Inschrijven 0-4 jarigen

U vindt hier alle formulieren voor de inschrijving van 0-4 jarigen op een rij. 

Formulieren Inschrijving:

 pdf icon

Aanmeldingsformulier 0-4 jaar

 pdf icon

Formulier Automatische Incasso

 pdf icon

Algemene Voorwaarden 

 

Contract Algemeen

Wat u netto gaat betalen

  Wat gaat kinderopvang mij nu werkelijk per maand kosten? Een vraag die wij met regelmaat krijgen, maar die moelijk voor iedereen te beantwoorden is. Wat u netto per maand aan opvang kwijt bent is naast de contractvorm en uurprijs afhankelijk van het aantal kinderen wat u op de opvang hebt en wat u aan toeslag ontvangt. Om het snel inzichtelijk te maken kunt u via deze rekentool snel uitrekenen wat u nu werkelijk netto per maand kwijt bent. Benieuwd? Kijk dan bij TOESLAGEN op deze website en vul de rekentool in. Heeft u nog vragen? Laat het ons weten! Wij helpen u graag verder, ook als het om het aanvragen van de toeslag gaat.

  Aanmelden

   Het aanmelden van kinderen (0-12 jaar) kan op ieder gewenst moment, dus ook als het kind nog niet geboren is. Wij vragen de te verwachten geboortedatum als u besluit uw ongeboren kind in te schrijven. In het eerste contact wordt samen gekeken naar de meest geschikte locatie en vorm van opvang. Dit kan onder andere afhankelijk zijn van de dagen waarop de opvang gewenst is en of er broertjes / zusjes zijn die ook naar de kinderdagopvang of buitenschoolse opvang gaan of van de basisschool die uw kind bezoekt (of gaat bezoeken). Het is altijd mogelijk om eerst de locaties te bezoeken en / of kennis te maken met de groepsleiding van de betreffende locatie.
   Ouders die een kind willen aanmelden ontvangen een aanmeldingsformulier Kinderdagopvang (0-4 jaar) of Buitenschoolse Opvang (4-12 jaar). De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle vormen van kinderdagopvang bij Kindercentrum ’t Kasteeltje, de Privacy Policy en het beleidsplan vindt u op onze website www.t-kasteeltje.nl. Deze kunnen op verzoek ook toegestuurd of meegegeven worden. Door het aanmeldingsformulier in te vullen en in te sturen is uw kind aangemeld.

   Plaatsingsbeleid

    Uiterlijk 1 maand voor de ingangsdatum van het contract wordt het definitieve contract opgesteld. U ontvangt van ons na aanmelding een offerte/contract en een formulier voor de Automatische Incasso indien er plaatsingsmogelijkheden zijn. Nadat door u het contract en het formulier voor Automatische Incasso zijn getekend en op onze administratie aanwezig zijn, wordt uw kind definitief geplaatst. Door het ondertekenen van het contract gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en de Privacy Policy. U vindt deze op de website. Op verzoek wordt een papieren exemplaar opgestuurd. Indien wij bij aanmelding geen (of gedeeltelijke) plaatsingsmogelijkheden hebben wordt u op de wachtlijst geplaatst en nemen wij contact met u op zodra er mogelijkheden zijn.

    Uurtarief, facturen en betaling

     Uurtarief Kinderdagopvang 2023 (0-4 jaar)

     Vast contract 52 weken
     €8,97
     Vast contract 48 weken
     € 9,42 
     Vast contract 40 schoolweken            
     € 9,92 
     Flexibel contract 
     €10,00

     Uurtarief Buitenschoolse Opvang 2023 (4-12 jaar)

     Vast contract 52 weken
     € 8,40 
     Vast contract 48 weken
     € 8,81
     Vast contract 40 schoolweken
     € 9,26 
     Flexibel contract 
     € 9,75 
     Voorschoolse Opvang 40 weken 
     € 9,26 
     Voorschoolse Opvang Flexibel 
     € 9,75

     Benieuwd welke contractvorm het beste bij u past?

     Kijk hier voor een keuzehulp bij Kinderdagopvang (0-4 jaar)Kijk hier voor een keuzehulp bij Buitenschoolse Opvang (4-12 jaar)

     Facturen

     De factuur voor de vaste contractvormen ontvangt u rond de 20e van de betreffende maand.
     Bij een flexibel contract ontvangt u de factuur rond de 28e van de betreffende maand.
     Facturen ontvangt u altijd per e-mail op het door opgegeven adres.

     Betaling

     De betaling geschiedt altijd achteraf per automatische incasso rond de 15e van de volgende maand.

     Kinderopvangtoeslag en jaaropgave

      Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?


      Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner allebei werken of een opleiding volgen. U kunt de toeslag ook krijgen als u niet werkt, maar uw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een reïntegratietraject te volgen via UWV of de gemeente. Verder moet uw kind naar een geregistreerde kinderopvanginstelling gaan. Lees meer over de precieze voorwaarden op de website van de belastingdienst: www.toeslagen.nl

      Jaaropgave


      Als alle facturen over het afgelopen jaar zijn voldaan, ontvangt u medio januari de jaaropgave van Kindercentrum ’t Kasteeltje per mail. Hierop staat het totaal aantal uren kinderopvang over het afgelopen kalenderjaar. 

      Hoe werkt kinderopvangtoeslag?

      Uw kinderopvangtoeslag kunt u eenvoudig aanvragen met het Aanvraag- en wijzigingsprogramma kinderopvangtoeslag of via de kinderopvangtoeslag app.
      Het Aanvraag- en wijzigingsprogramma kinderopvangtoeslag kunt u downloaden op www.toeslagen.nl.

      U hoeft maar 1 keer kinderopvangtoeslag aan te vragen. Daarna krijgt u de toeslag elk jaar vanzelf.
      Binnen 2 maanden na uw aanvraag bij de belastingdienst krijgt u bericht over de hoogte van uw kinderopvangtoeslag.
      Vanaf dan krijgt u ook kinderopvangtoeslag.  

      • U krijgt rond de 20e van de maand uw kinderopvangtoeslag voor de volgende maand.
      • U kunt er voor kiezen om uw kinderopvangtoeslag rechtstreeks door de belastingdienst aan kindercentrum 't Kasteeltje over te laten maken; u ontvangt dan facturen waarop de ontvangen kinderopvangtoeslag in mindering is gebracht.
      • Denk er aan, dat als u lopende het jaar meer of minder dagen gaat gebruiken, u dit zelf door moet geven bij de belastingsdienst. Geeft u een wijziging door? Dan krijgt u een nieuwe voorschotbeschikking.
      • Aan het einde van het kalenderjaar krijgt u automatisch de voorschotbeschikking voor het volgende kalenderjaar. Opnieuw aanvragen is dus niet nodig. Wel is het van belang dat u de nieuwe uurtarieven doorgeeft bij de belastingdienst.
      • In de loop van dat jaar krijgt u de definitieve berekening van de kinderopvangtoeslag van het afgelopen jaar, de 'beschikking definitieve berekening'.
      • Hiervoor heeft u een jaaropgave van het werkelijk aantal uren kinderopvang nodig.
      • Let op: Kindercentrum ’t Kasteeltje factureert achteraf en u ontvangt kinderopvangtoeslag vooraf! Dit betekent dat u 2 x kinderopvangtoeslag heeft ontvangen, voordat de eerste maand geïncasseerd wordt. 

      Opzegging en gedeeltelijke opzegging van het contract

       Er geldt bij alle vormen van opvang die door Kindercentrum ’t Kasteeltje geboden worden een opzegtermijn van 1 maand.
       Dit geldt zowel voor volledige beëindiging van het contract, als voor het opzeggen van 1 of meerdere dagen binnen uw contract.
       Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren, dit kan per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
       In enkele gevallen heeft Kindercentrum ‘t Kasteeltje het recht de door u gehuurde kindplaats te weigeren c.q. zonder 1 maand opzegging de plaatsingsovereenkomst te beëindigen: Wij verwijzen hier dan ook nadrukkelijk naar de Algemene Voorwaarden.


       Contract 0-4

       Kiezen van de juiste contractvorm

        Voor de kinderen van de Kinderdagopvang (0-4 jaar) zijn er 4 contractvormen;

        • Opvang op vaste dagen voor 52 weken
        • Opvang op vaste dagen voor 48 weken
        • Opvang op vaste dagen voor 40 schoolweken
        • Flexibele contract

        Voor alle contractvormen geldt dat u kunt kiezen uit opvang voor hele dagen, ochtenden, middagen en verlengde ochtenden. Het Peuterarrangement is altijd in combinatie met een 40 weken contract (Puterarrangement is altijd alleen in de schoolweken). Dit wordt ook op alle locaties aangeboden.

        Opvang op vaste dagen 52 weken:

        • u bent verzekerd van een opvangplaats op de dagen van de week die u kiest, gedurende het hele kalenderjaar.
        • u betaalt het lage uurtarief (zie uurtarief).
        • mits er plaats is op de groep, kunt u een vaste dag tot een maand ervoor of erna ruilen als dat een keer beter uitkomt.
        • mits er plaats is op de groep, kunt u op ieder moment een extra dag aanvragen buiten uw vaste dagen, u betaalt voor die extra uren ook het lage tarief.
        • u betaalt een vast bedrag per maand waarbij aan het einde vn een kalenderjaar eventuele extra uren apart worden gefactureerd.

        Opvang op vaste dagen 48 weken:

        • u bent verzekerd van een opvangplaats op de dagen van de week die u kiest, gedurende de 40 weken van de basisschool en in 8 zelfgekozen basisschoolvakantieweken
        • u betaalt een iets hoger uurtarief (zie uurtarief).
        • mits er plaats is op de groep, kunt u een vaste dag tot een maand ervoor of erna ruilen als dat een keer beter uitkomt.
        • mits er plaats is op de groep, kunt u op ieder moment een extra dag aanvragen buiten uw vaste dagen, u betaalt voor die extra uren het hogere tarief.
        • u betaalt een vast bedrag per maand waarbij eventuele extra uren apart worden gefactureerd.

        Opvang op vaste dagen 40 weken:

        • u bent verzekerd van een opvangplaats op de dagen van de week die u kiest, gedurende de 40 weken van de basisschool.
        • u betaalt het hoge uurtarief (zie uurtarief).
        • mits er plaats is op de groep, kunt u een vaste dag tot een maand ervoor of erna ruilen als dat een keer beter uitkomt.
        • mits er plaats is op de groep, kunt u op ieder moment een extra dag aanvragen buiten uw vaste dagen, u betaalt voor die extra uren het hoge tarief.
        • u betaalt een vast bedrag per maand waarbij eventuele extra uren worden toegevoegd aan de vaste maand factuur.

        Flexibele opvang:

        • u overlegt per keer met de administratie Kinderdagopvang als u een dag opvang wilt gebruiken.
        • er wordt per aanvraag gekeken of er plaats is op de groep, pas na de bevestiging bent u zeker van een plaats.
        • u betaalt het hoge uurtarief (zie uurtarief).
        • aanvragen kan in alle 52 weken, dus ook in basisschoolvakanties.
        • u betaalt achteraf per maand de gebruikte uren.

        Opvang op vaste hele dagen 52, 48 of 40 weken

         Voor wie?

         Als u op vaste dagen gedurende een langere periode gebruik wilt maken van de kinderdagopvang tussen 07.30u en 18.00u kiest u voor deze optie. U geeft aan op welke dag(-en) van de week u opvang wilt. Dit geldt dan voor alle weken tijdens de looptijd van het contract.

         Annuleren van een vaste contractdag

         Als u een vaste contractdag om wat voor reden dan ook niet gaat gebruiken, is er de mogelijkheid deze te ruilen. Kijk voor meer informatie bij Incidenteel ruilen van dagdelen. De vaste contractdagen worden altijd gefactureerd, ook als u deze niet gebruikt.

         Berekening van uren.

         Berekening van de uren is afhankelijk van de dagen en contractvorm die u kiest (52, 48 of 40 weken). Voor 1 dag opvang per week wordt 10,5 uur gerekend (07.30u-18.00u).

         Contract  
           1 dag 
         Uren op jaarbasis 
         Per maand
          52 weken   10,5 uur   546 uur  45,5 uur 
          48 weken   10,5 uur  504 uur  42 uur
         40 weken   10,5 uur   420 uur  35 uur


         Dagen die u vastlegt in het contract, maar die door welke reden dan ook niet door u opgenomen worden, worden wel gefactureerd. Indien er een feestdag op uw vaste dag valt, waardoor het Kindercentrum gesloten is, wordt deze dag wel gefactureerd.  U kunt voor deze dag wel gebruik maken van de regeling Incidenteel ruilen van contractdagen.

         Looptijd

         Een contract voor opvang op vaste dagen wordt gesloten van ingangsdatum tot de dag waarop uw kind 4 jaar wordt. Uiterlijk 1 maand voordat een prijswijziging in gaat, ontvangt u van ons bericht. Indien u wijzigingen wilt aanbrengen in het contract dient u dit schriftelijk door te geven aan de Administratie KDV. Dit mag ook per email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. In alle gevallen geldt een opzegtermijn van 1 maand.

         Wijze van betaling en factuur

         Opvang op vaste dagen wordt op het eind van iedere maand gefactureerd (rond de 20e van de maand ontvangt u de factuur per mail) en rond de 15e van de volgende maand automatisch afgeschreven. U betaalt dus achteraf.

         Ochtendopvang 52, 48 of 40 weken

          Voor wie?

          Als u op vaste dagen gedurende een langere periode gebruik wilt maken van de kinderdagopvang tussen 07.30u en 13.30u kiest u voor deze optie. U geeft aan op welke ochtend(-en) van de week u opvang wilt. Dit geldt dan voor alle weken tijdens de looptijd van het contract.

          Annuleren van een vaste contractdag

          Als u een vaste contractdag om wat voor reden dan ook niet gaat gebruiken, is er de mogelijkheid deze te ruilen. Kijk voor meer informatie bij Incidenteel ruilen van dagdelen. De vaste contractdagen worden altijd gefactureerd, ook als u deze niet gebruikt.

          Berekening van uren.

          Berekening van de uren is afhankelijk van het aantal dagen en contractvorm die u kiest (52, 48 of 40 weken). Voor 1 dag ochtendopvang wordt 6 uur gerekend (07.30u-13.30u).

          Contract  
            1 dag   
          Uren op jaarbasis 
          Per maand
           52 weken   6 uur   312 uur  26 uur 
           48 weken   6 uur  288 uur  24 uur
          40 weken   6 uur   240 uur  20 uur


          Ochtenden die u vastlegt in het contract, maar die door welke reden dan ook niet door u opgenomen worden, worden wel gefactureerd. Indien er een feestdag op uw vaste dag valt, waardoor het Kindercentrum gesloten is, wordt deze dag wel gefactureerd. U kunt voor deze dag wel gebruik maken van de regeling Incidenteel ruilen van dagdelen.

          Looptijd

          Een contract voor opvang op vaste dagen wordt gesloten van ingangsdatum tot de dag waarop uw kind 4 jaar wordt. Uiterlijk 1 maand voordat een prijswijziging in gaat, ontvangt u van ons bericht. Indien u wijzigingen wilt aanbrengen in het contract dient u dit schriftelijk door te geven aan de Administratie KDV. Dit mag ook per email. In alle gevallen geldt een opzegtermijn van 1 maand.

          Wijze van betaling en factuur

          Opvang op vaste dagen wordt op het eind van iedere maand gefactureerd (rond de 20e van de maand ontvangt u de factuur per mail) en rond de 15e van de volgende maand automatisch afgeschreven. U betaalt dus achteraf.

          Verlengde Ochtendopvang 52, 48 of 40 weken

           Voor wie?

           Als u op vaste dagen gedurende een langere periode gebruik wilt maken van de kinderdagopvang tussen 07.30u en 15.00u kiest u voor deze optie. U geeft aan op welke ochtend(-en) van de week u opvang wilt. Dit geldt dan voor alle weken tijdens de looptijd van het contract.

           Annuleren van een vaste contractdag

           Als u een vaste contractdag om wat voor reden dan ook niet gaat gebruiken, is er de mogelijkheid deze te ruilen. Kijk voor meer informatie bij Incidenteel ruilen van dagdelen. De vaste contractdagen worden altijd gefactureerd, ook als u deze niet gebruikt.

           Berekening van uren.

           Berekening van de uren is afhankelijk van het aantal dagen en contractvorm die u kiest (52, 48 of 40 weken). Voor 1 dag verlengde ochtendopvang wordt 7,5 uur gerekend (07.30u-15.00u). 

           Contract  
            1 dag 
           Uren op jaarbasis 
           Per maand
            52 weken  7,5 uur   390 uur  32,5 uur 
            48 weken  7,5 uur  360 uur  30 uur
           40 weken  7,5 uur   300 uur  25 uur


           Ochtenden die u vastlegt in het contract, maar die door welke reden dan ook niet door u opgenomen worden, worden wel gefactureerd. Indien er een feestdag op uw vaste dag valt, waardoor het Kindercentrum gesloten is, wordt deze dag wel gefactureerd. U kunt voor deze dag wel gebruik maken van de regeling Incidenteel ruilen van dagdelen.

           Looptijd

           Een contract voor opvang op vaste dagen wordt gesloten van ingangsdatum tot de dag waarop uw kind 4 jaar wordt. Uiterlijk 1 maand voordat een prijswijziging in gaat, ontvangt u van ons bericht. Indien u wijzigingen wilt aanbrengen in het contract dient u dit schriftelijk door te geven aan de Administratie KDV. Dit mag ook per email. In alle gevallen geldt een opzegtermijn van 1 maand.

           Wijze van betaling en factuur

           Opvang op vaste dagen wordt op het eind van iedere maand gefactureerd (rond de 20e van de maand ontvangt u de factuur per mail) en rond de 15e van de volgende maand automatisch afgeschreven. U betaalt dus achteraf.

           Middagopvang 52, 48 of 40 weken

            Voor wie?

            Als u op vaste dagen gedurende een langere periode gebruik wilt maken van de kinderdagopvang tussen 12.00u en 18.00u kiest u voor deze optie. U geeft aan op welke middag(-en) van de week u opvang wilt. Dit geldt dan voor alle weken tijdens de looptijd van het contract.

            Annuleren van een vaste contractdag

            Als u een vaste contractdag om wat voor reden dan ook niet gaat gebruiken, is er de mogelijkheid deze te ruilen. Kijk voor meer informatie bij Incidenteel ruilen van contractdagen De vaste contractdagen worden altijd gefactureerd, ook als u deze niet gebruikt.

            Berekening van uren.

            Berekening van de uren is afhankelijk van de dagen en contractvorm die u kiest (52, 48 of 40 weken). Voor 1 dag middagopvang wordt 6 uur gerekend (12.00u-18.00u).

            Contract  
             1 dag 
            Uren op jaarbasis 
            Per maand
            52 weken  6 uur  312 uur 26 uur 
            48 weken  6 uur 288 uur 24 uur
            40 weken  6 uur  240 uur 20 uur


            Middagen die u vastlegt in het contract, maar die door welke reden dan ook niet door u opgenomen worden, worden wel gefactureerd. Indien er een feestdag op uw vaste dag valt, waardoor het Kindercentrum gesloten is, wordt deze dag wel gefactureerd. U kunt voor deze dag wel gebruik maken van de regeling Incidenteel ruilen van contractdagen.

            Looptijd

            Een contract voor opvang op vaste dagen wordt gesloten van ingangsdatum tot de dag waarop uw kind 4 jaar wordt. Uiterlijk 1 maand voordat een prijswijziging in gaat, ontvangt u van ons bericht. Indien u wijzigingen wilt aanbrengen in het contract dient u dit schriftelijk door te geven aan de Administratie KDV. Dit mag ook per email. In alle gevallen geldt een opzegtermijn van 1 maand.

            Wijze van betaling en factuur

            Opvang op vaste dagen wordt op het eind van iedere maand gefactureerd (rond de 20e van de maand ontvangt u de factuur per mail) en rond de 15e van de volgende maand automatisch afgeschreven. U betaalt dus achteraf.

            Peuterarrangement (40 weken)

             Voor wie?

             Voor de kinderen van 2 tot 4 jaar wordt er op alle dagen van 08.30 uur tot 12.00 uur (tijden op schoollocaties is aansluitend aan de schooltijden) een Peuterarrangement aangeboden. Op maandag, dinsdag en donderdag kan dat van 08.30 tot 15.00. De kinderen van de kinderdagopvang nemen hier aan deel maar tijdens deze uren kunnen ook kinderen instromen die alleen gebruik maken van het Peuterarrangement. Er wordt gewerkt met het programma Uk & Puk wat goed aansluit bij het programma van de onderbouw van de basisschool.

             Als u gebruik wilt maken van het Peuterarrangement tussen 08.30u en 12.00u (tijden op schoollocaties is aansluitend aan de schooltijden) kiest u voor deze optie. U geeft aan op welke ochtend(-en) van de week u opvang wilt. Het peuterarrangement is alleen in de schoolweken (40 weken). De tijden zijn afhankelijk van de locatie en schooltijden waar het Peuterarrangement op aansluit.

             Annuleren van een vaste contractdag

             Als u een vaste contractdag om wat voor reden dan ook niet gaat gebruiken, is er de mogelijkheid deze te ruilen. Kijk voor meer informatie bij Incidenteel ruilen van dagdelen. De vaste contractdagen worden altijd gefactureerd, ook als u deze niet gebruikt.

             Berekening van uren.

             Berekening van de uren is afhankelijk van de dagen en schooltijden van de locatie die u kiest.
             Uitgaande van 1 dag van 08.30u – 12.00u gedurende de 40 schoolweken is de berekening als volgt: 40 x 3,5 uur = 140 uur.
             Verdeeld over 12 maanden komt dat neer op 11,66 uur per maand.
             Uitgaande van 1 dag van 08.30u – 12.15u gedurende de 40 schoolweken is de berekening als volgt: 40 x 3,75 uur = 150 uur.
             Verdeeld over 12 maanden komt dat neer op 12,5 uur per maand.

             Looptijd

             Een contract voor opvang op vaste dagen wordt gesloten van ingangsdatum tot de dag waarop uw kind 4 jaar wordt. Uiterlijk 1 maand voordat een prijswijziging in gaat, ontvangt u van ons bericht. Indien u wijzigingen wilt aanbrengen in het contract dient u dit schriftelijk door te geven aan de Administratie KDV. Dit mag ook per email. In alle gevallen geldt een opzegtermijn van 1 maand.

             Wijze van betaling en factuur

             Opvang op vaste dagen wordt op het eind van iedere maand gefactureerd (rond de 20e van de maand ontvangt u de factuur per mail) en rond de 15e van de volgende maand automatisch afgeschreven.
             U betaalt dus achteraf.

             Programma Uk & Puk 

             Een goede start is vaak bepalend voor de toekomst en alle kinderen verdienen een goede start op de basisschool. In de leeftijdsfase 0-6 jaar wordt de basis gelegd voor het verdere leven. Het is belangrijk dat in deze fase élk kind de kans krijgt zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Dit gebeurt in de thuissituatie en op het kinderdagverblijf. Door al op jonge leeftijd extra begeleiding te bieden, wordt de kans kleiner dat een kind aan de basisschool begint met een eventuele ontwikkelingsachterstand. Met Uk & Puk kunnen kinderen op jonge leeftijd meedoen aan een educatief programma. 

             Puk is een gekleurde handpop die door kleuters en peuters wordt gezien als een echt speelkameraadje en een allemansvriendje. Puk biedt de kinderen veiligheid en is de schakel tussen leidster en het kind. Het biedt de kinderen speelse activiteiten die aansluiten op het dagelijkse leven van de kinderen. Puk maakt dezelfde dingen mee als de kinderen en leeft daarom in een herkenbare wereld. Het programma bestaat uit tien thema’s en wordt opgedeeld in blokken van zes weken. In elk blok wordt aandacht besteed aan één thema waarin de nadruk ligt op woorden, taal, rekenen en sociale vaardigheden. Hierdoor worden de kinderen extra gestimuleerd om zich goed te ontwikkelen.

             Flexibele opvang

              Voor wie?

              Indien u zeer onregelmatig of incidenteel een dag(deel) nodig heeft, in schoolweken en / of op vakantiedagen, kiest u voor Flexibele opvang. Hierbij geeft u geen vaste dag op, maar overlegt u met de Administratie KDV uw wensen ten aanzien van dagen en tijden. Voorwaarde is wel dat de kinderen ingeschreven staan en dat er een kennismakingsgesprek met de groepsleiding heeft plaatsgevonden. Zolang het KDV ruimte heeft voor extra kinderen is het mogelijk om via de Flexibele opvang een plaats te reserveren. U dient dit dus tijdig aan te vragen. Hierover kunt u telefonisch of per email contact opnemen met de Administratie KDV. (Dus niet bij de groepsleiding). Als u daar bevestigd krijgt dat de aangevraagde Flexibele opvang mogelijk is, kunt u rekenen op een plaats. Het liefst verwerken wij deze aanvragen per email. Voor ons ligt dan schriftelijk vast welke dagen / tijden u wilt gebruiken en u ontvangt het antwoord meteen schriftelijk als bevestiging. Mondelinge afspraken kunnen soms tot communicatie fouten leiden wat voor beide partijen niet prettig is.

              Annuleren van een aangevraagde dag.

              Als u dit het aangevraagde dag(deel) om wat voor reden dan ook wilt annuleren dient u dit  24 uur vóór dat de opvang daadwerkelijk plaatsvindt aan te kondigen, anders wordt deze toch in rekening gebracht.

              Berekening van uren.

              Wij berekenen de uren volgens onderstaande tabel.Flexibele opvang kan alleen per dag of dagdeel worden afgenomen, dus niet per uur. Dit is ongeacht de tijd waarop u uw kind komt halen of brengen binnen de aangegeven tijden.

              Contract  
              Tijden 
              Uren
              Ochtendopvang  07.30 - 13.30  6 uur 
              Verlengde Ochtendopvang  07.30 - 15.00  7,5 uur
              Dagopvang  07.30 - 18.00  10,5 uur
              Peuterarrangement Niet mogelijk bij Flexibel

              Wijze van betaling en factuur

              Bij een flexibel contract ontvangt u per mail de factuur rond de 28e van de betreffende maand. De betaling geschiedt altijd achteraf per automatische incasso rond de 15e van de volgende maand.

              Extra afname van uren

               Voor wie?

               Het is mogelijk om extra opvang af te nemen op dagen / ochtenden die u niet heeft vastgelegd. Voorwaarde hierbij is wel dat:

               • Op de kinderdagopvang-groep ruimte moet zijn om deze extra opvang te bieden.
               • In principe gebeurt ook de extra afname in de eigen stamgroep van uw kind. Mocht opvang in de stamgroep niet mogelijk zijn, kan door de groepsleiding voorgesteld worden de opvang in een andere groep plaats te laten vinden. Als u als ouder hiermee akkoord gaat, geeft u toestemming dat er voor de periode van de extra afname afgeweken wordt van de stamgroep. Hiervoor moet u een formulier tekenen op het moment dat u uw kind naar de opvang brengt.

               Annuleren van een aangevraagde dag.

               Als u dit het aangevraagde dag(deel) om wat voor reden dan ook wilt annuleren dient u dit  24 uur vóór dat de opvang daadwerkelijk plaatsvindt aan te kondigen, anders wordt deze toch in rekening gebracht.

               Berekening van uren.

               Extra opvang wordt gefactureerd volgens het geldende contracttarief en kan alleen in overleg met de groepsleiding per dag of dagdeel worden afgenomen, dus niet per uur.

               Wijze van betaling en facturen.

               Bij een contract met vaste dagen voor 52 en 48 weken betaalt u een vast bedrag per maand waarbij aan het einde van het jaar eventuele extra uren apart worden gefactureerd. In eerste instantie worden de extra uren uit de "vakantie-uren"van respectievelijk 12 of 8 "vakantie-weken" gehaald.
               Bij een contract met vaste dagen voor 40 weken (dus zonder "vakantie-weken" betaalt u een vast bedrag per maand waarbij eventuele extra uren worden toegevoegd aan de vaste maand factuur.

               Incidenteel ruilen van contractdagen

                Voor wie?

                Als u een flexibel contract heeft, kiest u zelf de dagen waarop u opvang nodig heeft. Deze regeling is dus niet van toepassing. Heeft u een contract op vaste dagen, dan is deze regeling van toepassing op de 40 schoolweken. De dagen uit de 8 of 12 (basisschool-)vakantieweken staan standaard op uw vaste dag, maar u kunt deze ruilen volgens deze ruilregeling. 

                Wij bieden u graag zekerheid en flexibiliteit in onze kinderopvang. Zekerheid dat er altijd een oplossing mogelijk is als opvang nodig is. Dat geeft rust en veiligheid voor kinderen en ouders. Naast de verschillende contractvormen kan het altijd voor komen dat u een contractdag niet gebruikt of juist op een andere dag nodig hebt. Daarvoor kunt u dagen zonder bijkomende kosten ruilen. Uiteraard zitten daar wel een paar regels aan vast omdat ook wij gehouden zijn aan maximale groepsgroottes en aantallen leidsters per groep kinderen. Wij willen die regels graag bij u onder de aandacht brengen. Zo wordt kwaliteit, zekerheid en flexibiliteit gecombineerd in een opvang die voor uw kind rust en veiligheid biedt!

                Gewoonlijk brengt u uw kind op vaste dagen, incidenteel kan het voorkomen dat u hiervan wilt afwijken. Het is mogelijk om een vaste dag te wisselen voor een dag dat uw kind gewoonlijk niet komt. Voorwaarde hierbij is wel dat:

                • op de kinderdagopvang groep ruimte moet zijn om deze opvang te bieden.
                • In principe is de opvang, ook bij ruilen, in de eigen stamgroep van uw kind. Mocht opvang in de stamgroep niet mogelijk zijn, kan door de groepsleiding voorgesteld worden de opvang in een andere groep plaats te laten vinden. Als u als ouder hiermee akkoord gaat, geeft u toestemming dat er voor die dag afgeweken wordt van de stamgroep. Hiervoor moet u een formulier tekenen op het moment dat u uw kind naar de opvang brengt.
                • u kunt een hele dag alleen als hele dag ruilen, dus niet opsplitsen in losse dagdelen of losse uren.
                • als uw kind ziek is geworden op een contractdag en u haalt hem voor 12.00u op, heeft u voor die middag recht op een ruilmiddag.
                • u kunt een ochtend of verlengde ochtend wel verlengen naar een hele dag als dit op de groep mogelijk is.
                • u mag een niet gebruikte dag die u volgens contract af zou nemen binnen een maand voor of na de niet gebruikte dag opnemen. U kunt deze ruildag via de administratie KDV aanvragen. U geeft bij het aanvragen duidelijk aan dat het om een ruildag gaat. Als u dit niet zelf aangeeft, wordt de dag namelijk als extra genoteerd en gefactureerd.
                • over het incidenteel ruilen van dagen kunt contact opnemen met de administratie kdv (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
                • als u bevestigd krijgt dat de aangevraagde wisseling van dag mogelijk is, kunt u rekenen op een plaats.

                Berekening van uren.

                Bij het wisselen van dagen worden geen extra uren berekend, behalve wanneer het een wisseling van ochtend naar verlengde ochtend of hele dag betreft. Wij brengen in dat geval alleen het aantal extra gebruikte uren in rekening. De administratie gebruikt hiervoor de aanwezigheidslijsten en kijkt daarbij naar de datum die u doorgeeft als niet gebruikte dag. Wij adviseren u om dit soort data ook zelf in uw agenda te noteren.

                Wijze van betaling en facturen.

                De extra afgenomen uren worden apart gefactureerd. De betaling geschiedt altijd achteraf per automatische incasso rond de 15e van de volgende maand, gelijktijdig met de automatische incasso van de vaste contractdagen. Alleen van de extra afgenomen uren ontvangt u een factuur. U ziet daarop ook op welke datum die uren afgenomen zijn.

                Duur van het contract - Als uw kind (bijna) 4 wordt...

                 Het contract voor kinderdagopvang is mogelijk tot de dag waarop voor het kind de basisschool begint. Standaard loopt een contract bij Kindercentrum ’t Kasteeltje tot de dag waarop het kind 4 jaar wordt. Voor de periode tussen het bereiken van de 4 jarige leeftijd en de dag waarop het kind naar school gaat dient dan een apart contract opgemaakt te worden. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. 

                 Let op: kinderen gaan niet automatisch over van onze kinderdagopvang naar de Buiten Schoolse Opvang. U moet uw kind hier zelf voor aanmelden! Voor de overbrugging van de dag waarop uw kind 4 jaar wordt, en de dag dat uw kind daadwerkelijk naar school / de BSO gaat dient u een contract te laten maken!