Waar we voor staan...

Naast het primaire doel om goede verzorging, opvoeding, spel- en ontwikkelingsmogelijkheden aan de kinderen aan te bieden, vinden wij het belangrijk dat volwassenen en kinderen, zowel onderling als met elkaar, respectvol omgaan. Groepsleiding kijkt naar de mogelijkheden van ieder kind en gaat sociaal emotionele relaties met de kinderen aan die zowel recht doen aan ieder individueel kind als aan de groep. Het voornaamste hierbij is dat de kinderen veiligheid en geborgenheid geboden wordt. We kijken ook steeds naar de mogelijkheden en de kwaliteiten van de kinderen. Alle kinderen hebben kwaliteiten die door ons, volwassenen, maar ook door het samen zijn met andere kinderen worden herkend, ontwikkeld en bevestigd. De meerwaarde van kinderdagopvang is in onze ogen dan ook het samen zijn met anderen, het leren van en met elkaar, waarbij tevens het individuele kind gezien wordt.