Beleidsplan 0-4

Pedagogisch Klimaat & 4 Basisdoelen

Bevorderen ontwikkeling van Competenties

Stamgroepen & Elk kind een mentor

Groepsgrootte & Beroepskracht-Kind-Ratio (BKR)

Intake & Wennen op de kinderdagopvang

Bij ziekte en afmelden KDV

Brengen & Ophalen

Vervoersregeling

Informatie & Informatie-uitwisseling

Samenwerking met consultatiebureaus Vught & Sint-Michielsgestel

Samenwerking Fysiotherapie & Logopedie

Samenwerking Ondersteuningseenheid Zuid van PO de Meierij

Wat wij van u als ouder vragen voor een veilige opvang

Wat wij van u als ouder vragen voor een gezonde opvang

Activiteiten Baby's

Activiteiten Dreumesen

Activiteiten Peuters

Dagritme Baby / Dreumes groep (0-3 jaar)

Dagritme Dreumesgroep (1-3 jaar)

Dagritme Dreumes - Peuter - groep (1-4 jaar)

Dagritme Peuterarrangement (2-4 jaar)

Deelname aan activiteiten buiten de locatie

Het Voorschoolse Educatie (VE) programma Uk & Puk

Handig overzicht van wat u mee moet brengen naar de kinderdagopvang