Beleidsplan Algemeen

Inleiding

Pedagogische Visie & Pedagogische Taak

Zakelijke gegevens Kindercentrum 't Kasteeltje

Locaties | Contact | LRK

Openingstijden | Sluitingsdagen

Bereikbaarheid

Wet Kinderopvang

Verzekeringen

Oudercommissie

Beroepskrachten, Praktijkopleidingen, VOG & EHBO

Pedagogisch Beleidsmedewerker, Coach & Opleidingsplan

Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid en protocollen

Protocol Buitenspelen van dreumes / peutergroep / bso

Protocol Gebruik geneesmiddelen, allergieën & medisch handelen

Protocol Gezondheid & Hygiëne

Protocol Klachtenregeling

Protocol Meldcode

Protocol Voeding 0-4 jaar

Protocol Voeding 4-12 jaar

Protocol Vierogenprincipe

Privacybeleid (AVG), foto's & video beleid