfjes:
Is op dit moment niet in gebruik
De Speelhal.
Wordt afwisselend gebruikt door de verschillende groepen

Op rustige dagen, vakantiedagen, woensdag en vrijdag worden groepen samengevoegd. Dit betekent dat de Kabouters en Reuzen samenwerken in de groep de Reuzen. Wij hanteren daarbij steeds de beroepskracht-kind-ratio zoals omschreven in het beleidsplan.

Als er binnen de hele dagopvang niet meer dan 12 kinderen zijn voegen we de Kabouters en Reuzen samen met 2 leidsters en gebruiken de ruimte van de Reuzen. 
Als er binnen de hele dagopvang meer dan 12 kinderen bij een verticale groep (van 0-4 jaar) zijn, worden er 2 groepsruimtes in gebruik genomen. In de derde ruimte worden extra activiteiten aangeboden voor de drie plus kinderen. Ons streven is dat de vaste leidster van de groep altijd aanwezig is.

Er wordt geopend en afgesloten door een vaste leidster van het team. Indien een leidster alleen is op de locatie heeft het kantoor op dat moment een achterwacht functie en is voor deze groepen direct beschikbaar om te komen helpen als dit nodig is

Verdere informatie over deze locatie

Doordat er een speelhal is kunnen alle groepen of een combinatie van een aantal kinderen hier gebruik van maken en gezamenlijke activiteiten ondernemen. Dit biedt vooral veel voordelen voor de kinderen omdat ze aan elkaar gewend raken. De overgang van de ene groep naar de andere gaat daardoor voor de kinderen makkelijker. In de speelhal staat onder andere een glijbaantje en rijdend materiaal. Op dezelfde locatie is ook de BSO (4-12 jaar) gevestigd. Zij spelen in een aparte ruimte die grenst aan de gezamelijke speelplaats. 

Beschrijving Binnenspeelruimte

Vanaf 2009 is deze locatie gehuisvest in een nieuwbouw, deze bestaat uit twee verdiepingen. Je komt binnen in de garderobe op de begane grond. De Elfjes en Draken bevinden zich op halve trap hoogte op de eerste verdieping. De Kabouters en de Reuzen gaan met een halve trap naar beneden. De groepen Kabouters, Reuzen en Elfjes zijn voorzien van een keuken, verschoonruimte en slaapkamer. De groep de Draken heeft een keuken en toiletgroep. De speelruimte is ingericht naar de leeftijden van de kinderen. Op de benedenverdieping is ook een speelhal die door alle groepen gebruikt wordt. De trappen zijn afsluitbaar zodat de kinderen niet zelf de trap op kunnen klimmen als er geen leidster bij aanwezig is.

Beschrijving Slaap en Verschoonruimte

De Kabouters, Reuzen en Draken hebben direct aan de groep grenzend een slaapkamer en verschoonruimte met kleine wc-tjes om te leren zindelijk te worden.

Beschrijving Buitenspeelruimte

De buitenruimte is direct bereikbaar voor alle groepen, deze is achter en naast het gebouw. Hier is een overdekte zandbak, klim, klauter, en rijdend materiaal aanwezig..

Beschrijving Omgeving locatie

Locatie Wilgenstraat ligt in een rustige omgeving met aan weerskanten veel groen. Er is een bosje tegenover de locatie waar de kinderen vaak, onder begeleiding naar toe gaan. Ook ligt er een speeltuin in de buurt waar regelmatig gebruik van gemaakt wordt. Bij de entree zijn voldoende parkeerplaatsen.

Op rustige dagen

Omdat er maar twee vaste groepen zijn en ook vaste leiding geven we de kinderen de volgende kansen als de leidster-kind ratio dit toestaat:

  • De kinderen van de Kabouters mogen op de grote speelplaats spelen, om zichzelf meer uitdaging te geven als de kinderen er aan toe zijn. Voordat de kinderen definitief over gaan naar de groep de Reuzen mogen ze oefenen/ spelen bij de Reuzen. Er wordt dan gekeken naar de ontwikkeling van de kinderen, het is niet altijd het oudste kind maar het kind dat er aan toe is.
  • De kinderen van de Reuzen mogen ook bij behoefte aan minder prikkels naar de Kabouters

Beschrijving afwijking Beroepskracht - Kind - Norm

Het streven is altijd volgens de Beroepskracht-Kind-Ratio te werken (het aantal leidsters per kind). Het kan zijn dat tussen 07.30 - 08.30, 13.30 - 15.00 en/of 17.30 - 18.00 wordt afgeweken van die norm. Dit gebeurt maximaal 3 uur per dag, wat binnen de regels voor kinderdagopvang ook toegestaan is.

Hoofdcategorie: Locatie Info