Beleidsplan 4-12

Pedagogische Visie & Pedagogische Taak

Pedagogisch Klimaat & 4 Basisdoelen

Bevorderen ontwikkeling van Competenties

Basisgroep en Elk kind een mentor

Groepsgrootte en Beroepskracht-kind-ratio

Openingstijden op vakantie-, adv- of andere schoolvrije dagen

Buitenschoolse opvang op vakantie-, adv- of andere schoolvrije dagen

Intake en wennen op de Buitenschoolse Opvang

Bij ziekte en afmelden BSO

Brengen en ophalen

Vervoersregeling

Kinderen die zelfstandig naar de BSO komen

Brengen en halen bij deelname externe verenigingen / sportclubs

Informatie en informatie-uitwisseling

Samenwerking Zorg en Advies Team Vught en Sint-Michielsgestel

Samenwerking Fysiotherapie/Logopedie

Samenwerking Ondersteuningseenheid Zuid van PO De Meierij

Wat wij van u als ouder vragen voor een veilige opvang

Wat wij van u als ouder vragen voor een gezonde opvang

Activiteiten op de Buitenschoolse Opvang

Handig overzicht van wat u mee moet brengen naar de BSO