VNG Adviestabel ouderbijdrage Peuterwerk

De VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2021 wordt door de Gemeente gebruikt om voor de peuteropvang een inkomensafhankelijke tariefstelling vast te stellen. Alle peuterarrangementen van Kindercentrum 't Kasteeltje vallen onder deze regeling. Op het moment dat een kind door de gezinssituatie niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst, is er een regeling om een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen via de gemeente.

VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2021

De VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2021 kunt u gebruiken om voor de gesubsidieerde peuteropvang een inkomensafhankelijke tariefstelling vast te stellen.

Klik hier voor de Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2021

Inkomensbegrip

Via deze link is een hulpmiddel beschikbaar om het toetsingsinkomen vast te stellen: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toetsingsinkomen/


Ouderbijdrage algemeen

De ouderbijdrage is berekend als een bijdrage per uur peuteropvang. Zo kan met deze adviestabel gewerkt worden voor peuteropvang met verschillende openingstijden. Als standaarduurtarief is het maximumuurtarief van de toeslagregeling voor dagopvang 2021 gebruikt. Dat bedraagt in 2021 € 8,46.

Ouderbijdrage Voorschoolse Educatie (VE)

De standaard ouderbijdrage voor 1 kind met een aanbod voorschoolse educatie gedurende 40 weken per jaar en 16 uur per week bedraagt bij gezinnen in de laagste inkomenscategorie: 40 weken x 16 uur x €0,34 = € 218,- per jaar.
Om de drempels te verlagen voor de doelgroepen van voorschoolse educatie (VE) kunnen gemeenten de ouderbijdrage voor deze peuters baseren op een maximale afname van 8 uur en voor de extra 8 uur - die als eis wordt gesteld aan het VE programma (minimaal 960 uur vanaf 2,5 jaar tot instroom basisschool) - geen extra ouderbijdrage in rekening laten brengen. In een gemeente met zo’n regeling bedraagt de standaard ouderbijdrage voor een kind in VE peuteropvang gedurende 40 weken per jaar en 16 uur per week uit een gezin in de laagste inkomenscategorie: 40 weken
x 8 uur x € 0,34 = € 109,- per jaar in plaats van € 218,-.