Inschrijven 0-4 jarigen

U vindt hier alle formulieren voor de inschrijving van 0-4 jarigen op een rij. 

Formulieren Inschrijving:

 pdf icon

Aanmeldingsformulier 0-4 jaar

 pdf icon

Formulier Automatische Incasso

 pdf icon

Algemene Voorwaarden 

 

Contract Algemeen

Wat u netto gaat betalen

Wat gaat kinderopvang mij nu werkelijk per maand kosten? Een vraag die wij met regelmaat krijgen, maar die moelijk voor iedereen te beantwoorden is. Wat u netto per maand aan opvang kwijt bent is naast de contractvorm en uurprijs afhankelijk van het aantal kinderen wat u op de opvang hebt en wat u aan toeslag ontvangt. Om het snel inzichtelijk te maken kunt u via deze rekentool snel uitrekenen wat u nu werkelijk netto per maand kwijt bent. Benieuwd? Kijk dan bij TOESLAGEN op deze website en vul de rekentool in. Heeft u nog vragen? Laat het ons weten! Wij helpen u graag verder, ook als het om het aanvragen van de toeslag gaat.

Aanmelden

Het aanmelden van kinderen (0-12 jaar) kan op ieder gewenst moment, dus ook als het kind nog niet geboren is. Wel vragen wij de te verwachten geboortedatum als u besluit uw ongeboren kind in te schrijven. In het eerste contact wordt samen gekeken naar de meest geschikte locatie en vorm van opvang. Dit kan onder andere afhankelijk zijn van de dagen waarop de opvang gewenst is en of er broertjes / zusjes zijn die ook naar de kinderdagopvang of buitenschoolse opvang gaan of van de basisschool die uw kind bezoekt (of gaat bezoeken). Het is altijd mogelijk om eerst de locaties te bezoeken en / of kennis te maken met de groepsleiding van de betreffende locatie.
Ouders die een kind willen aanmelden ontvangen een aanmeldingsformulier. De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle vormen van kinderdagopvang bij Kindercentrum ’t Kasteeltje, de Privacy Policy en het beleidsplan vindt u op onze website www.t-kasteeltje.nl. Deze kunnen op verzoek ook toegestuurd of meegegeven worden. Door het aanmeldingsformulier in te vullen en in te sturen is uw kind aangemeld.

Plaatsingsbeleid

Uiterlijk 1 maand voor de ingangsdatum van het contract wordt het definitieve contract opgesteld. U ontvangt van ons het contract en een formulier voor de Automatische Incasso. Nadat door u het contract en het formulier voor Automatische Incasso zijn getekend en op onze administratie aanwezig zijn, wordt uw kind definitief geplaatst. Door het ondertekenen van het contract gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en de Privacy Policy. U vindt deze op de website. Op verzoek wordt een papieren exemplaar opgestuurd.

Betaling, uurtarief en facturen

Uurtarief Kinderdagopvang (0-4 jaar)

Vast contract 52 weken
Het tarief is per 1 januari 2022 de kinderdagopvang opvang € 8,44 per uur voor de vaste contracten van 52 weken. 

Vast contract 48 weken
Het tarief is per 1 januari 2022 voor de kinderdagopvang opvang € 8,86 per uur voor de vaste contracten van 48 weken. Bij deze contractvorm neemt u 40 schoolweken en 8 vakantieweken vaste dagen af. U heeft een vrije keuze welke 8 weken u van de 12 weken wilt gebruiken. Uw kind wordt in die vakantieweken op de vaste contractdag(-en) verwacht.

Vast contract 40 schoolweken & Flexibel contract
Het tarief is per 1 januari 2022 voor de kinderdagopvang opvang € 9,33 per uur voor de vaste contracten van 40 schoolweken. Bij deze contractvorm neemt u in de 40 schoolweken opvang af op vaste dagen, of u kiest voor flexibele opvang waarbij u geen gebruik maakt van vaste dagen maar per keer doorgeeft wanneer u opvang wenst. Bij alle contractvormen heeft u de keuze uit hele dagen, ochtenden, middagen, verlengde ochtenden of het peuterarrangement.

Afnemen van extra uren
Het afnemen van extra uren kan bij alle contractvormen. U betaalt voor de extra uren dan het uurtarief behorende bij het door u afgenomen contracttarief.

Uurtarief Buitenschoolse Opvang (4-12 jaar)

Vast contract 52 weken
Het tarief is per 1 januari 2022 voor de buitenschoolse opvang € 7,90 per uur voor de vaste contracten van 52 weken. Bij deze contractvorm neemt u 40 schoolweken en 12 vakantieweken vaste dagen af. In het contract wordt gerekend met 40 weken middagopvang en 12 weken hele dag opvang op de vaste contract dagen. De hele dagen van de 12 vakantieweken kunnen, ruimer dan de ruilregeling, het gehele kalenderjaar ingezet worden. Denk daarbij aan studie of schoolvrije dagen. U moet deze dagen wel binnen het kalenderjaar gebruiken. De dagen van de 40 schoolweken vallen wel onder de ruilregeling.

Vast contract 48 weken
Het tarief is per 1 januari 2022 voor de kinderdagopvang opvang € 8,29 per uur voor de vaste contracten van 48 weken. Bij deze contractvorm neemt u 40 schoolweken en 8 vakantieweken vaste dagen af. In het contract wordt gerekend met 40 weken middagopvang en 8 weken hele dag opvang op de vaste contract dagen. Daarbij heeft u een vrije keuze welke 8 van de 12 weken u wilt gebruiken. De hele dagen van de 8 vakantieweken kunnen, ruimer dan de ruilregeling, het gehele kalenderjaar ingezet worden. Denk daarbij aan studie of schoolvrije dagen. U moet deze dagen wel binnen het kalenderjaar gebruiken. De dagen van de 40 schoolweken vallen wel onder de ruilregeling.

Vast contract 40 schoolweken & Flexibel contract
Het tarief is per 1 januari 2022 voor de kinderdagopvang opvang € 8,71 per uur voor de vaste contracten van 40 schoolweken. Bij deze contractvorm neemt u in de 40 schoolweken opvang af op vaste dagen, of u kiest voor flexibele opvang waarbij u geen gebruik maakt van vaste dagen maar per keer doorgeeft wanneer u opvang wenst.

Afnemen van extra uren
Het afnemen van extra uren kan bij alle contractvormen. U betaalt voor de extra uren dan het uurtarief behorende bij het door u afgenomen contracttarief.

Betaling en Facturen

De betaling geschiedt altijd achteraf per automatische incasso rond de 15e van de volgende maand. In de maand van de eerste incasso ontvangt u van ons een factuur. Daarna krijgt u geen maandelijkse facturen. Van de extra afgenomen uren of bij een flexibel contract ontvangt u maandelijks een factuur. Na een prijswijziging ontvangt u in de maand van de eerste incasso eenmalig een nieuwe factuur waarop u alle gegevens kunt controleren

Kinderopvangtoeslag en jaaropgave

Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?


Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner allebei werken of een opleiding volgen. U kunt de toeslag ook krijgen als u niet werkt, maar uw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een reïntegratietraject te volgen via UWV of de gemeente. Verder moet uw kind naar een geregistreerde kinderopvanginstelling gaan. Lees meer over de precieze voorwaarden op de website van de belastingdienst: www.toeslagen.nl

Jaaropgave


Als alle facturen over het afgelopen jaar zijn voldaan, ontvangt u medio januari de jaaropgave van Kindercentrum ’t Kasteeltje per mail. Hierop staat het totaal aantal uren kinderopvang over het afgelopen kalenderjaar. U kunt een extra exemplaar op papier (of een overzicht van voorgaande jaren) aanvragen via de Administratie.  

Hoe werkt kinderopvangtoeslag?

Uw kinderopvangtoeslag kunt u eenvoudig aanvragen met het Aanvraag- en wijzigingsprogramma kinderopvangtoeslag.
Het Aanvraag- en wijzigingsprogramma kinderopvangtoeslag kunt u downloaden op www.toeslagen.nl.

U hoeft maar 1 keer kinderopvangtoeslag aan te vragen. Daarna krijgt u de toeslag elk jaar vanzelf.
Binnen 2 maanden na uw aanvraag bij de belastingdienst krijgt u bericht over de hoogte van uw kinderopvangtoeslag.
Vanaf dan krijgt u ook kinderopvangtoeslag.  

 • Kindercentrum ’t Kasteeltje schrijft per automatische incasso rond de 15e van de maand het verschuldigde bedrag van de afgelopen maand af.
 • U krijgt rond de 20e van de maand uw kinderopvangtoeslag voor de volgende maand.
 • Denk er aan, dat als u lopende het jaar meer of minder dagen gaat gebruiken, u dit zelf door moet geven bij de belastingsdienst. Geeft u een wijziging door? Dan krijgt u een nieuwe voorschotbeschikking.
 • Aan het einde van het kalenderjaar krijgt u automatisch de voorschotbeschikking voor het volgende kalenderjaar. Opnieuw aanvragen is dus niet nodig.
 • In de loop van dat jaar krijgt u de definitieve berekening van de kinderopvangtoeslag van het afgelopen jaar, de 'beschikking definitieve berekening'.
 • Hiervoor heeft u een jaaropgave van het werkelijk aantal uren kinderopvang nodig.

 

Opzegging en gedeeltelijke opzegging van het contract

Er geldt bij alle vormen van opvang die door Kindercentrum ’t Kasteeltje geboden worden een opzegtermijn van 1 maand.
Dit geldt zowel voor volledige beëindiging van het contract, als voor het opzeggen van 1 of meerdere dagen binnen uw contract.
Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren op de Administratie. Dit kan ook per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
In enkele gevallen heeft Kindercentrum ‘t Kasteeltje het recht de door u gehuurde kindplaats te weigeren c.q. zonder 1 maand opzegging de plaatsingsovereenkomst te beëindigen: Wij verwijzen hier dan ook nadrukkelijk naar de Algemene Voorwaarden.


Contract 0-4

Kiezen van de juiste contractvorm

Voor de kinderen van de Kinderdagopvang (0-4 jaar) zijn er 4 contractvormen;

 • Opvang op vaste dagen voor 52 weken
 • Opvang op vaste dagen voor 48 weken
 • Opvang op vaste dagen voor 40 schoolweken
 • Flexibele contract

Als u kiest voor opvang op vaste dagen voor 52 weken:

 • bent u verzekerd van een opvangplaats op de dagen van de week die u kiest, gedurende het hele kalenderjaar.
 • betaalt u het lage uurtarief (zie uurtarief).
 • kunt u een vaste dag tot een maand ervoor of erna ruilen als dat een keer beter uitkomt.
 • kunt u op ieder moment een extra dag aanvragen buiten uw vaste dagen, u betaalt voor die extra uren ook het lage tarief.
 • betaalt u een vast bedrag per maand waarbij eventuele extra uren apart worden gefactureerd.

Als u kiest voor opvang op vaste dagen voor 48 weken:

 • bent u verzekerd van een opvangplaats op de dagen van de week die u kiest, gedurende de 40 weken van de basisschool en in 8 zelfgekozen basisschoolvakantieweken
 • betaalt u een iets hoger uurtarief (zie uurtarief).
 • kunt u een vaste dag tot een maand ervoor of erna ruilen als dat een keer beter uitkomt.
 • kunt u op ieder moment een extra dag aanvragen buiten uw vaste dagen, u betaalt voor die extra uren het hogere tarief.
 • betaalt u een vast bedrag per maand waarbij eventuele extra uren apart worden gefactureerd.

Als u kiest voor opvang op vaste dagen voor 40 weken:

 • bent u verzekerd van een opvangplaats op de dagen van de week die u kiest, gedurende de 40 weken van de basisschool.
 • betaalt u het hoge uurtarief (zie uurtarief).
 • kunt u een vaste dag tot een maand ervoor of erna ruilen als dat een keer beter uitkomt.
 • kunt u op ieder moment een extra dag aanvragen buiten uw vaste dagen, u betaalt voor die extra uren het hoge tarief.
 • betaalt u een vast bedrag per maand waarbij eventuele extra uren apart worden gefactureerd.

Als u kiest voor flexibele opvang:

 • overlegt u per keer met de administratie Kinderdagopvang als u een dag opvang wilt gebruiken.
 • betaalt u het hoge uurtarief (zie uurtarief).
 • kan dat in alle 52 weken, dus ook in basisschoolvakanties.
 • betaalt u achteraf per maand de gebruikte uren 

Voor alle contractvormen geldt dat u kunt kiezen uit opvang voor hele dagen, ochtenden, middagen, verlengde ochtenden en het peuterarrangement. Dit wordt ook op alle locaties aangeboden.

Opvang op vaste hele dagen 52, 48 of 40 weken

Voor wie?

Voor wie?

Als u op vaste dagen gedurende een langere periode gebruik wilt maken van de kinderdagopvang tussen 07.30u en 18.00u kiest u voor deze optie. U geeft aan op welke dag(-en) van de week u opvang wilt. Dit geldt dan voor alle weken tijdens de looptijd van het contract.

Annuleren van een vaste contractdag

Als u een vaste contractdag om wat voor reden dan ook niet gaat gebruiken, is er de mogelijkheid deze te ruilen. Kijk voor meer informatie bij Incidenteel ruilen van dagdelen. De vaste contractdagen worden altijd gefactureerd, ook als u deze niet gebruikt.

Berekening van uren.

Berekening van de uren is afhankelijk van de dagen en contractvorm die u kiest (52, 48 of 40 weken).
Wij berekenen in een kalenderjaar  52 weken. Voor 1 dag opvang per week wordt 10,5 uur gerekend (07.30u-18.00u).
Op jaarbasis wordt voor 1 dag  546 uur gerekend. Dit aantal uren wordt door 12 gedeeld. Dit is dan 45,5 uur per maand.
Als u kiest voor een 48-weken contract zijn dat alle weken waarin de basisschool open is, plus in 8 vakantieweken naar keuze. Voor 1 dag opvang wordt 10,5 uur gerekend (07.30u-18.00u). Op jaarbasis wordt voor 1 dag per week 504 uur gerekend. Dit aantal uren wordt door 12 gedeeld. Dit is dan 42 uur per maand.
Als u kiest voor een 40-weken contract zijn dat alle weken waarin de basisschool open is. Voor 1 dag opvang wordt 10,5 uur gerekend (07.30u-18.00u). Op jaarbasis wordt voor 1 dag per week 420 uur gerekend. Dit aantal uren wordt door 12 gedeeld. Dit is dan 35 uur per maand.
Dagen die u vastlegt in het contract, maar die door welke reden dan ook niet door u opgenomen worden, worden wel gefactureerd.
Indien er een feestdag op uw vaste dag valt, waardoor het Kindercentrum gesloten is, wordt deze dag wel gefactureerd. 
U kunt voor deze dag wel gebruik maken van de regeling "Incidenteel ruilen van contractdagen".

Looptijd

Een contract voor opvang op vaste dagen wordt gesloten van ingangsdatum tot de dag waarop uw kind 4 jaar wordt. Uiterlijk 1 maand voordat een prijswijziging in gaat, ontvangt u van ons bericht. Indien u wijzigingen wilt aanbrengen in het contract dient u dit schriftelijk door te geven aan de Administratie KDV. Dit mag ook per email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. In alle gevallen geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Wijze van betaling en factuur

Opvang op vaste dagen wordt op het eind van iedere maand gefactureerd en rond de 15e van de volgende maand automatisch afgeschreven. U betaalt dus achteraf. U ontvangt hiervan geen factuur.
Na een prijswijziging ontvangt u in de maand van de eerste incasso eenmalig een nieuwe factuur waarop u alle gegevens kunt controleren.

Ochtendopvang 52, 48 of 40 weken

Voor wie?

Voor wie?

Als u op vaste dagen gedurende een langere periode gebruik wilt maken van de kinderdagopvang tussen 07.30u en 13.30u kiest u voor deze optie. U geeft aan op welke ochtend(-en) van de week u opvang wilt. Dit geldt dan voor alle weken tijdens de looptijd van het contract.

Annuleren van een vaste contractdag

Als u een vaste contractdag om wat voor reden dan ook niet gaat gebruiken, is er de mogelijkheid deze te ruilen. Kijk voor meer informatie bij Incidenteel ruilen van dagdelen. De vaste contractdagen worden altijd gefactureerd, ook als u deze niet gebruikt.

Berekening van uren.

Berekening van de uren is afhankelijk van de dagen en contractvorm die u kiest (52, 48 of 40 weken).
Wij berekenen in een kalenderjaar 52 weken. Voor 1 dag ochtendopvang wordt 6 uur gerekend (07.30u-13.30u).
Op jaarbasis wordt voor 1 ochtend per week 312 uur gerekend. Dit aantal uren wordt door 12 gedeeld. Dit is dan 26 uur per maand.
Als u kiest voor een 48-weken contract zijn dat alle weken waarin de basisschool open is, plus in 8 vakantieweken naar keuze. Voor 1 dag ochtendopvang wordt 6 uur gerekend (07.30u-13.30u). Op jaarbasis wordt voor 1 ochtend per week 288 uur gerekend. Dit aantal uren wordt door 12 gedeeld. Dit is dan 24 uur per maand.
Als u kiest voor een 40-weken contract zijn dat alle weken waarin de basisschool open is. Voor 1 dag ochtendopvang wordt 6 uur gerekend (07.30u-13.30u). Op jaarbasis wordt voor 1 ochtend per week 240 uur gerekend. Dit aantal uren wordt door 12 gedeeld. Dit is dan 20 uur per maand.
Ochtenden die u vastlegt in het contract, maar die door welke reden dan ook niet door u opgenomen worden, worden wel gefactureerd. Indien er een feestdag op uw vaste dag valt, waardoor het Kindercentrum gesloten is, wordt deze dag wel gefactureerd. 
U kunt voor deze dag wel gebruik maken van de regeling "Incidenteel ruilen van contractdagen".

Looptijd

Een contract voor opvang op vaste dagen wordt gesloten van ingangsdatum tot de dag waarop uw kind 4 jaar wordt. Uiterlijk 1 maand voordat een prijswijziging in gaat, ontvangt u van ons bericht. Indien u wijzigingen wilt aanbrengen in het contract dient u dit schriftelijk door te geven aan de Administratie KDV. Dit mag ook per email. In alle gevallen geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Wijze van betaling en factuur

Opvang op vaste dagen wordt op het eind van iedere maand gefactureerd en rond de 15e van de volgende maand automatisch afgeschreven. U betaalt dus achteraf. U ontvangt hiervan geen factuur.
Na een prijswijziging ontvangt u in de maand van de eerste incasso eenmalig een nieuwe factuur waarop u alle gegevens kunt controleren.

Verlengde Ochtendopvang 52, 48 of 40 weken

Voor wie?

Als u op vaste dagen gedurende een langere periode gebruik wilt maken van de kinderdagopvang tussen 07.30u en 15.00u kiest u voor deze optie. U geeft aan op welke ochtend(-en) van de week u opvang wilt. Dit geldt dan voor alle weken tijdens de looptijd van het contract.

Annuleren van een vaste contractdag

Als u een vaste contractdag om wat voor reden dan ook niet gaat gebruiken, is er de mogelijkheid deze te ruilen. Kijk voor meer informatie bij Incidenteel ruilen van dagdelen. De vaste contractdagen worden altijd gefactureerd, ook als u deze niet gebruikt.

Berekening van uren.

Berekening van de uren is afhankelijk van de dagen en contractvorm die u kiest (52, 48 of 40 weken).
Wij berekenen in een kalenderjaar 52 weken. Voor 1 dag ochtendopvang wordt 7,5 uur gerekend (07.30u-15.00u). Op jaarbasis wordt voor 1 verlengde ochtend per week 390 uur gerekend. Dit aantal uren wordt door 12 gedeeld. Dit is dan 32,5 uur per maand.
Als u kiest voor een 48-weken contract zijn dat alle weken waarin de basisschool open is, plus 8 vakantieweken naar keuze. Voor 1 dag ochtendopvang wordt 7,5 uur gerekend (07.30u-15.00u). Op jaarbasis wordt voor 1 verlengde ochtend per week 360 uur gerekend. Dit aantal uren wordt door 12 gedeeld. Dit is dan 30 uur per maand. 
Als u kiest voor een 40-weken contract zijn dat alle weken waarin de basisschool open is. Voor 1 dag ochtendopvang wordt 7,5 uur gerekend (07.30u-15.00u). Op jaarbasis wordt voor 1 verlengde ochtend per week 300 uur gerekend. Dit aantal uren wordt door 12 gedeeld. Dit is dan 25 uur per maand.
Ochtenden die u vastlegt in het contract, maar die door welke reden dan ook niet door u opgenomen worden, worden wel gefactureerd. Indien er een feestdag op uw vaste dag valt, waardoor het Kindercentrum gesloten is, wordt deze dag wel gefactureerd. U kunt voor deze dag wel gebruik maken van de regeling "Incidenteel ruilen van contractdagen".

Looptijd

Een contract voor opvang op vaste dagen wordt gesloten van ingangsdatum tot de dag waarop uw kind 4 jaar wordt. Uiterlijk 1 maand voordat een prijswijziging in gaat, ontvangt u van ons bericht. Indien u wijzigingen wilt aanbrengen in het contract dient u dit schriftelijk door te geven aan de Administratie KDV. Dit mag ook per email. In alle gevallen geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Wijze van betaling en factuur

Opvang op vaste dagen wordt op het eind van iedere maand gefactureerd en rond de 15e van de volgende maand automatisch afgeschreven. U betaalt dus achteraf. U ontvangt hiervan geen factuur.
Na een prijswijziging ontvangt u in de maand van de eerste incasso eenmalig een nieuwe factuur waarop u alle gegevens kunt controleren.

Middagopvang 52, 48 of 40 weken

Voor wie?

Als u op vaste dagen gedurende een langere periode gebruik wilt maken van de kinderdagopvang tussen 12.00u en 18.00u kiest u voor deze optie. U geeft aan op welke middag(-en) van de week u opvang wilt. Dit geldt dan voor alle weken tijdens de looptijd van het contract.

Annuleren van een vaste contractdag

Als u een vaste contractdag om wat voor reden dan ook niet gaat gebruiken, is er de mogelijkheid deze te ruilen. Kijk voor meer informatie bij Incidenteel ruilen van dagdelen. De vaste contractdagen worden altijd gefactureerd, ook als u deze niet gebruikt.

Berekening van uren.

Berekening van de uren is afhankelijk van de dagen en contractvorm die u kiest (52, 48 of 40 weken).
Wij berekenen in een kalenderjaar 52 weken. Voor 1 dag middagopvang wordt 6 uur gerekend (12.00u-18.00u).
Op jaarbasis wordt voor 1 middag per week 312 uur gerekend. Dit aantal uren wordt door 12 gedeeld. Dit is dan 26 uur per maand.
Als u kiest voor een 48-weken contract zijn dat alle weken waarin de basisschool open is, plus in 8 vakantieweken naar keuze. Voor 1 dag middagopvang wordt 6 uur gerekend (12.00u-18.00u). Op jaarbasis wordt voor 1 middag per week 288 uur gerekend. Dit aantal uren wordt door 12 gedeeld. Dit is dan 24 uur per maand.
Als u kiest voor een 40-weken contract zijn dat alle weken waarin de basisschool open is. Voor 1 dag middagopvang wordt 6 uur gerekend (12.00u-18.00u). Op jaarbasis wordt voor 1 middag per week 240 uur gerekend. Dit aantal uren wordt door 12 gedeeld. Dit is dan 20 uur per maand.
Middagen die u vastlegt in het contract, maar die door welke reden dan ook niet door u opgenomen worden, worden wel gefactureerd. Indien er een feestdag op uw vaste dag valt, waardoor het Kindercentrum gesloten is, wordt deze dag wel gefactureerd. 
U kunt voor deze dag wel gebruik maken van de regeling "Incidenteel ruilen van contractdagen".

Looptijd

Een contract voor opvang op vaste dagen wordt gesloten van ingangsdatum tot de dag waarop uw kind 4 jaar wordt. Uiterlijk 1 maand voordat een prijswijziging in gaat, ontvangt u van ons bericht. Indien u wijzigingen wilt aanbrengen in het contract dient u dit schriftelijk door te geven aan de Administratie KDV. Dit mag ook per email. In alle gevallen geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Wijze van betaling en factuur

Opvang op vaste dagen wordt op het eind van iedere maand gefactureerd en rond de 15e van de volgende maand automatisch afgeschreven. U betaalt dus achteraf. U ontvangt hiervan geen factuur.
Na een prijswijziging ontvangt u in de maand van de eerste incasso eenmalig een nieuwe factuur waarop u alle gegevens kunt controleren.

Peuterarrangement (40 weken)

Voor wie?

Voor de kinderen van 2 tot 4 jaar wordt er op alle dagen van 08.30 uur tot 12.00 uur (tijden op schoollocaties is aansluitend aan de schooltijden) een Peuterarrangement aangeboden. Op maandag, dinsdag en donderdag kan dat van 08.30 tot 15.00. De kinderen van de kinderdagopvang nemen hier aan deel maar tijdens deze uren kunnen ook kinderen instromen die alleen gebruik maken van het Peuterarrangement. Er wordt gewerkt met het programma Uk & Puk wat goed aansluit bij het programma van de onderbouw van de basisschool.

Als u gebruik wilt maken van het Peuterarrangement tussen 08.30u en 12.00u (tijden op schoollocaties is aansluitend aan de schooltijden) kiest u voor deze optie. U geeft aan op welke ochtend(-en) van de week u opvang wilt. Het peuterarrangement is alleen in de schoolweken (40 weken). De tijden zijn afhankelijk van de locatie en schooltijden waar het Peuterarrangement op aansluit.

Annuleren van een vaste contractdag

Als u een vaste contractdag om wat voor reden dan ook niet gaat gebruiken, is er de mogelijkheid deze te ruilen. Kijk voor meer informatie bij Incidenteel ruilen van dagdelen. De vaste contractdagen worden altijd gefactureerd, ook als u deze niet gebruikt.

Berekening van uren.

Berekening van de uren is afhankelijk van de dagen en schooltijden van de locatie die u kiest.
Uitgaande van 1 dag van 08.30u – 12.00u gedurende de 40 schoolweken is de berekening als volgt: 40 x 3,5 uur = 140 uur.
Verdeeld over 12 maanden komt dat neer op 11,66 uur per maand.
Uitgaande van 1 dag van 08.30u – 12.15u gedurende de 40 schoolweken is de berekening als volgt: 40 x 3,75 uur = 150 uur.
Verdeeld over 12 maanden komt dat neer op 12,5 uur per maand.

Looptijd

Een contract voor opvang op vaste dagen wordt gesloten van ingangsdatum tot de dag waarop uw kind 4 jaar wordt. Uiterlijk 1 maand voordat een prijswijziging in gaat, ontvangt u van ons bericht. Indien u wijzigingen wilt aanbrengen in het contract dient u dit schriftelijk door te geven aan de Administratie KDV. Dit mag ook per email. In alle gevallen geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Wijze van betaling en factuur

Opvang op vaste dagen wordt op het eind van iedere maand gefactureerd en rond de 15e van de volgende maand automatisch afgeschreven. U betaalt dus achteraf. U ontvangt hiervan geen factuur.
Na een prijswijziging ontvangt u in de maand van de eerste incasso eenmalig een nieuwe factuur waarop u alle gegevens kunt controleren.

Programma Uk & Puk 

Een goede start is vaak bepalend voor de toekomst en alle kinderen verdienen een goede start op de basisschool. In de leeftijdsfase 0-6 jaar wordt de basis gelegd voor het verdere leven. Het is belangrijk dat in deze fase élk kind de kans krijgt zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Dit gebeurt in de thuissituatie en op het kinderdagverblijf. Door al op jonge leeftijd (in de voorschoolse periode) extra begeleiding te bieden, wordt de kans kleiner dat een kind aan de basisschool begint met een eventuele ontwikkelingsachterstand. Met Uk & Puk kunnen kinderen op jonge leeftijd meedoen aan een educatief programma. 

Puk is een gekleurde handpop die door kleuters en peuters wordt gezien als een echt speelkameraadje en een allemansvriendje. Puk biedt de kinderen veiligheid en is de schakel tussen leidster en het kind. Het biedt de kinderen speelse activiteiten die aansluiten op het dagelijkse leven van de kinderen. Puk maakt dezelfde dingen mee als de kinderen en leeft daarom in een herkenbare wereld. Het programma bestaat uit tien thema’s en wordt opgedeeld in blokken van zes weken. In elk blok wordt aandacht besteed aan één thema waarin de nadruk ligt op woorden, taal, rekenen en sociale vaardigheden. Hierdoor worden de kinderen extra gestimuleerd om zich goed te ontwikkelen.

Flexibele opvang

Voor wie?

Indien u incidenteel een dag(deel) nodig heeft, in schoolweken en / of op vakantiedagen, kiest u voor Flexibele opvang. Hierbij geeft u geen vaste dag op, maar overlegt u met de Administratie KDV uw wensen ten aanzien van dagen en tijden. Voorwaarde is wel dat de kinderen ingeschreven staan en dat er een kennismakingsgesprek met de groepsleiding heeft plaatsgevonden. Zolang het KDV ruimte heeft voor extra kinderen is het mogelijk om via de Flexibele opvang een plaats te reserveren. U dient dit dus tijdig aan te vragen. Hierover kunt u telefonisch of per email contact opnemen met de Administratie KDV. (Dus niet bij de groepsleiding). Als u daar bevestigd krijgt dat de aangevraagde Flexibele opvang mogelijk is, kunt u rekenen op een plaats. Het liefst verwerken wij deze aanvragen per email. Voor ons ligt dan schriftelijk vast welke dagen / tijden u wilt gebruiken en u ontvangt het antwoord meteen schriftelijk als bevestiging. Mondelinge afspraken kunnen soms tot communicatie fouten leiden wat voor beide partijen niet prettig is.

Annuleren van een aangevraagde dag.

Als u dit het aangevraagde dag(deel) om wat voor reden dan ook wilt annuleren dient u dit  24 uur vóór dat de opvang daadwerkelijk plaatsvindt aan te kondigen, anders wordt deze toch in rekening gebracht.

Berekening van uren.

Wij berekenen de uren volgens onderstaande tabel.Flexibele opvang kan alleen per dag of dagdeel worden afgenomen, dus niet per uur. Dit is ongeacht de tijd waarop u uw kind komt halen of brengen binnen de aangegeven tijden.

Ochtendopvang 07.30-13.30 6 uur
Verlengde Ochtendopvang 07.30-15.00 7,5 uur
Dagopvang 07.30-18.00 10,5 uur
Peuterarrangement Niet mogelijk bij Flexibele opvang

Wijze van betaling en factuur

Opvang op flexibele dagen wordt op het eind van iedere maand gefactureerd en rond de 15e van de volgende maand automatisch afgeschreven. U betaalt dus achteraf. U ontvangt hiervan een factuur.

Extra afname van uren

Voor wie?

Het is mogelijk om extra opvang af te nemen op dagen / ochtenden die u niet heeft vastgelegd. Voorwaarde hierbij is wel dat:

 • Op de kinderdagopvang-groep ruimte moet zijn om deze extra opvang te bieden.
 • In principe gebeurt ook de extra afname in de eigen stamgroep van uw kind. Mocht opvang in de stamgroep niet mogelijk zijn, kan door de groepsleiding voorgesteld worden de opvang in een andere groep plaats te laten vinden. Als u als ouder hiermee akkoord gaat, geeft u toestemming dat er voor de periode van de extra afname afgeweken wordt van de stamgroep. Hiervoor moet u een formulier tekenen op het moment dat u uw kind naar de opvang brengt.

Annuleren van een aangevraagde dag.

Als u dit het aangevraagde dag(deel) om wat voor reden dan ook wilt annuleren dient u dit  24 uur vóór dat de opvang daadwerkelijk plaatsvindt aan te kondigen, anders wordt deze toch in rekening gebracht.

Berekening van uren.

Extra opvang wordt gefactureerd volgens het geldende contracttarief en kan alleen in overleg met de groepsleiding per dag of dagdeel worden afgenomen, dus niet per uur.

Wijze van betaling en facturen.

De extra afgenomen uren worden apart gefactureerd. De betaling geschiedt altijd achteraf per automatische incasso rond de 15e van de volgende maand, gelijktijdig met de automatische incasso van de vaste contractdagen. Alleen van de extra afgenomen uren ontvangt u een factuur.

Incidenteel ruilen van contractdagen

Voor wie?

Als u een flexibel contract heeft, kiest u zelf de dagen waarop u opvang nodig heeft. Deze regeling is dus niet van toepassing. Heeft u een contract op vaste dagen, dan is deze regeling van toepassing op de 40 schoolweken. De dagen uit de 8 of 12 (basisschool-)vakantieweken staan standaard op uw vaste dag, maar u kunt deze ruilen volgens deze ruilregeling. 

Wij bieden u graag zekerheid en flexibiliteit in onze kinderopvang. Zekerheid dat er altijd een oplossing mogelijk is als opvang nodig is. Dat geeft rust en veiligheid voor kinderen en ouders. Naast de verschillende contractvormen kan het altijd voor komen dat u een contractdag niet gebruikt of juist op een andere dag nodig hebt. Daarvoor kunt u dagen zonder bijkomende kosten ruilen. Uiteraard zitten daar wel een paar regels aan vast omdat ook wij gehouden zijn aan maximale groepsgroottes en aantallen leidsters per groep kinderen. Wij willen die regels graag bij u onder de aandacht brengen. Zo wordt kwaliteit, zekerheid en flexibiliteit gecombineerd in een opvang die voor uw kind rust en veiligheid biedt!

Gewoonlijk brengt u uw kind op vaste dagen, incidenteel kan het voorkomen dat u hiervan wilt afwijken. Het is mogelijk om een vaste dag te wisselen voor een dag dat uw kind gewoonlijk niet komt. Voorwaarde hierbij is wel dat:

 • op de kinderdagopvang groep ruimte moet zijn om deze opvang te bieden.
 • In principe is de opvang, ook bij ruilen, in de eigen stamgroep van uw kind. Mocht opvang in de stamgroep niet mogelijk zijn, kan door de groepsleiding voorgesteld worden de opvang in een andere groep plaats te laten vinden. Als u als ouder hiermee akkoord gaat, geeft u toestemming dat er voor die dag afgeweken wordt van de stamgroep. Hiervoor moet u een formulier tekenen op het moment dat u uw kind naar de opvang brengt.
 • u kunt een hele dag alleen als hele dag ruilen, dus niet opsplitsen in losse dagdelen of losse uren.
 • als uw kind ziek is geworden op een contractdag en u haalt hem voor 12.00u op, heeft u voor die middag recht op een ruilmiddag.
 • u kunt een ochtend of verlengde ochtend wel verlengen naar een hele dag als dit op de groep mogelijk is.
 • u mag een niet gebruikte dag die u volgens contract af zou nemen binnen een maand voor of na de niet gebruikte dag opnemen. U kunt deze ruildag via de administratie KDV aanvragen. U geeft bij het aanvragen duidelijk aan dat het om een ruildag gaat. Als u dit niet zelf aangeeft, wordt de dag namelijk als extra genoteerd en gefactureerd.
 • over het incidenteel ruilen van dagen kunt contact opnemen met de administratie kdv (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
 • als u bevestigd krijgt dat de aangevraagde wisseling van dag mogelijk is, kunt u rekenen op een plaats.

Berekening van uren.

Bij het wisselen van dagen worden geen extra uren berekend, behalve wanneer het een wisseling van ochtend naar verlengde ochtend of hele dag betreft. Wij brengen in dat geval alleen het aantal extra gebruikte uren in rekening. De administratie gebruikt hiervoor de aanwezigheidslijsten en kijkt daarbij naar de datum die u doorgeeft als niet gebruikte dag. Wij adviseren u om dit soort data ook zelf in uw agenda te noteren.

Wijze van betaling en facturen.

De extra afgenomen uren worden apart gefactureerd. De betaling geschiedt altijd achteraf per automatische incasso rond de 15e van de volgende maand, gelijktijdig met de automatische incasso van de vaste contractdagen. Alleen van de extra afgenomen uren ontvangt u een factuur. U ziet daarop ook op welke datum die uren afgenomen zijn.

Duur van het contract - Als uw kind (bijna) 4 wordt...

Als uw kind (bijna) 4 wordt…

Het contract voor kinderdagopvang is mogelijk tot de dag waarop voor het kind de basisschool begint. Standaard loopt een contract bij Kindercentrum ’t Kasteeltje tot de dag waarop het kind 4 jaar wordt. Voor de periode tussen het bereiken van de 4 jarige leeftijd en de dag waarop het kind naar school gaat dient dan een apart contract opgemaakt te worden. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. 

Let op: kinderen gaan niet automatisch over van onze kinderdagopvang naar de Buiten Schoolse Opvang. U moet uw kind hier zelf voor aanmelden! Voor de overbrugging van de dag waarop uw kind 4 jaar wordt, en de dag dat uw kind daadwerkelijk naar school / de BSO gaat dient u een contract te laten maken!